Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття бюджетної системи установи, бюджету, бюджетної системи
Читайте также:
  1. Бази даних та інформаційні системи
  2. Головні концепції WWW. Області застосування WWW. Базові поняття WWW.
  3. Гормони статевих залоз та препарати, що застосовуються при патології статевої системи
  4. Діловодство як галузь знань і діяльності: поняття, завдання, складові частини, види
  5. Документ як засіб реалізації функцій управлінської діяльності: поняття, класифікація
  6. Еволюція поняття «дитина» в процесі історичного розвитку людського соціуму
  7. Завдання 1. Дослідження рухових розладів при камфарній епилепсії у білих мишей та впливу функціонального стану нервової системи на вираженість судом.
  8. Завдання 1. Дослідження рухових розладів при камфарній епилепсії у білих мишей та впливу функціонального стану нервової системи на вираженість судом.
  9. Загальна характеристика системи нормативно-правових актів, що регулюють порядок організації та діяльності органів публічної влади в Україні
  10. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: необхідність, економічний зміст та основні поняття

Основним нормативним документом, який регулює діяльність бюджетних установ являється Бюджетний Кодекс України. Він визначає засади бюджетної системи України, її структуру, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

Бюджетна установа - це орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими.

Отже виходячи з вищевизначеного до бюджетних установ відносяться:

· Верховна Рада;

· Адміністрація Президента;

· міністерства і відомства;

· місцеві державні адміністрації;

· органи місцевого самоврядування (районні, районні у містах, міські, селищні, сільські ради);

· державні підприємства, установи і організації, що фінансуються виключно з бюджетів усіх рівнів.

Для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду бюджетні установи використовують план формування та використання фінансових ресурсів, який називається бюджетом.

Бюджети поділяються на державний бюджет та місцеві бюджети і їх сукупність, яка побудована з урахуванням економічних відносин та регулюється нормами права, складає бюджетну систему України.

До місцевих бюджетів відносяться бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування. В свою чергу до бюджетів місцевого самоврядування належать бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.

Відповідно до цього визначення бюджетні установи можуть фінансуватися із державного бюджету та із місцевих бюджетів, тому що вони являються учасниками бюджетного процесу і наділені відповідними правами і обов'язками або бюджетними повноваженнями.

Для контролю за виділеними бюджетними коштами та результатами їх використання Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 538-р схвалив Концепцію застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі. Відповідно до даного розпорядження починаючи з 2003 року, затверджено паспорт для кожної бюджетної програми, виконання якої покладено на одне або декілька бюджетних установ. 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты