Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНИЙ НАГЛЯД
ПРИПИС

на усунення порушень вимог пожежної безпеки

КОМУ : Директору КП “Земля” Лисенку Дмитру Михайловичу

 

13022008 проведено планову (позапланову) перевірку приміщеньКП “Земля” по вулиці Благовісна, 227 інспектором сектору ДПН Черкаського міського управління ГУ МНС України в Черкаській області лейтенантом сл. ц. з. Чернишом Р.А.

 

Разом з: Вами

З метою усунення виявлених при перевірці порушень норм та правил пожежної безпеки, у відповідності з Законом України “Про пожежну безпеку”, Вам пропонується виконати наступні заходи:

 

№ п\п Назва заходів (Посилання на нормативний документ) Термін виконання Примітка

 

-1- -2- -3- -4-
  Розділ 1 (Раніше невиконані заходи)    
Заборонити експлуатацію тимчасових дільниць електромережі (ППБвУ п 5.1.9) Підтверджується до виконання  
Провести ревізію евакуаційного освітлення (ППБвУ п.4.3.8) Підтверджується до виконання  
З працівниками провести інструктаж з питань пожежної безпеки (ППБ в У п 3.18) Підтверджується до виконання  
  Розділ 2 (Запропоновані заходи)    
1. Приміщення обладнати автоматичною пожежною сигналізацією (ППБвУ п 6.1.2) 13.03.07р.  
2. Електросвітильники закрити плафонами з захисного суцільного скла (ППБвУ п.5.1.29) 13.03.07р.  
3. Розробити та встановити план схеми евакуації людей на випадок пожежі (ППБвУ п.3.5) 13.03.07р.  
Отримати дозвіл на початок роботи від органів державного пожежного нагляду (ППБвУ п.2.8) 13.03.07р.  
Вивести сигнал від контрольно-приймального приладу автоматичної пожежної сигналізації на пульт централізованого спостереження пожежної охорони (ППБвУ п 6.1.28) 13.03.07р.  
Встановити електророзетку на негорючій основі (ППБвУ п. 5.1.27) 13.03.07р.  

Вжиті заходи

Дата Адміністративне стягнення Запобіжні заходи
Призупинення експлуатації приміщення, агрегатів, дільниць електромережі Призупинення експлуатації об’єкта, відміна дозволу на початок роботи
       
       
       

 

При незгоді з запропонованими заходами чи термінами їх виконання припис у 10-денний термін з дня його вручення може бути оскаржено вищестоящому органу чи посадовій особі Державного пожежного нагляду.

 

 

Інспектор СДПН Черкаського міського управління Черниш Р.А. (посада,прізвище працівника ДПН) “_____”________2008 р     (підпис)
  Припис для виконання отримав Директор КП “Земля” Лисенко Д. М. (посада, прізвище)     “_____”________2008 р     (підпис)

 

 

Результати контрольних перевірок

Дата перевірки Номери невиконаних пунктів Хто проводив перевірку: посада, прізвище Хто ознайомлений Вжиті заходи реагування
посада, прізвище Підпис
           
           
           

Вправа 4. Виявіть помилки та відредагуйте документи.

1.

Об’яснітєльна записка

Я Сурмянський Вадім Георгієвич опоздав на поїзд Сімферополь – Києв, куда мав їхать в командіровку. Но по независящим від мене причинам задержався в кафе "Бірізки" (до мене почали приставать підвипивші малолітки і поки з ними розбирався поїзд ушов. Поїхав другім поїздом і цим об’ясняється задержка і повернення назад).

Прошу начальство розобраться в случившемся і не наказувати мене по всій строгості закона.

 

 

17.04.2005 Підпис

 

 

2.

Пояснювальна записка

Про нарушеніє форми одягу

23 листопада 2007 р. о 12 год. 15 хв. при перевіркі зовнішнього вигляду, на занятті "Пожежна тактика", викладачем Безверхим В.В. мені було зроблено замічаніє про відсутність на формє одягу курсової нашивки.

На попередньому занятті, виконуючи норматив з ПСП, я випадково відірвав курсову нашивку. За 5 хв перерви між заняттями я не встиг її пришити, тому на заняття прийшов без неї.

Зобов’язуюсь пришити курсову нашивку до початку слєдущого заняття.

 

 

Курсант сл. ц. з. підпис В.Р. Ліщук

 

23.11.2007

Вправа 5. Самостійно складіть пояснювальну записку з приводу:

а)відсутності на заняттях;

б) порушення форми одягу;

в) порушення поведінки;

г) спізнення до їдальні;

ґ) порушення розпорядку дня.

Вправа 6. Складіть доповідну записку зі звітом про підготовку до святкування Нового року або про підсумки змагань із пожежно-прикладного спорту.

Вправа 7. Правильно перекладіть українською мовою, запишіть та запам’ятайте:

1) министерство внутренних дел;

2) на общественных началах;

3) на общих основаниях;

4) на определенный срок;

5) на следующий день;

6) наводить справки;

7) надлежащее исполнение;

8) надлежащий вид;

9) названные (перечисленные) вещи;

10) наличие недостатков.

Говори правильно!

Правильно Неправильно
· надати звання; · за умови; · суперечити; · справляти враження; · робітник. - присвоїти звання; - при умові; - протирічити; - робити враження; - робочий.

Цікаво знати!

 
 

 


Якщо запитати багатьох з Вас про те, як ви запам’ятовуєте тексти, то, напевно, Ви відповісте: ,,Зубрю!”. Результатом подібного запам’ятовування є наступні ,,принадності”:

а) великі витрати часу й сил, що викликають протест у людини;

б) важко згадати весь ,,визубрений матеріал”, як кажуть, від А до Я, не роблячи тривалих пауз і не вертаючись до початку переказу;

в) досить забути якесь слово, як ,,ланцюжок слів” рветься, і подальший переказ матеріалу стає неможливий;

г) неможливо коротко і ясно відповісти на додаткові питання по ,,визубреному матеріалу” і сформулювати думки автора своїми словами;

ґ) обсяг тексту, що ми можемо запам’ятати за допомогою "зубріння", обмежений, що пов’язане з обмеженим обсягом короткочасної пам’яті;

д) ,,визубрений” матеріал, якщо його регулярно не повторювати, швидко забувається (прикладом тому може служити стан перед іспитом, коли доводиться практично все вчити заново);

е) ,,зубріння” формує невпевненість у собі й своїх здібностях, що негативно позначається на подальшому навчанні й веде до формування ,,комплексу неповноцінності”.

Отже, можна зробити висновок, що ,,зубріння” – це небезпечний для здоров’я й психіки й неефективний прийом запам’ятовування текстів.

УВАГА! Культура мовлення!

ВІДСОТОК чи ПРОЦЕНТ?

 

У сучасній українській мові закономірно активізується слово відсоток (калька з латинської procentum), яке протягом десятків років було відсунуте на периферію запозиченою назвою процент.

Ряд письменників, зокрема Ю.Смолич, Ю.Яновський та інші від уживання слова відсоток ніколи не відмовлялися. Літературно-художні, науково-популярні видання так само віддають перевагу слову з прозорою будовою – відсоток: Людський організм містить близько 65 відсотків води.

ТЕМА 2.6. Інформаційні документи. Листи

Вправа 1. Вкажіть правильний варіант відповіді.

1. Службовий лист – це

а) поширений вид документацій, один із засобів обміну інформацією, що пересилаються поштою;

б) один із різновидів інформаційних документів для писемного спілкування й оперативного управління процесами діяльності організацій, установ та їхніх структурних підрозділів;

в) документ, що містить повідомлення про стан якихось справ, про виконання планів, про події та явища, що можуть цікавити певну організацію.

 

2. Загально усталеним принципом побудови змісту службового листа є:

а) вступ, докази, висновки і закінчення;

б) вступ, основна частина, аргументація і докази;

в) вступ, наведення фактів і висновки.

 

3. Відповідь на службовий лист слід давати не пізніше:

а) місяця з дня отримання листа;

б) трьох днів;

в) десяти днів.

 

4. Який з поданих видів листів не є службовим:

а) гарантійний лист;

б) лист-запит;

в) лист-флаєр.

 

5. Який з наведених реквізитів не характерний для службового листа:

а) номер і дата;

б) перелік додатків із зазначенням кількості сторінок;

в) гриф узгодження.

Вправа 2. Ознайомтеся зі зразкамиділового листування.

1.

Міністерство освіти і науки України

Харківський державний технічний університет

будівництва та архітектури

61040, Харків-40, вул. Сумська, 42,

тел. 402-911, 402-104

№ 01-6/24 11.01.2005

Міністерство у справах молоді та спорту

Оргкомітет спартакіади 2003 п. Семибрату В. Г.

Про умови проведення спартакіади

Просимо надіслати пакет документів щодо умов проведення загальнодержавної спартакіади серед вищих навчальних закладів 2003 року. Додатки на 10 сторінках в 1 примірнику :

1) характеристика та стан спортивної бази;

2) перелік і характеристика спортивних секцій;

3) список студентів-спортсменів, розрядників, призерів.

 

Із повагою

завідувач навчально-виховною роботою проф. (підпис) В.С. Микитенко

 

 

2.

Шановні колеги, дозвольте представити Вам випускницю економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Петришин Марію Іванівну.

Петришин М.І. успішно захистила магістерську роботу на тему ,,Ринкова трансформація України”, має глибокі знання проблем ринкових відносин, володіє практичними навичками організації та розвитку малого бізнесу в умовах ринку. Як керівник її магістерської роботи хочу вказати на вміння бачити проблему і знаходити ефективні шляхи її розв’язання. Відзначається самостійністю мислення, аналітичним розумом, наполеглива та цілеспрямована.

Знаю Петришин М.І. як переможця конкурсу студентських наукових робіт. Вона неодноразово виступала на студентських наукових конференціях та засіданнях наукового гуртка. За наявності відповідних умов праці може досягти значних успіхів і забезпечити Вашій фірмі істотну користь.

Гадаю, що прийнявши Петришин М.І. на посаду завідувача відділу статистики, Ви зробите вдалий вибір.

Професор кафедри економічної теорії

Львівського національного університету

імені Івана Франка (підпис) К.І. Біланок

 

Вправа 3. Продовжіть подані нижче речення. У яких листах ними можна скористатися?

1. Дозвольте висловити щиру подяку за …

2. Просимо повідомити…

3. Запрошуємо Вас взяти участь у роботі …

4. Хочемо висловити свою найщирішу подяку за …

5. Нам було приємно дізнатися …

6. Дозвольте порекомендувати Вам пана .., який бере участь у конкурсі на заміщення вакантної посади …

7. Нас неприємно вразив той факт, що …

8. Були прикро вражені висловленою нам претензією щодо …Вибачте за додатковий клопіт. Чи не були б Ви настільки люб’язні, щоб надати нам письмові пояснення щодо …

9. Повідомляємо, що з … по … у нашій новій виставковій залі відбудеться …

10. Як і було домовлено (як і домовлялися), надсилаємо Вам такі документи …

 

Вправа 4. Складіть лист-запит чи лист-прохання, використовуючи типові мовні звороти.

1. Просимо надіслати нам прейскуранти (прайси) на всі види Вашої продукції.

2. Відповідно до Вашого оголошення в газеті …(назва) просимо надіслати нам пропозицію на…

3. Просимо надіслати докладну інформацію про…

4. Будь ласка, повідомте нас про поточний термін пробного постачання та умови оплати.

5. Нам потрібні послуги … Чи могли б Ви кого-небудь порекомендувати?

6. Насамперед ми хотіли б дізнатися…

 

Вправа 5. Складіть супровідний лист, використовуючи типові мовні звороти.

  1. Надсилаємо Вам... Направляємо Вам... Пересилаємо Вам..
  2. На Ваше прохання надсилаємо робочі креслення.
  3. Для того, щоб Ви мали краще уявлення про можливості нашої установи, надсилаємо докладний перелік...
  4. Сподіваємось, деякі з пропонованих товарів привернуть Вашу увагу.
  5. Повідомте, будь ласка, які зразки Ви хотіли б отримати для детального ознайомлення.
  6. У відповідь на Ваше прохання від…(дата) надсилаємо Вам...
  7. Ми щиро розраховуємо на початок діалогу між нашими фірмами.
  8. Розраховуємо на тісне і взаємовигідне співробітництво.

 

Вправа 6. Складіть лист-нагадування або лист-претензію, використовуючи типові фрази наведені нижче.

1) Вибачте, але ми хочемо нагадати Вам про необхідність;

2) гадаю, що це лише непорозуміння, і прошу Вас надіслати;

3) на жаль, попередні нагадування не дали бажаних наслідків;

4) незважаючи на неодноразові нагадування та вжиті попереджувальні заходи, Ваш борг не лише не погашено, але він продовжує зростати. Тому вважаємо за необхідне попередити Вас про свій намір розірвати контракт;

5) у зв’язку з цим просимо Вас якомога швидше звернути увагу на проблему;

6) ми дуже занепокоєні таким станом справ;

7) нас прикро вразила Ваша необґрунтована відмова;

8) хочемо висловити свою принципову незгоду з Вашим рішенням щодо;

9) висловлюємо своє незадоволення з приводу;

10) Ваше зневажливе ставлення до наших прохань завдає шкоди цьому співробітництву, яке колись було дуже плідним.

Вправа 7. Напишіть рекомендаційного листа стосовно Вашого колеги, який хоче перевестися в іншу установу. Скористайтеся типовими мовними зворотами при написанні листа.

1. Дозвольте порекомендувати Вам пана .., який хоче працювати…

2. Він один із найкомпетентніших наших фахівців.

3. За час роботи в нашій установі пан … зарекомендував себе як здібний, перспективний науковець.

4. Чуйна, товариська людина, має авторитет серед колег.

5. Принциповий, професійно добре підготовлений, досвідчений працівник, любить свою справу.

6. Як дослідник пан ... характеризується нестандартністю мислення, прагненням шукати нові шляхи реалізації задуманого.

7. Пан (пані) … працює на посаді з … року.

8. Має ґрунтовні теоретичні знання, підкріплені багаторічним практичним досвідом.

9. Має великий досвід роботи з … на посаді …

10. Рекомендуємо на посаду … пана (пані) .., який (а) впродовж … років працював (ла) над …

 

Вправа 8. Правильно перекладіть українською мовою, запишіть та запам’ятайте:

1) налоговая инспекция;

2) налогообложения доходов;

3) не возьму в толк;

4) неопровержимое доказательство;

5) неотложная помощь;

6) неотложное дело;

7) неповрежденное имущество;

8) неприбыльная деятельность;

9) неудовлетворительное содержание;

10) нехватка кадров.

Говори правильно!

Правильно Неправильно
· розгорнути книжку; · найголовніше; · наступний; · рятувати; · збігатися. - розкрити книжку; - саме головне; - слідуючий; - спасати; - співпадати.

Цікаво знати!

 

 


До цієї специфічної групи зараховують іменники на , які називають особу за її характерними діями або рисами поведінки. Наприклад: писака, кусака, читака, потіпака, посіпака, верещака, витріщака, рубака, задавака, позивака, служака, одчаяка, заводіяка, задирака, базіка, недоріка, кривляка, гуляка, трудяга, стиляга, бідняга, бідага, молодчага, волоцюга, ледацюга, сонюга, жаднюга, сердега, бродяга, добряга, скуп’яга, знайда, пройда, заблуда, приблуда, проява, роззява, шельма, прожога, невидимка, плакса, рюмса, дубина, ханжа, замазура, невдаха, бідолаха, рева, причепа, підлиза, прилиза, нездара, ненажера, потвора, заїка, нероба, єхида, недоторка, ябеда тощо.

З морфологічного погляду наведені іменники належать до чоловічого чи жіночого роду залежно від статі, котру вони позначають. У зв’язку з цим родова диференціація здійснюється за допомогою аналітичних засобів і форм узгоджуваних прикметників, займенників, дієслів або ж відповідного контексту. Порівняймо аналітичне вираження в першому випадку і контекстуальне в другому: “Йонька був якийсь невдаха, все йому не в руки потрапляло, а ковзало між пальцями” (Григорій Тютюнник), “Груня мовчала, не перечила, коли свекруха називала її невдахою” (Кость Гордієнко).

До іменників спільного роду відносимо й деякі назви осіб на : агакало (чоловічий і середній рід), доробало (ч. і с.), ледащо (ч. і с.), базікало (ч. і ж.), сонько (ч. і ж.), чванько (ч. і ж.). У формі середнього роду іменники вживаються стосовно осіб двох статей: він (вона) — велике ледащо, страшенне доробало.

Подвійний рід (чоловічий — середній, жіночий — середній) спостерігається в частини іменників, утворених за допомогою суфікса -ищ(е) на означення згрубілості: така (таке) бабище, відьмище, дівчище, свекрушище, ручище.

УВАГА! Культура мовлення!

БЛИЗЬКИЙ чи БЛИЖНІЙ?

Слова мають спільні і різні значення. Спільних значень два:

1) розташований на невеликій відстані: близька хата - ближня хата, близький ліс - ближній ліс. Але щодо популярного нині окреслення зарубіжжя треба вживати вислів близьке зарубіжжя;

2) який перебуває в прямих родинних стосунках з ким-небудь: близька рідня - ближня рідня. Словник за ред. Б.Грінченка фіксує вживання у Марка Вовчка вислову ближні приятелі, тобто такі, що мають почуття симпатії, дружби один до одного, а також спільні ідеї, інтереси. Сьогодні ми скажемо в цьому випадку близькі приятелі.

Прикметник близькиймає ряд значень, яких не має ближній. Так, *невелика часова віддаленість передається прикметником близький: уже близька ніч, сонце близьке до заходу, близьке свято. Ще близький – це *добре знаний, відомий, зрозумілий: Почув у голосі щось близьке, своє, і *такий, який глибоко хвилює, безпосередньо стосується будь-кого: Інтереси дітей близькі матері; про *адекватний, реалістичний переклад теж кажуть близький: переклад близький до оригіналу.

ТЕМА 2.7. Публічний виступ і культура мовлення.

Етика професійного спілкування

Вправа 1. Прочитайте текст, висловіть свої думки з приводу прочитаного.

Необхідно пройти важкий і довгий шлях, аби стати особистістю, яку варто слухати. Слід старатися стати людиною з широким кругозором, до якої підходить часто вживане визначення освіченої людини: знає про все трохи, а про дещо все. Отже, ми повинні мати певні знання з найрізноманітніших галузей, і крім того в якійсь галузі знати майже все, тобто бути фахівцем. Досягти цього нелегко, бо людське пізнання не стоїть на місці.

Внаслідок бурхливого розвитку науково-технічного прогресу картина світу навколо нас змінилася протягом життя одного покоління. Яким же чином можна одержувати інформацію про події довкола нас і в усьому світі?

Необхідно регулярно читати пресу, популярні наукові тижневики та спеціальні журнали і книги. Стежити за передачами по радіо й телебаченню, звертати увагу не тільки на розважальні програми, а й передачі, в яких висвітлюються наукові, технічні, педагогічні та інші проблеми. Якщо інтереси більш широкі, то треба стежити не тільки за політичним та технічним розвитком, а й за культурним та спортивним життям, новинками у галузі вашого фаху, ваших інтересів. Це означає, що час від часу ми повинні подивитися гарний фільм, театральну виставу чи спортивну зустріч. Крім того, необхідно займатися спортом, туризмом чи музикою, брати участь у роботі громадських організацій. Все це шляхи й можливості поглиблення ваших знань, серед яких одним з важливих є спілкування з іншими людьми, оскільки воно дає змогу обмінюватися новими знаннями та інформацією, думками та враженнями.

Вправа 2. Прочитайте основні правила ділового спілкування та додайте свої.

1. Сформулювати конкретну мету спілкування, скласти план його проведення.

2. створити атмосферу довіри і взаєморозуміння.

3. Уміти переконливо висловлювати свої думки, уважно слухати і задавати питання.

4. Не відволікатися від наміченої мети. Уміти правильно сприймати партнера і володіти своїми емоціями.

5. Робити нотатки, фіксувати одержану інформацію

6. Закінчувати обговорення після досягнення мети.

Вправа 3. Прокоментуйте висловлювання відомих людей.

1. Оратором, гідним уваги, є той, хто користується словом для думок, а думкою для істини і доброчесності (Ф. Фенелон).

2. Говорити багато і добре є дар гострого розуму, говорити мало і добре є властивість мудрого, говорити багато й погано означає дурня, говорити мало й погано є ознакою безумного (Ф. Ларошфуко).

3. Добре говорити – означає просто добре думати вголос (Е. Ренан).

4. Істинне красномовство – це вміння сказати все, що треба, і не більше, ніж треба (Ф. Ларошфуко).

5. Людина, яка засуджує і висміює думки й погані вчинки інших людей, повинна мати особливу силу переконання, а для цього, крім гострого ока, необхідно володіти й не менш цінним мистецтвом ясно викладати думки (М. Ларра).

6. Красномовство – це мистецтво говорити так, щоб ті, до кого ми звертаємося, слухали не лише без труднощів, а й із задоволенням, і щоб захоплені метою і підбурені самолюбством, вони захотіли глибше у неї проникнути (Б. Паскаль).

Вправа 4. Як Ви розумієте значення українських народних прислів’їв та приказок?

1. Без підпалу і дрова не горять.

2. Від іскри сирий бір загориться.

3. Вогонь і вода – то добро і зло.

4. Ганьба – не дим, очі не виїсть.

5. Кого не пече, той не плаче.

6. Криком вогню не загасиш.

7. Не так того вогню, як диму.

8. Ти йому печене – він тобі смалене.

9. Чуже нехай горить, аби моє не тліло.

10. Як випустиш вогонь з рук, не погасиш.

Вправа 5. Дайте відповідь на запитання.

1. Чому Ви вирішили стати вогнеборцем?

2. З якого віку потрібно вчити дітей правилам пожежної безпеки?

3. Як треба поводитися з вогнем на природі?

4. Якими будуть Ваші дії при виникненні пожежі?

5. Що Ви можете запропонувати задля попередження надзвичайних ситуацій, в т.ч. пожеж?

Вправа 6. Підготуйте виступ на 5-6 хв на одну з запропонованих тем.

1. Рятувальник – це не професія, а спосіб життя.

2. Героями народжуються.

3. Вистачить і одного сірника.

4. Система вищої освіти в Україні.

5. Пароль – ,,01”.

6. Зберегти хліб від пожежі!

7. Новорічна ялинка.

8. З вогнем не жартуй.

Вправа 7. Правильно перекладіть українською мовою, запишіть та запам’ятайте:

1) нижеподписавшиеся стороны;

2) новоназначенный руководитель;

3) нужное подчеркнуть;

4) об изменениях в личном составе;

5) обнаруживать ошибку;

6) оборотные средства;

7) обоюдное согласие;

8) образец документа;

9) общественное мнение;

10) объем производства.

 

Говори правильно!

Правильно Неправильно
· суцільний; · річ у тім; · довідка; · доводити до відома; · становити собою. - сполошний; - справа у тому; - справка; - ставити до відома; - являти собою.

Цікаво знати!

 
 


Якщо ви бажаєте навчитися критикувати так, щоб не образити людину, то:

· вказуйте на помилки лише віч-на-віч;

· уникайте прямої критики;

· робіть це по-дружньому;

· похваліть те, що ваш знайомий виконує як слід;

· покажіть або розкажіть, як правильно було б виконати те чи те завдання, здійснити певний вчинок;

· переконайте знайомого в тому, що за потреби він зможе повестися як слід, зуміє впоратися з дорученою справою;

· попросіть вибачення за зроблене зауваження, особливо тоді, коли людина старша від вас за віком або незнайома.

УВАГА! Культура мовлення!

ВИРАЗ чи ВИСЛІВ?

Ці слова вважали за абсолютні синоніми, тому в класичній літературі бачимо іменник вираз у різних значеннях: ,,Почала... солодкими виразами любові промовляти” (І.Нечуй-Левицький); ,,Вираз на лиці понуро-урочистий” (П. Куліш).

У сучасній українській літературній мові ці слова розрізняються за значенням: там, де мовиться про якусь думку чи міркування, передані небагатьма словами, кажуть вислів ,,За висловом чиїм” (Російсько-український фразеологічний словник І.Виргана й М.Пилинської), у всіх інших випадках, зокрема й у математиці, користуються іменником вираз: ,,Ротмістр і очима і всім виразом показував, щоб він забирався геть” (П.Панч); вираз а2+b=с. (,,Як ми говоримо”, Борис Антоненко-Давидович, 1994)

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Барабанова Н.Р. та ін. Ділові папери та документи: Методичні матеріали до курсу ,,Ділова українська мова”. – Одеса: ОДПУ, 1999. – 49 с.

2. Вакалюк Я.Ю., Лесюк М.П. Українська мова: Збірник диктантів і вправ: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1993. – 269 с.

3. Зарицька І.М., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення. Практикум / За загальною редакцією професора А.П. Загнітка. – Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 1997. – 112 с.

4. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів: Навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – К.: Вища шк., 2001. – 272 с.

5. Кононенко П.П. та ін. Українська мова: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. – К.: Либідь, 1992. – 224 с.

6. Ожинова О.В. Українська мова: зворотний зв’язок: Посібник. – К.: Грамота, 2007. – 184 с.

7. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник. 4-те вид. – К.: Либідь, 2000. – 263 с.

8. Прадід Ю.Ф. Короткий російсько-український та українсько-російський словник найуживаніших зворотів: Сфера ділового спілкування. – Сімферополь: Таврида, 1998. – 63 с.

9. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук. думка, 2008. – 288 с.

10. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. – К.: Вища шк., 2006. – 302 с.

11. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – 5-те вид., – К.: Освіта, 2002. – 254 с.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 93; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты