Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФормування граматичної правильності мовлення, розвиток граматичних умінь.
Читайте также:
  1. Вклад І.Мазепи в розвиток української культури
  2. Вплив інфляції на розвиток макроекономічних процесів. Антиінфляційна політика
  3. Джерела та порядок формування статутногофонду господарського товариства
  4. Духовний розвиток суспільства. Ідеологічний диктат
  5. Економічний розвиток, його сутність, цілі та принципи
  6. Зародження і розвиток економічних знань.
  7. Заснування і розвиток кафедри політичної економії та статистики в Імператорському університеті св. Володимира
  8. Інфраструктура ринку. Формування ринкової інфраструктури в Україні.
  9. Історичні умови та теоретичні джерела формування марксистської економічної теорії.
  10. Методика формування оцінно-контрольних дій у навчально-мовленнєвій діяльності дітей

Продовжувати вчити граматично вірно поєднувати слова при побудові висловлювань, при цьому: правильно узгоджувати прикметники, числівники з іменниками та займенниками, вживати слова основних лексичних категорій у відповідних формах відмінку, роду, числа або часу, необхідні для зв’язку слів у словосполученні або реченні прийменники та сполучники тощо.

Вправляти у граматично правильному вживанні складних відмінкових форм іменників, зокрема: іменників множини у родовому відмінку (панчіх, черевиків, шкарпеток), збірних (двері, ножиці тощо) та невідмінюваних (кіно, кашпо, кенгуру), іменників у непрямих відмінках, іменників чоловічого роду у давальному відмінку однини (батьку чи батькові, Андрію чи Андрієві), кличної форми іменників однини (мамо, тату, бабусю, сестро, брате, котику), у тому числі іменників чоловічого роду на «-ець», «-ак» (хлопець – хлопче, козак - козаче) тощо.

Вправляти в утворенні множинних форм іменників однини (заєць – зайці, вікно – вікна, стіл - столи), присвійних прикметників (татів блокнот, братові ковзани, мамина хустка, дідусеві окуляри), вищого і найвищого ступенів порівняння якісних прикметників та прислівників різними способами (красивий – красивіший, більш/менш красивий, найкрасивіший, найбільш/найменш красивий, якнайкрасивіший та ін.; красиво – красивіше, більш/менш красиво, найкрасивіше, якнайкрасивіше тощо), а також в утворенні часових дієслівних форм, змінюванні дієслів за особами, числами, родами.

Спонукати дітей до утворення інших граматичних форм того ж слова (малюю – намалюю – малюватиму) та нових слів за допомогою суфіксів (теля – телячий, телятник, телятниця), префіксів (ходити – виходити, приходити, заходити), суфіксів і префіксів одночасно (море – приморський). Звертати увагу на зміну не лише лексичного значення, а й емоційного забарвлення слова при вживанні певного способу словотворення (вовк – вовчище, вовчик, вовчисько, вовченя).

Познайомити із утворенням складних слів (листопад, водовідведення, буревій, синьо-жовтий, універмаг).

Вчити утворювати різні форми наказового способу дієслів (намалюй – намалюй-но – давай намалюємо, намалюйте – намалюймо – давайте намалюємо – нумо намалюймо та ін.).

Вправляти у вживанні речень різного типу. Спонукати до використання простих і складних поширених, безособових речень, а також синтаксичних конструкцій із однорідними членами речення, вставними словами та прямою мовою.Вчити застосовувати різні типи зв’язку між частинами складних речень: безсполучниковий і сполучниковий. Формувати і закріплювати навички використання різних сполучників при вживанні складносурядних і складнопідрядних речень.

Виховувати критичне ставлення до граматичних помилок у власному і чужому мовленні, прагнення до правильності мовлення.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты