Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДержавне будівництво і самоврядування України
Читайте также:
  1. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.
  2. Акти Верховної Ради України
  3. Акти Кабінету Міністрів України
  4. Актуальні проблеми науки державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі
  5. АНАЛІЗ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЙОГО РОЗВИТКУ
  6. Банки. Види банків. Банківська система України
  7. Будівництво та оздоблення.
  8. Бюджетна система України.
  9. Виборча система України на сучасному етапі
  10. Визволення України

 

1. До порядку денного сесії Верховної Ради України позачергово без голосування включаються ....

1) проект закону про Державний бюджет України на на­ступний рік;

2) закони, повернені з пропозиціями Президента України на повторний розгляд;

3) щорічні та позачергові послання Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

4) питання організації роботи Верховної Ради України та її органів.

2. В якій чисельній кількості повинна бути сформова­на коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України ?

1. До складу коаліції входять більшість народних депута­тів від конституційного складу Верховної Ради України.

2. До складу коаліції повинно входити не менше за
1/3 народних депутатів від конституційного складу Верховної
Ради України.

3. Входить конституційна більшість народних депутатів.

4. До складу коаліції повинно входити не менше від двох депутатських фракцій.

3. Скільки підписів виборців має бути зібрано на під­тримку кандидата на пост Президента України?

1. Не менше ніж п'ятсот тисяч.

2. Не менше ніж триста тисяч.

3. Не менше ніж один мільйон.

4. Не менше ніж три мільйони.

4. Приведення Президента України до присяги здійснює

1) Голова Конституційного Суду України;

2) Голова Верховної Ради України;

3) Голова Верховного Суду України;

4) Голова Центральної виборчої комісії України.

5. Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні ... строку повноважень Верховної Ради України або Президе­нта України.

1) шість місяців;

2) дев'ять місяців;

3) два місяці;

4) чотири місяці.

6. З яких державних посадових осіб Президент Украї­ни призначає свого постійного представника у Верховній Раді України?

1. Із народних депутатів.

2. Зі своїх радників.

3. Зі своїх помічників.

4. Зі своїх консультантів.

7. Місцева державна адміністрація в межах своїх по­вноважень ....

1. Здійснює виконавчу владу та реалізує повноваження, делеговані їй місцевою радою на території відповідної адмініст­ративно-територіальної одиниці.

2. Здійснює виконавчу владу на території відповідної ад­міністративно-територіальної одиниці;3. Реалізує повноваження, делеговані їй відповідною міс­цевою радою;

4. Реалізовує повноваження надані їй на території декількох адміністративно-територіальних одиниць.

8. Як визначається порядок призначення та прове­дення місцевого референдуму?

1. За законом про референдуми.

2. За рішенням відповідної місцевої ради.

3. За постановою голови місцевої державної адміністрації.

4. За Конституцією України.

9. Чи мають право органи виконавчої влади надавати свої окремі повноваження органам місцевого самоврядування?

1. Так, повноваження органів виконавчої влади можуть передаватися законом органам місцевого самоврядування.

2. Ні, усі свої повноваження органи виконавчої влади по­винні виконувати самостійно.

3. Так, орган виконавчої влади своїм нормативно-правовим актом може передавати певні свої повноваження орга­нам місцевого самоврядування.

4. Так, органи виконавчої влади своїм нормативно-правовим актом за наявності згоди органу місцевого самовряду­вання може передавати йому свої повноваження.

10. В який строк проводяться вибори нового сільсько­го, селищного і міського голів замість голів у яких достроково припинилися повноваження?1. У 130-денний строк.

2. У місячний строк.

3. У 120-денний строк.

4. У 75-денний строк.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 7; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты