Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФінансовий контроль, його завдання.
Читайте также:
  1. Завдання.
  2. ІІ. 12. Самостійна робота учнів, домашнє завдання. Запропонуйте диференційовані дом. завдання.
  3. Нормативне регулювання ризику комерційного банку в Україні, його спрямованість та вплив на фінансовий ринок.
  4. Самоконтроль, его цель, задачи и методы исследования
  5. Тема 12. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм та діяльності суб’єктів державного сектору
  6. Типи і сучасні види капіталу : людський, інтелектуальний, інформаційний, виробничий, підприємницький і фінансовий
  7. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ІІ

Фінансовий контроль - одна з форм контролю з боку держави та інших уповноважених законодавством органів за законністю і обґрунтованістю виконання фінансових операцій з визначення результатів господарської та управлінської діяльності, створення та використання фондів фінансових ресурсів на цілі економічного і соціального розвитку держави. Цей вид контролю здійснюється: 1) за дотриманням фінансово-господарського законодавства в процесі формування та використання фондів грошових коштів; 2) щодо оцінки економічної ефективності фінансово-господарських операцій та доцільність зроблених витрат. Фінансовий контроль - це самостійний контроль, тому на відміну від інших видів контролю (екологічного, санітарного, адміністративного) він має місце у всіх сферах суспільного відтворення і супроводжує весь процес руху грошових фондів, включаючи і стадію обмірковування фінансових результатів. Специфіка фінансового контролю полягає в тому, що при його проведенні використовуються вартісні категорії та показники, які визначають кінцевий результат господарського процесу. Об’єктом фінансового контролю виступають всі господарські операції, які здійснюються з використанням коштів на цілі економічного та соціального розвитку. Суб’єктами фінансового контролю є органи державної влади в особі постійних комісій Верховної Ради України, НБУ, органів державного управління в особі Мінекономіки, Мінфіну, Мінстату, органів внутрішньовідомчого контролю міністерств, відомств, корпорацій, об’єднань, а також державні і приватні аудиторські організації. Державні органи контролю насамперед перевіряють використання фондів державних органів, тобто дотримання вимог законів, що регулюють фінансові взаємини між господарськими суб’єктами, між державою і населенням. Фінансовий контроль держави спрямований насамперед на раціональне використання бюджетних коштів і коштів централізованих і децентралізованих фондів цільового призначення, фінансової дисципліни в господарських структурах державної форми власності. Важливий напрям фінансового контролю - своєчасне і повне виконання фінансових зобов’язань юридичними і фізичними особами перед бюджетом, дотримання податкового законодавства. У цілому фінансовий контроль держави спрямований на Ø пошук резервів зростання фінансових ресурсів на виробництво, Ø правильне відображення в господарських операціях їхньої вартості, Ø виявлення непродуктивних витрат. Вплив фінансового контролю на процеси, пов’язані з функціонуванням фінансів, виявляється через фінансові санкції та інші заходи з усунення виявлених недоліків. Матеріали фінансового контролю використовують для прийняття управлінських рішень, а також для внесення змін у чинне фінансове законодавство. Принципи фінансового контролю: Ø незалежність (виключення матеріальної чи моральної зацікавленості перевіряючого); Ø гласність (результати перевірок публікуються для широкого загалу); Ø превентивність (попереджувальний характер фінансового контролю); Ø дієвість (за результатами контрольної перевірки завжди приймаються певні заходи); Ø регулярність (контроль проводиться з певною періодичністю); Ø об'єктивність (контроль проводиться згідно з вимогами чинного законодавства); Ø всеохоплюючий характер (по можливості фінансовий контроль повинен охоплювати всі сторони фінансово-господарської діяльності).

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты