Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні напрями перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати акцизного збору
Читайте также:
  1. Банківська система: суть та структура. Основні банківські операції.
  2. Безробіття. Суть, основні типи і форми
  3. Визначення термінів, пов’язаних з нарахуванням амортизації
  4. Визначити основні групи депозитів як інструментів грошового ринку. Дати характеристику основних споживчих характеристик різних груп депозитів
  5. Виникнення й основні етапи розвитку економічної теорії
  6. Вказати напрями перевірки розрахунків з бюджетом по прибутковому податку із ЗП.
  7. Еволюція економічних знань. Етапи розвитку економічної науки та основні економічні школи.
  8. Завдання , основні напрями та джерела інформації для проведення ревізії витрат на виробництво.
  9. Завдання і напрями ревізії грошових коштів.
  10. Загальна характеристика інституціоналізму та основні етапи його розвитку.

Здійснюючи контроль нарахування та сплати акцизного збору, необхідно знати, що акцизний збір є непрямим податком, який вклю­чається в ціну товарів та сплачується до бюджету не виробником продукції, а покупцем. Це не універсальний, а специфічний (індиві­дуальний) податок, що встановлюється для окремих видів товарів за диференційованими ставками згідно з Переліком підакцизних товарів та ставок збору, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

У складі державної податкової служби України для регулювання питань, пов'язаних з нарахуванням та сплатою акцизного збору і здійсненням податкового контролю, наказом ДПА в серпні 2001 р. утворено Департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів.

Документальна перевірка платників акцизного збору здійсню­ється за тими ж напрямами, що й платників ПДВ. При цьому особлива увага приділяється таким питанням: 1. Перевірка правильності визначення об'єкта оподаткування акцизним збором. Відповідно до чинного законодавства базою оподаткування акцизним збором є:1)повна вартість товарів і обороти з реалізації підакцизних товарів; 2)обороти з реалізації товарів для промислової переробки; 3)обороти з реалізації товарів в обмін на інші товари (роботи, послуги), у тому числі експортні поставки в порядку бартерних операцій; 4)обороти з передавання товарів усередині підприємства для невиробничих потреб, а також своїм працівникам, у тому числі натуральна оплата праці; 5)обороти з передавання безкоштовно або з частковою оплатою товарів іншим підприємствам та фізичним особам; 6)обороти сум, отриманих як часткова оплата за реалізовані товари або отриманих на підставі рішень судових органів від реалізації безгосподарського майна тощо.

Слід ураховувати, що об'єктом оподаткування акцизним збором для вітчизняних товарів є оборот з реалізації товарів, а для Імпортних товарів, придбаних за іноземну валюту — їхня митна вартість.

2. Контроль правильності застосування ставок акцизного збору та достовірності сплачених сум податку. Перевіряється пра­вильність визначення суми акцизного збору в разі встановлення його ставки в євро (слід перевести в гривні за курсом євро на 1-й день відповідного кварталу), а також правильність визначення сум доплати чи повернення надмірно сплачених сум акцизного збору.Камеральна перевірка розрахунків акцизного збору передбачає контроль: а)наявність запису про дату та вхідний номер розрахунку, що завірений підписом особи, яка його прийняла, та штампа на 1-й сторінці; б)наявності усіх необхідних додатків до розрахунку (заяви підприємства про здійснення експортної операції, довідки установи банку про надходження коштів в іноземній валюті, копій вантажної митної декларації, розшифрувань оборотів, які не підлягають оподаткуванню тощо); в)правильності заповнення реквізитів (рядків і колонок) розрахунку акцизного збору та своєчасність його подання до органуДПІ (до 15 числа місяця, наступного за звітним).

Особливу увагу під час перевірки звертають також на неоподатковувані обороти, показані в першому розділі розрахунку та в додатку.

Типові порушенняправильності нарахування акцизного збору: 1.порушення порядку виробництва, зберігання, продажу марок акцизного збору та маркування виробів; 2.відвантаження підакцизних товарів підприємствам без пред'явлення ними документів про сплату акцизного збору або без внесення фінансової застави в розмірі суми збору замовниками-нерезидентами; 3.відпуск підакцизних товарів за підробленими (фіктивними) документами.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты