Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФорми розрахунків, порядок їх відображення в бухгалтерському обліку.
Читайте также:
  1. Cтадии напряженно-деформированного состояния при изгибе
  2. How to Accept Apologies (Форми Прийняття Вибачення)
  3. II. Порядок оказания государственной услуги
  4. II. Порядок реализации прав Залогодержателя
  5. II. Порядок та виплата премії
  6. III. Организация и порядок проведения конкурса
  7. III. Порядок исполнения военно-транспортной обязанности гражданами.
  8. III. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
  9. III. Порядок учета судейской деятельности
  10. III. Порядок формирования Единой комиссии

Форми розрахунків – це способи здійснення платежів порядок документообігу між учасниками розрахунків, а також між ними і установами банків.

ВУкраїні використовують такі форми розрахунків:

· платіжними дорученнями;

· платіжними вимогами-дорученнями;

· чеками;

· акредитивами;

· векселями;

Платіжне доручення-це доручення переказувача коштів банку сплатити певне суму коштів зі свого рахунку на рахунок отримувача. Платіжні доручення дійсні 30 календарних днів. Ними здійснюються розрхунки з бютжетом по податках , з пенсійним пондом по сплаті ЄСВ, з постачальниками і підрядчиками, з іншими кредиторами при сплаті за електроенергію, комунальні платежі.

При використані цієї форми розрахунків записи будуть наступні:

· . у платника коштів:

Дт 63, 64, 65, 685 Кт 31

· у отримувача коштів:

Дт31 Кт 36,377,374.

Платіжні вимоги-доручення — це комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин. Верхня частина — вимога підприємства-постачальника до підприємства-покупця сплатити вартість товару, виконаних робіт, послуг. Нижня частина — доручення покупця (платника грошових коштів) банку, який його обслуговує, переказати належну суму коштів з його рахунка на рахунок постачальника. Цей розрахунковий документ заповнює постачальник і направляє покупцеві. Покупець, у разі згоди оплатити товар, заповнює нижню частину цього документа і направляє його у свій банк для переказу акцептованої суми на розрахунковий рахунок постачальника. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями застосовуються переважно в міжміських розрахунках за відвантажені товарно-матеріальні цінності.

Розрахунковий чек — це документ стандартної форми з дорученням чекодавця своєму банкові переказати кошти з рахунка чекодавця на рахунок пред'явника чека (отримувача коштів). Розрахунковий чек, як і платіжне доручення, заповнює платник. На відміну від платіжного доручення чек передається платником підприємству — отримувачу платежу безпосередньо під час здійснення господарської операції. Отримувач платежу подає чек у свій банк для оплати.

Акредитив — це розрахунковий документ із дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити за рахунок спеціально задепонованих коштів оплату товаротранспортних документів за відвантажений товар . Постачальник подає в банк, що його обслуговує, заяву із зазначенням умов використання задепонованих коштів. Після повідомлення про відкриття акредитива постачальник відвантажує товар і не пізніше трьох робочих днів після цього подає в установу банку реєстри рахунків і транспортні або інші документи, які підтверджують відвантаження. Якщо документи відповідають умовам акредитива, кошти того самого дня зараховуються па рахунок постачальника. Дт313 Кт311, Дт131 Кт60, Дт63 Кт313, Дт311 Кт313, Дт60 Кт313.Вексельна форма розрахунків — розрахунки між постачальником (отримувачем коштів) і покупцем (платником коштів) з відстрочкою платежу, які оформлюються векселем.

Вексель — цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю). . Виконані роботи Дт34, 162 кт36. при оплаті векселів Дт31 Кт34,162. Якщо видав Дт63,685 Кт51,62, при оплаті Дт51,62 Кт31.


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты