Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕМА 2.3. Документи по особовому складу. Рапорт
Вправа 1. Вкажіть правильний варіант відповіді.

1. Рапорт – це:

а) документ, що містить письмове звернення вищої посадової особи до працівника;

б) документ, що містить письмове звернення працівника до вищої посадової особи з викладом питання службового чи особистого характеру;

в) письмове звернення працівника до керівної особи, в якому пояснюються причини порушення.

 

2. Рапорти подаються з метою:

а) звітування про виконання певної роботи, завдань, доручень;

б) оцінки ділових і моральних якостей працівника;

в) реалізації прав та законних інтересів працівників.

 

3. Звернення до посадової особи включає:

а) повну назву посади, установи, прізвище та ініціали адресата, назву посади, звання, прізвище та ініціали адресанта;

б) повну назву посади, установи, звання, прізвище та ініціали посадової особи;

в) звання, посаду, прізвище та ініціали.

 

4. Підпис складається з:

а) назви посади, звання (зліва), підпису (посередині), ініціалів, прізвища (справа);

б) назви звання (зліва), підпису (справа), прізвища, ініціалів (зліва), дати (зліва);

в) назви посадової особи, звання (зліва), підпису (справа), прізвища, ініціалів (справа), дати (зліва).

 

5. Дата записується:

а) зліва;

б) справа;

в) посередині.

 

Вправа 2. Прочитайте зразки рапортів і визначте їхні реквізити.

1. Начальникові

СДПЧ-1МНС України

в Черкаській області

полковнику сл. ц. з.

Тарану В.П.

 

Рапорт

 

Доповідаю, що я з 12 лютого 2008 року до 21 лютого 2008 року знаходився на амбулаторному лікуванні.

Приступив до виконання обов’язків 22 лютого 2008 року. Листок тимчасової непрацездатності № 21024 додається до рапорту.

 

 

Головний інженер сектору ДПН,

капітан сл. ц. з. (підпис) О.М. Ларенко

 

22.02.2008

 

 

2. Ректору

Університету

цивільного захисту України

генерал-майору служби цивільного захисту

Садковому В.П.

 

 

Рапорт (Заява)

 

Прошу прикріпити мене до УЦЗ України здобувачем наукового ступеня кандидата наук для складання кандидатських іспитів.

 

 

Викладач

кафедри суспільних наук

ст. лейтенант сл. ц. з. (підпис) О.В. Живолуп

15 березня 2008 року

Вправа 3. Відредагуйте помилки, які було допущено в документах.

1. Начальникові СДПЧ-1

МНС України

в Черкаській області

Тарану Б.Р.

Рапорт

Доповідаю, що я з 12 жовтня 2007 року до 21.10.2007 року перебував на амбулаторному лікуванні.

Приступив до виконання обов’язків 22 жовтня 2007 року. Листок тимчасової непрацездатності № 21024 додається до рапорту.

 

 

Інспектор ДПЧ-2 Косенко Р.В.

 

2.

Ректорові

Академії пожежної безпеки

ім. Г. Чорнобиля

Кришталю М.А.

 

Рапорт

 

Прошу Вас надати мені короткострокову відпустку терміном на п’ять діб за сімейними обставинами (з виїздом чи без виїзду).

 

Ст. лейтенант сл. ц. з. О.О. Козяр

Вправа 4. Складіть рапорт про надання відпустки.

Вправа 5. Складіть рапорт про виявлені помилки і вкажіть пропозиції щодо їхнього усунення.

Вправа 6. Правильно перекладіть українською мовою, запишіть та запам’ятайте:

1) иметь преимущественное право;

2) имущественное право;

3) иск о выселении;

4) иск с требованием;

5) исковое заявление;

6) к десяти часам;

7) к заявлению прилагать;

8) к рассмотрению;

9) к тому идет;

10) каждый в отдельности.

 

Говори правильно!

Правильно Неправильно
· оголошення, повідомлення; · призвичаїтися, звикнути до; · здобути освіту; · перескладати іспит; · листуватися. - об’ява; - освоїти; - отримати освіту; - перездавати іспит; - переписуватися.

Цікаво знати!

 
 

 


Ще кілька років тому конструкцію являє собою можна було почути досить часто і навіть побачити її ЗМІ та наукових працях (до речі, і в мовознавчих також!). Хоча словники її фіксують, радимо надавати перевагу іншим відповідникам: є, становить тощо залежно від контексту (Україна є великою державою; Львів — казкове місто; Куріння становить загрозу для вашого здоров’я).

УВАГА! Культура мовлення!

ВИДАТНИЙ, ВИЗНАЧНИЙчиВІДОМИЙ?

Ці прикметники-синоніми вживаються як для характеристики особи, так і на означення абстрактних понять, пор.: На портретах у Києво-Могилянській академії зображені видатні українські гетьмани; Проголошення незалежності видатна подія в історії України; На вечорі виступив відомий італійський співак і т. ін.

Найголовніша ознака синонімів – наявність у них спільного значення. В наведених прикладах його можна окреслити як те, що відрізняється від інших своїми якостями. Наведені слова різняться більшим або меншим виявом спільної ознаки. Найвищий ступінь позитивної якості має в цьому синонімічному ряду слово видатний(,,який виділяється серед інших якими-небудь надзвичайними рисами, якостями, властивостями”): Христо Ботев – найвидатніший з болгарських революціонерів, поетів і публіцистів національно-визвольної боротьби XIX ст.

Прикметник визначнийможна витлумачити: ,,який має значні (помітні) досягнення в певній галузі”. Порівняно зі словом видатний у ньому виявляється дещо менший ступінь позитивної високої оцінки, пор.: Після конференції відбулася зустріч учителів із визначними письменниками та художниками області.

Відомийце той, ,,про якого знають, популярний”. Цей прикметник вживається переважно щодо осіб: відома вишивальниця, відомий професор-фізик, відомий художник. Але можна сказати і про картину: це відома картина.

ТЕМА 2.4. Документи по особовому складу. Автобіографія

Вправа 1. Вкажіть правильний варіант відповіді.

8. Автобіографія – це

а) документ, у якому сформульовано громадську думку про особу як члена колективу, дається оцінка ділових і моральних якостей працівника;

б) документ, що містить стислу інформацію про трудову діяльність особи;

в) документ, що подає у хронологічній послідовності стислий опис життя та діяльності особи.

 

2. Автобіографія пишеться

а) від імені третьої особи;

б) від імені першої особи;

в) довільно.

 

3. Обов’язково необхідно зазначати

а) повне прізвище, ім’я та по батькові;

б) короткі відомості про склад сім’ї;

в) повну домашню адресу, номер телефону.

 

4. Автобіографію складають з метою

а) вступу до вищого навчального закладу чи прийому на роботу;

б) складення уявлення про життєвий шлях, ділову кваліфікацію і суспільно-політичну діяльність особи;

в) інформування про здобутки та досягнення особи.

5. Російський вираз „на данный момент” слід перекладати словосполученням

а) на даний момент;

б) на цей час;

в) зараз, донині.

 

Вправа 2. Ознайомтесь із зразком автобіографії та назвіть основні відомості, що тут зазначено.

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Шевченко Василь Павлович, народився 3 листопада 1970 року в м.Київ.

У 1977 році пішов у перший клас середньої школи № 155 м. Києва. Після закінчення 9 класів у 1985 році вступив до Технічного ліцею м. Київ, який закінчив із золотою медаллю.

У 1987 році вступив на фізико-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під час навчання в університеті був старостою групи.

У 1992 році закінчив повний курс згаданого університету за спеціальністю „Математика та інформатика”, отримавши кваліфікацію вчителя математики та інформатики. З вересня 1992 року працюю вчителем у середній школі № 199 м. Києва.

Склад сім’ї:

дружина — Шевченко Ольга Іванівна, вчителька української мови та літератури середньої школи № 106 м. Києва;

дочка — Шевченко Олеся Василівна, народилася 12 листопада 1999 року.

 

8 листопада 2007 р. (Підпис)

 

 

Вправа 3. Ознайомтеся з можливими стилями укладання автобіографії.

Під час написання автобіографії (виклад людиною свого прожитого життя) можна використовувати різні стилі:

· художній стиль;

· офіційно-діловий.

В залежності від цілей і обирають певний стиль викладу своєї біографії. Якщо автобіографія потрібна як документальне представлення своєї персони для влаштування на роботу і т.п., тоді обирають офіційно-діловий стиль. Коли ж бажають просто поділитися спогадами, розважити читача своїми життєвими досягненнями, обирають художній стиль.

 

1.

Автобіографія

Павла Грабовського

 

Я народився у 1864 році в Охтирському повіті Харківської губернії. Батько мій був паламарем у слободі, у молодому віці занедужав на сухоти і помер, лишивши 5 дітей. Мені тоді було 8 років, я ходив до школи. У 10 років мати віддала мене до Охтирської бурси, де я перебував 5 років, і спочатку не мав великого нахилу до науки. Потім мене вигнали, і тому я перейшов до Харківської семінарії.

Ще хлопцем я любив читати казки про життя святих. Чимало пісень я знав від матері, що завжди їх співала, а казки слухав від бабусі, так що й не довелося читати.

Мені дуже припала до серця материнська мова. Книжки до читання я купував на базарі або брав у товаришів. В семінарії я пробув 4 роки, думав кидати, але не мав на це ,,повних літ”, і перед Різдвом 1882 р. був заарештований з забороненими книжками.

Протягом 1883-1884 років жив на селі, де дуже бідував і не мав роботи. Весною 1885 р. знову вернувся до Харкова, а восени мене забрали у солдати. Служив я у Валках Харківської губернії. Тут мене збиралися подати в суд за образу словами офіцера, але від головного штабу надійшла бумага послати мене до Ташкента, як людину політично ненадійну. Потім мене з товаришами заслали на Вілюй.

З Іркутської тюрми я почав посилати до галицьких часописів вірші і дещо прозою, а також листуватися з українськими письменниками.

 

м. Тобольськ, 1901 рік.

 

 

2.

Автобіографія

Олександра Олеся (Олександра Івановича Кандиби)

 

Я народився 5 грудня 1878 року в містечку Білопілля на Сумщині. Батьківський рід походив з чумаків, материн - з кріпаків. Дідусь мій Федір Кандиба торгував рибою, а батько Іван Федорович працював на рибних промислах в Астрахані, де й втопився у Волзі. Тоді мені виповнилось 11 років. Мати Олександра Василівна згадувала, що вона “залишилась одна з трьома дітьми і трьома карбованцями в кишені”.

В 4 роки мати навчила мене читати, а згодом прищепила любов до поезії Т. Шевченка, до ,,Кобзаря”, якого я ще малим знав майже на пам’ять. Дитинство моє минало серед працьовитих і співучих земляків. Навчався я спочатку в початковій школі в рідному містечку, а потім – у двокласному училищі.

Зростав я і виховувався на вольовому прикладі матері, природній мудрості дідуся Василя, народній пісні і моралі, художній філософії ,,Кобзаря” Т. Шевченка. Саме з таким багажем я, п’ятнадцятирічний юнак, вирушив з дому, вступивши до хліборобської школи містечка Дергачі, що неподалік від Харкова. Звичайно, мріяв я і про гімназію, та в матері не було коштів на навчання в ній. Щоб протриматись в цій безкоштовній сільськогосподарській школі, я мусив займатися репетиторством...

В 17 років саме в стінах Дергачівської хліборобської школи я починаю друкувати свої вірші, писані як російською, так і українською мовами.

У 1903 році мені пощастило стати студентом Харківського ветеринарного інституту, а також побувати на відкритті пам’ятника І. Котляревському в Полтаві. У 1905 році закінчую інститут і працюю ветеринаром у київських різницях, а також беру активну участь у літературному житті.

 

1910 р.

 

3.

Автобіографія

Павла Грабовського

 

Народився я у 1864 році в Охтирському повіті Харківської губернії. У 1879 році перейшов до Харківської семінарії.

У 1882 році був заарештований з забороненими книжками та деякими іншими речами. 1883-1884 роки я прожив на селі під полінезійським поглядом. Дуже бідував і не мав роботи.

Весною 1885 року вернувся до Харкова, а восени мене забрали у солдати.

У 1886 році мене арештували в Оренбурзі і привезли назад в Харків, де вже сиділо по тюрмах чимало товариства з партії ,,Чорного переділу”.

З 1888 року я був зісланий адміністративним порядком в Балаганськ Іркутської губернії на 5 років.

У 1891 році мене заслали з товаришами на Вілюй, де колись держали Чернишевського. Через 6 років пустили до Якутська, і ще через 2 роки – до Тобольського.

 

м. Тобольськ 1901 рік.

4.

Автобіографія

Олександра Олеся (Олександра Івановича Кандиби)

 

Народився я 5 грудня 1878 року в містечку Білопілля на Сумщині. Навчався спочатку в початковій школі, потім – у двокласному училищі.

У 1893 році вступив до хліборобської школи в містечко Дергачі, що неподалік від Харкова.

У 1895 році в стінах Дергачівської хліборобської школи починаю друкувати свої вірші.

В 1903 році я стаю студентом Харківського ветеринарного інституту, який закінчую в 1905 році.

Пізніше працюю ветеринаром в київських різницях.

 

1910 р.

Вправа 4. Прочитайте подану автобіографію, відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.

Автобіографія

Я, Бугайова Ольга Володимирівна, народилася в м. Бахмач Чернігівської області.

Закінчила Бахмацьку середню школу № 3.

На протязі 1980—1985 рр. навчалась у інженерно-будівельному інституті.

Призначили працювати інженером тресту „Київміськбуд”.

Приймаю участь в громадській роботі: голова профкому тресту.

Одружена, маю доньку.

 

Дата (Підпис)

Вправа 5. Дайте відповідь на запитання.

1. Чи можна скласти автобіографію одного з родичів?

2. Чи можна спочатку подати відомості про місце роботи, а потім про освіту?

3. З якою метою складають автобіографію?

4. Чи є доцільним використання займенника „я” в автобіографії?

5. Які вимоги щодо оформлення домашньої адреси?

Вправа 6. Складіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

Вправа 7. Правильно перекладіть українською мовою, запишіть та запам’ятайте:

1) каждый час;

2) как известно;

3) как указывалось выше;

4) касательно проверки;

5) краеугольное положение;

6) лицевой счет;

7) личный листок по учету кадров;

8) лишать возможности;

9) льгота на проезд;

10) материальное поощрение.

 

 

Говори правильно!

Правильно Неправильно
· друкувати; · підбити підсумки; · за бажанням; · пропонувати, рекомендувати до уваги; · дійти до висновку. - печатати; - підвести підсумки; - по бажанню; - представляти увазі; - прийти до висновку.

Цікаво знати!

 
 

 


Вираз походить від афоризму, приписуваного старогрецькому лікареві Гіппократу (460-370 до н. е.): "Чого не лікують ліки, те виліковує залізо, чого не лікує залізо, те виліковує вогонь". Пізніше (у римських поетів І ст. до н. е.) вислів набув переносного значення: знищувати ворога зброєю і пожежами. Зараз він означає, безжалісно знищувати що-небудь, застосовуючи крайні міри насильства. Ці слова були гаслом польської шляхти; часто використовуються для її характеристики.

УВАГА! Культура мовлення!

 

Запам’ятайте значення цих слів та правильно вживайте їх у мовленні.

1. АФЕКТ – ЕФЕКТ:

· афект – нетривале бурхливе переживання людини, сильне нервове збудження, іноді до знепритомнення (бути у стані афекту);

· ефект – 1) результат, наслідок яких-небудь дій, заходів (ефект від лікування); 2) сильне враження спричинене кимось або чимось (погоня за ефектом).

2. ГУМАНІЗМ – ГУМАННІСТЬ:

· гуманізм – 1) прогресивний ідейний напрям культури епохи Відродження, що утверджував право людини на земне щастя, боровся за визволення науки й людської особистості від обмежень (риси гуманізму); 2) ставлення до людини, як до найвищої цінності, захист права особистості на рівноправність, свободу, щастя, всебічний розвиток і прояв своїх здібностей (проповідувати гуманізм);

· гуманність – людяність (гуманність лікаря).

3. ЕМ(М)ІГРАЦІЯ – ІММІГРАЦІЯ – МІГРАЦІЯ:

· ем(м)іграція – 1) переселення з батьківщини до іншої країни, тривале перебування за межами батьківщини внаслідок переселення (трудова ем(м)іграція); 2) сукупність емігрантів, що живуть у якійсь країні;

· імміграція – в’їзд іноземців у будь-яку країну на постійне або тривале проживання (імміграція профашистських елементів);

· міграція – переселення, переміщення (міграція хімічних елементів).

ТЕМА 2.5. Доповідні та пояснювальні записки. Приписи ДПН

 

Вправа 1. Вкажіть правильний варіант відповіді.

1. Доповідна записка – це

а) письмове пояснення на вимогу керівника з приводу ситуації, що склалася, дій або вчинків працівників;

б) письмове повідомлення на ім’я керівної особи, в якому описується певний факт, подія, повідомляється про виконання окремих завдань, службових доручень;

в) вступ до якогось документа (плану, звіту, проекту).

 

2. За походженням доповідні записки поділяються на

а) звітні та інформаційні;

б) зовнішні і внутрішні;

в) службові та особисті.

 

3. Які з реквізитів не використовуються при складанні пояснювальної записки?

а) Звернення до посадової особи, текст, віза;

б) звернення до посадової особи, назва виду документа, текст;

в) звернення до посадової особи, назва виду документа, підпис.

 

4. Якщо пояснювальна записка виходить за межі установи, то її

а) обов’язково пересилають поштою і зазначають на конверті номер та дату;

б) оформляють на бланку і реєструють;

в) оформлюють як завжди.

 

5. Припис складають з метою

а) пропаганди серед населення здорового способу життя;

б) попередження надзвичайних ситуацій;

в) усунення порушень вимог протипожежної безпеки.

 

6. Припис на усунення порушень вимог пожежної безпеки складає

а) інспектор сектору ДПН та власник об’єкту, що перевіряється;

б) інспектор сектору ДПН після перевірки об’єкту;

в) начальник ДПН.

 

 

Вправа 2. Прочитайте пояснювальну та доповідну записки і визначте їхні реквізити.

1. Ректорові

Академії пожежної безпеки

ім. Героїв Чорнобиля

генерал-майору сл. ц. з.

Буту В.П.

Доповідна записка

 

Про закінчення випробувального терміну

інженера сектору оперативно-технічного зв’язку

 

30 грудня 2007 року закінчився випробувальний термін інженера сектора оперативно-технічного зв’язку Комишового Анатолія Олексійовича.

Під час випробувального терміну Комишовий Анатолій Олексійович, перебуваючи на посаді інженера сектора оперативно-технічного зв’язку, виявив себе як добросовісний співробітник та кваліфікований фахівець. Ініціативно вболіває за доручену справу. Поставлені завдання виконує сумлінно та у встановлені терміни. У роботі проявляє виваженість, послідовність у діях, чуйність і уважність до людей. Працелюбний, дисциплінований, коректний

Пропозиції:зарахувати його на посаду інженера сектора оперативно-технічного зв’язку.

 

 

Начальник сектора

оперативно-технічного зв’язку

ст. лейтенант сл. ц. з. (підпис) О.О. Новак

30. 12. 2007

 

2.

Деканові

фізико-математичного факультету доц. Турин М.І.

викладача

фізико-математичного факультету Чайковського Р.Р

 

 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Про збільшення кількості годин

 

Мовна культура — один з найважливіших показників нашої духовної культури. Усне й писемне мовлення кожної людини свідчить про рівень її освіченості, інтелігентності. Щоб грамотно говорити й писати, потрібно передусім постійно вивчати рідну мову, вдосконалювати знання, набуті в середній школі. Писемне мовлення студентів 1 курсу хибує численними відхиленнями від орфографічних і пунктуаційних норм української мови. Заняття з практичного курсу допомагають повторити й удосконалити знання студентів з. орфографії та пунктуації української мови, виробити навички грамотного письма. Значна частина занять з української мови зорієнтована на вдосконалення зв’язного мовлення. На жаль, таких занять лише дві години на тиждень. Просимо деканат розглянути це питання й збільшити кількість тижневих годин на вивчення рідної мови.

 

 

10.09.08 (підпис)

 

3.

Начальникові І курсу

Академії пожежної безпеки

ім. Героїв Чорнобиля

підполковнику сл. ц. з.

Іщенку І.І.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 96; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты