Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЯкі встановлені ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання УІ групи платників єдиного податку?
Читайте также:
  1. S:В какой вкладке находятся инструменты для вставки столбцов и строк?
  2. А еще в комплект входят 4 подставки для фишек, мешочек, инструкция и значок UPTURN.
  3. Анализ времени доставки сообщений в сети с коммутацией каналов
  4. Анализ времени доставки сообщений в сетях с коммутацией пакетов.
  5. Визначити основні групи депозитів як інструментів грошового ринку. Дати характеристику основних споживчих характеристик різних груп депозитів
  6. Визначити роль та місце фінансових посередників як суб’єктів ринку фінансових послуг.
  7. Відповідальність платників страхових внесків
  8. Вказати напрями перевірки розрахунків з бюджетом по прибутковому податку із ЗП.
  9. Влияние изменения процентной ставки по вкладу на результат накопления денежных средств к концу периода
  10. Выбор выставки

а) від 20 до 200 грн.;

б) єдина ставка 5%;

в) 3% або 5%;

г) 7% або 10%.

 

5. Визначити суму збору за першу реєстрацію транспортного засобу за такими даними:

вантажний автомобіль з об’ємом двигуна – 9000 см3;

термін використання – 5 років;

коефіцієнт до ставки – 2;

ставка збору – 21,78 грн. за 100 см3.

а) 1961,10 грн.; в) 39000 грн.;

б) 1960,2 грн.; г) 3920,40 грн.

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 30

1. Навчальна дисципліна «Фінансовий облік»

1.1. Теоретична частина.Облік фінансових інвестицій.

1.2. Виробнича ситуація. Ви, як бухгалтер проставте кореспонденцію рахунків з обліку фінансових інвестицій.

Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Придбано фінансові інвестиції за грошові кошти.    
Переведено поточні фінансові інвестиції до складу довгострокових.    
Збільшено частку інвестора в сумі збільшення додаткового капіталу підприємства, що інвестується, в результаті проведеної дооцінки.    
Погашено заборгованість засновників (учасників) підприємства довгостроковими фінансовими інвестиціями.    
Придбано довгострокові фінансові інвестиції за рахунок позики банку.    
Збільшено вартість фінансових інвестицій на суму одержаних брокерських послуг.    
Одержано дохід у вигляді довгострокових фінансових інвестицій.    
Погашено фінансові інвестиції нематеріальними активами, грошовими коштами.    
Переведено довгострокові фінансові інвестиції до складу поточних.    
Відображено частку інвестора в дивідендах підприємства, що інвестується.    
Відображено погашення кредиторської заборгованості за кредитами за рахунок передачі кредитору права на довгострокові фінансові інвестиції підприємства.    
Відображено зменшення довгострокових фінансових інвестицій на суму понесених збитків від них.    
Списано вартість довгострокових фінансових інвестицій: — у зв'язку з їх реалізацією.    
Списано вартість довгострокових фінансових інвестицій - у зв'язку з їх знеціненням.  

2. Навчальна дисципліна «Охорона праці»Небезпечні (екстремальні) умови праці характеризуються:

а) такими рівнями чинників виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць;

б) наявністю шкідливих виробничих чинників, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого та (або) його нащадків;

в) високим ризиком виникнення важких форм гострих професійних уражень, отруєнь, каліцтв, загрозою для життя.

 

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты