Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні напрями перевірки розрахунків з податку на додану вартість.
Читайте также:
  1. Банківська система: суть та структура. Основні банківські операції.
  2. Безробіття. Суть, основні типи і форми
  3. Визначити основні групи депозитів як інструментів грошового ринку. Дати характеристику основних споживчих характеристик різних груп депозитів
  4. Виникнення й основні етапи розвитку економічної теорії
  5. Витрати виробництва та собівартість.
  6. Вказати напрями перевірки розрахунків з бюджетом по прибутковому податку із ЗП.
  7. Вл - ліквідаційна вартість.
  8. Еволюція економічних знань. Етапи розвитку економічної науки та основні економічні школи.
  9. Елементи податку, їх характеристика
  10. Завдання , основні напрями та джерела інформації для проведення ревізії витрат на виробництво.

Перевіряючи розрахунки з податку на додану вартість, треба знати, що згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» платниками податку є підприємства, що мають обсяг оподатковуваних операцій із продажу товарів (робіт, послуг) протягом якогось періоду з останніх 12 календарних місяців, який перевищує 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Основні напрямидокументальної перевірки розрахунків з податку на додану вартість: 1.Перевірка належності суб'єкта підприємницької діяльності до платників ПДВ. При цьому основна увага звертається на те, чи зареєструвався суб'єкт підприємницької діяльності як платник у податковому органі та чи подає податкову декларацію з ПДВ у встановлені терміни. 2.Оцінка стану розрахунків за ПДВ проводиться на підставі аналізу даних фінансової звітності про наявність заборгованості перед бюджетом та інформації аналітичного обліку про залишки на рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами». 3.Перевірка повноти оборотів та обсягів операцій із продажу товарів (робіт, послуг) за звітний період, які є об'єктами оподаткування і зазначені в податковій декларації з ПДВ. У разі необхідності як джерела інформації використовуються: договори купівлі-продажу (міни, постачання), податкові накладні та інші первинні документи. 4.Перевірка правильності визначення бази оподаткування обсягів продажу. Особлива увага звертається на перевірку дати виникнення податкових зобов'язань, тому що підприємства повинні відображати податкові зобов'язання з дати, котра припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця в оплату товарів (робіт, послуг); або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) — дата оформлення документа, який засвідчує виконання робіт (послуг). 5. Перевірка правильності застосування пільг зі сплати ПДВ. 6. Перевірка правильності застосування ставок оподаткування податком на додану вартість. За ставкою ПДВ — 20 % оподатковуються всі операції, за винятком операцій, звільнених від оподаткування, та тих, до яких застосовується нульова ставка ПДВ. 7. Перевірка правильності визначення суми податкового кредиту з ПДВ за звітний період. Правомірність включення платниками ПДВ сум податку в податковий кредит контролюється шляхом перевірки наявності та правильності оформлення документів, що підтверджують фактичну оплату ПДВ. 8. Перевірка повноти, своєчасності та правильності проведення розрахунків з бюджетом за ПДВ ведеться на підставі даних банківських документів, де зазначені дати й суми, сплачені до бюджету, записів у регістрах бухгалтерського обліку за рахунком 64 та у формах фінансової звітності.Під час перевірки розрахунків за ПДВ варто мати на увазі також поширені останнім часом порушення,коли штучно завищується вартість товарів на експорт або оформляються фіктивні операції на продаж за кордон і, таким чином, штучно збільшується сума ПДВ, яку треба відшкодовувати з бюджету. Перевірка таких випадків потребує знань про існування закордонних фірм-покупців та про світові ринкові ціни на продукцію.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 6; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты