Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВсього 5100 грн.

Читайте также:
  1. Всього : максимальна кількість балів складає 30.

1)—відноситься до АВ, якщо є загальногосподарськими витратами

-----не відноситься до АВ, загально виробничими витратами і відноситься на 91 рахунок

2)----не відноситься о АВ, т.я. є витратами загально виробничого призначення і відноситься на збільшення бал.варт. ОЗ

3)---не відноситься до АВ т.я.є витратами загально виробничого призн.і віднос.на 91 рах.

4)----не відноситься до АВ, а відноситься до опер.витрат, на рах.94’інші витрати опер.діяльності’.

Було завищено АВ на суму:5100-1200=3900 грн. Внаслідок чого було занижено опод.приб.на 3900грн. Потрібно дорахувати под.на приб.і зробити відповідні проведення.

 

Задача № 4. Вказати методику контролю, скласти запис до акту про суть виявлених порушень., внести пропозиції по реалізації результатів наслідків контролю.

При інвентаризації матеріальних цінностей 7.10. м.р. у відділі маркетингу замість калькулятора МТК-70 по обліковій ціні 310 грн., який одержано 20.03. м.р. пред'явлено калькулятор МК-10 вартістю 250 грн., випуску 10 січня м.р. нестача телефонних апаратів 2 шт. по обліковій ціні 150 грн. на суму 300 грн.

В бухгалтерському обліку відображено:

а) Д-т 112 - Малоцінні необоротні

активи - 250 грн Д-т 375 - Розрахунки по відшкоду­ванню завданих збитків -60 грн. К-т 112 - Малоцінні необоротні активи-310 грн.

2) Д-92 Адміністративні витрати - 300 грн.

К-т 112 - Малоцінні необоротні активи - 300 грн.

В б\о невірно відображено покриття нестачі надлишками, яке допускається лише у випадку, коли матеріальні цінності мають однакову назву, вид, ціну, к-ть і виявлені однією матеріально відповідальною особою за один період. Тому потрібно зробити такі проведення:

Дт 375-Кт112 – 300грн – телефони

Дт 112-Кт71 – 250 грн - калькулятори

Дт 375-Кт112 – 310 грн - калькулятори

Задача № 6.

Розрахунок податку з прибутку за 1 кв.

1. Надійшло виручки від реалізації продукції покупцям 28400

В тому числі: авансові платежі на 1.04.- 2600

Погашення заборгованості покупців на 1.01 - 1800

2. Відвантажено готової продукції покупцям 24000

3.Нараховано та сплачено дивідентів засновникам

підприємства за минулий рік 6000

в тому числі податок на прибуток 1800

4. Списано збитки минулих років 30005. Нараховано амортизації за 1 кв. 3200

6. Валові витрати за 1 кв. 10100

Відповідь:

Дохід = Оборот по Кт - (С-до по Дт на нач. – С-до по Дт на кон.)

Дохід = 28400 - (1800 – 0) = 26600, або

Дохід = Оборот по Дт - (С-до по Кт на поч. – С-до по Кт на кон.)

Валовий дохід – 26600

Валові витрати – 10100

Амортизація – 3200

Збитки мин. років – 3000

Под. на приб. = ВД – ВР – А – ЗМР

Податок на дивіденди = 1800=(6000*0,3)

Прибуток за 1 кв. квартал = 26600 – 10100 – 3200 = 13300*30% = 3990 – 1800(под. на дивід.) = 2190

Под. на приб. з урахуванням ЗМР = 13300 – 3000 = 10300*30% = 3090 – 1800 = 1290

 

Задача № 1.Визначити заходи щодо усунення порушень, якщо встановлено факти помилок в нарахуванні акцизного збору.

Відповідь.Заходи щодо усунення порушень:

- перерахування суми акцизного збору

- врахування цієї суми у валових витратах

- якщо сума нарахованого акцизного збору більша, то потрібно її зменшити, а якщо занижена, то накладаються штрафні санкції.

Нормативна база: П(С)БО 15 „Доходи”, П(С)БО 16 „Витрати”.

 

Задача № 2.Окремі показники різних форм звітності не узгоджені. Як повинен діяти ревізор?Відповідь.Методом візуальної перевірки встановлюється, що неузгоджено, записуються порушення до акту ревізії; методом аналіт. перевірки звітності і балансів встановлюється обґрунтованість показників різних форм звітності і здійснюються необхідні арифмет. розрахунки; притягується до відповідальності головний бухгалтер.

Порушення з-ну Укр. „Про фін/о і звітність в Укр. ”

 

Задача № 3.На складі гот. прод-ції на 1.04. було 6 виробів, а на 1.05. – 12. За місяць відпущено покупцям 40 виробів та відпущено з вир-ва 38 виробів (згідно звіту цехів.) Які процедури по перевірці розбіжності треба виконати ревізору і які можливі причини цих розбіжностей?

Відповідь. Порушення: 1 неправомірність запису у звіті цеху про вир-во виробів. 2. фактична нестача кількості виробів 8 шт. Процедури, які повинен виконати ревізор при перевірці розбіжностей: 1. порівняти звіти цехів з даними б/о. 2. здійсн. контр. порівняння на збалансованість показ-ків та логічну перевірку док-тів. 3. контр. запуск сировини і мат-лів у вир-во. Норм. база: З. Укр. Про б/о і фін. звітність в Укр..

 

Задача № 4. В гол. книзі протягом ревізій. періоду сальдо по рах. 66 показано тільки по кредиту рахунку, тоді як в аналіт. обліку були випадки дебітових залишків. Яким чинои визн-ти справжні залишки? Зробити запис в акті ревізії суті порушення, показати методику контролю.

Відповідь Порушення: невідповідність даних аналаіт. обліку даним синт. обліку. Для того щоб встановити справж. залишок необх. порівняти дані по рах. 66 з даними розр.- платіж. відомостей. Методи контролю: формальна перевірка, логічна, порівняння з даними бх/о. Винні особи: гол. бухгалтер. Санкції: адм відповідальність, відшкодування збитків.

 

Задача № 5. Визначити рез-ти інв-ції каси, зформулювати суть порушень як звпис в акті ревізії. Під час проведення інв-ції в касі під-ва ревізору пред’явлено: 1. готівкові гроші 500 грн. 2 ПКО на 120 грн. 3. ВКО на 85 грн. 4. Платіжна відомість № 6 на виплату З/пл. на заг. суму 5000 грн. з яких видано 2500 грн. 5. Розписка Іваненка О. П. Про взяття в борг у касира 200 грн. Обліковий залишок в касі на кінець поперед. дня 4380 грн.

Відповідь. Фактично: 500+2500=3000 Обл. дані : 120-85+4380=4415 Нестача на 1415 т. я. облік. дані перевищ. фактичні.

 

Задача № 6.Ревізор має таку інф-цію 10.03.01.: 1. 8і9 числа були вихідними 2. Бухгалтер отримав від касира звіт за 6 число. В цьому звіті залишок який цікавить ревізора був 2000 грн. 3. В касі було знайдено таке: 1.ПКО за 7 число на 80 грн. 2.ВКО за 10 число на 40 грн. 3. Пл.. відомість № 7 від 10 числа на заг. суму в 6000 грн. з яких було випл. 3000 грн. 4. Готівка грошей 30 грн. 5. Видано за розпискою Коваленку 60 грн.

Відповідь. Фактично: 30+3000=3030 грн. Обл. дані: 2000+80-40=2040 Різниця 990 Перевищення, т.я. фактичні більше облікових.

 

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 7; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ТИПОВІ ЗАДАЧІ З ДИСЦИПЛІНИ | Античность. Игнатова Елена Александровна
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты