Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДержавний вищий навчальний заклад

Читайте также:
  1. В аптеках, що обслуговують населення і лікувально-профілактичні заклади
  2. В який заклад охорони здоров'я подається звітна документація сільської лікарської амбулаторії?
  3. В якому з перерахованих закладів охорони здоров'я надається третинна медична допомога?
  4. Возвращение к жизни. Еще раз оазис Матери Анны и первое свидание с нею. Новые аллеи и памятники нашей любви и благодарности на них. Закладка часовни «Звучащая Радость».
  5. Выясните, существует ли возможность застраховаться на случай потери работы. Пример иллюстрирует применение Быстрого поиска, установку закладки.
  6. Державний борг і методи управління ним
  7. Державний бюджет. Податки
  8. Державний бюджет. Податки:суть та функції. Типи фіскальної політики.
  9. Державний бюджет. Фіскальна політика і фінансова стратегія

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Напрям підготовки «Фінанси і кредит»

Форма навчання: денна

Іспит з нормативної науки “ Операції банків і небанківських кредитних установ ”

Екзаменаційний білет № __

Тестове завдання.

1.1. Чи має право банк, який отримав банківську ліцензію, виконувати усі банківські операції?

1.2. Чи згодні Ви з твердженням, що основні засоби включають до складу капіталу банку?

1.3. Чи мають право банки здійснювати платежі клієнта із врахуванням надходжень на його рахунок протягом операційного часу?

1.4. Чи можуть в Україні набувати права за векселем фізичні особи?

1.5. Чи можуть поручитись за боржника кілька поручителів?

Тестове завдання.

2.1. Мінімальний розмір капіталу банку в Україні встановлено у сумі:

1) 1 млн. ЄВРО 2) 120 млн. грн. 3) 10 млн. ЄВРО 4) 50 млн. грн. 5) 75 млн. грн.

2.2. Пакет документів для реєстрації банку подається:

а) в Державну комісію по цінним паперам і фондовому ринку;

б) в Правління НБУ;

в) в регіональне управління НБУ;

г) в Міністерство фінансів;

д) в Приймальну НБУ.

2.3. Філії банків можуть здійснювати банківські операції:

а) по залученню депозитів та кредитним операціям;

б) згідно виданих їм ліцензій;

в) по розрахунково-касовому обслуговуванню та вкладним операціям;

г) в межах дозволу, наданого банком - юридичною особою;

д) в повному обсязі.

2.4. У яких сферах діяльності можуть функціонувати банки України?

а) страхування; в) торгівля; д) лізинг;
б) виконання банківських операцій; г) матеріальне виробництво; е) факторинг.

2.5. Пред’явлення векселя до платежу має бути здійснене:

а) у день, коли він має бути сплачений;

б) у день, коли він має бути сплачений, або на наступний день;

в) у день, коли він має бути сплачений, або в один з двох наступних робочих днів;

г) у день, коли він має бути сплачений, або в один з трьох наступних робочих днів.

Тестове завдання.

3.1. Зазначте у послідовності здійснення основні етапи процедури державної реєстрації банку в Україні:

3.2. Дайте визначення терміну “ощадний сертифікат”:3.3. У яких межах банк здійснює платежі з рахунків клієнта?

3.4. Вкажіть в чому полягає важливість для банку етапу кредитування, відомого як моніторинг кредиту?

3.5. Зазначте недоліки використання у якості забезпечення кредиту застави рухомого майна в порівнянні з іншими формами забезпечення.

Теоретичне завдання.

Формування банками резервів для покриття можливих втрат за кредитними операціями.


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 6; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Завданн 158. | Тестове завдання
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты