Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВ аптеках, що обслуговують населення і лікувально-профілактичні заклади
Читайте также:
  1. Будівництва та масового відпочинку населення
  2. Вартість робочої сили, рівень життя та структура доходів населення
  3. Диференціація доходів населення. Чинники, що її зумовлюють. Бідність
  4. Здоров’я населення характеризує група показників. Які з нижче наведених відносяться до демографічних?
  5. Корінне населення
  6. Лекція: № 13. Доходи населення та його соціальний захист.
  7. Необхідність перерозподілу національного доходу і доходів населення. Регулювання доходів державою
  8. Перед лікарем-статистиком ЦРЛ було поставлено завдання визначити рівень загальної смертності населення району. Які вихідні дані він повинен використати?
  9. Розподільчі відносини і формування доходів населення
Назва лікарської форми і основних технологічних операцій Од. вим. Тарифи на виготовлення (грн.)
1. Виготовлення 2-компонентного пропису
1.1. Розчин для ін’єкцій об’ємом:
До 100 мл фл. 2-91
200-250 мл фл. 2-99
400-500мл фл. 3-11
1.2. Очні краплі (мазі). Ліки для немовлят. фл. 1-32
1.3. Масла стерильні. фл. 1-00
1.4. розчини і краплі для зовнішнього і внутрішнього вживання об’ємом:
До 250 мл фл. 0-32
400-500 мл фл. 0-36
від 1 л до 5 л фл. 0-60
5 л і більше фл. 0-84
1.5. Настої і відвари об’ємом:
До 250 мл фл. 0-40
400-500 мл фл. 0-48
від 1 л до 5 л фл. 0-51
1.6. Порошки дозовані №10 доз. 0-68
1.6.1. Дозування кожних наступних 10 порошків доз. 0-13
1.7. Порошки і збори не дозовані від. 0-32
1.8. Мазі, пасти, пластирі. Емульсії, суспензії, лініменти, пілюлі №30 доз. 0-92
1.8.1. Дозування кожних наступних 10 пілюль доз. 0-27
1.9. Свічки №10   0-92
1.9.1. Дозування кожних наступних 10 свічок доз. 0-32
2. Добавлення кожного наступного компонента у лікарську форму. опер. 0-12
3. Відповідальність за роботу з отруйними, наркотичними і психотропними засобами і прекурсорами списку №1 опер. 0-28
4. Відпуск спирту етилового об’ємом:
До 250 мл опер. 0-20
400-500 мл опер. 0-24
від 1 л до 5 л опер. 0-48
5 л і більше опер. 0-72
5. Фасування лікарських засобів і виробів медичного призначення опер. 0-16
6. Отримання і відпуск:
6.1. Води очищеної 1 кг/л 2,00
6.2. Води для ін’єкцій 1 кг/л 4,00

 

При визначенні вартості екстемпоральних лікарських за­собів необхідно враховувати технологічні особливості виготов­лення різних лікарських форм.


Особливості таксування окремих лікарських форм індивідуального виготовлення (порошки, супозиторії, розчини та ін.)*

Вид ЛФ Особливості при виписуванні Особливості розрахунку кількості інгредієнтів Тариф
основний   додатковий додатковий
порошки, супозиторії   Виписують роз­дільним способом   Кількість інгредієнтів вказана в пропису   Якщо не вказана кількість масла ка­као, походять з того, що вага ректального супозиторію 3,0 г, вагінального 4,0 г мінус інші інгредієнти   За 10 двокомпонентних порошків, супозиторіїв • за кожний наступний десяток; • за кожний додатковий компонент; • при необхідності за від­повідальність за роботу 3 отруйними, наркотичними, психотропними речовина­ми та прекурсорами
  Виписують розподільним способом   Кількість інгредієнтів розраховується множенням кількості інг­редієнта на одну дозу на кількість доз  
Емульсії   Вказують всі інг­редієнти   Кількість інгредієнтів вказана в пропису, додають розраховану кількість емульга­торів   Емульгатора беруть ½ від олійної фази. Воду розраховують: кількість емульсії - олія - емульгатор   За виготовлен­ня двокомпо­нентної емульсії (в вартість входить опера­ція додавання емульгатору) • за кожний додатковий компонент; • при необхідності за відповідальність за роботу з отруйними, наркотичними, психотропними речовина­ми та прекурсорами
  Не вказана олія, яка потрібна, та концентрація емульсії   Готують 10% емуль­сію (використовують соняшникову, пер­сикову, кукурудзяну, оливкову, вазелінову)  

 
порошки, супозиторії   Виписують потрібну кількість речовин   При приготуванні суспензій з гідрофільними речовинами стабілізатори не використовують. При приготуванні суспензій з препаратами, в яких не різко виражені гідрофобні власти­вості, такими як терпінгідрат, бензонафтол, фенілсаліцілат, сульфаніламідні препарати, на 1,0 г препарату беруть 0,25 г абрикосової камеді, або 0,,5 г желатози, або 1,0 г 5% роз­чину метилцелюлози, або 0,1 г ївіну-80. Для препаратів з різко вираженими гідрофобними властивостями (ментол, камфора, сірка, ти­мол) кількість стабілізаторів збільшується в 2 рази відносно їх кількості.   За виготовлення двокомпо­нентної суспен­зії (в вартість входить опера­ція додавання емульгатора або стабілізатора)   • за кожний додатковий компонент; • при необхідності за від­повідальність за роботу 3 отруйними, наркотичними, психотропними речовина­ми та прекурсорами
ЛІНІМЕНТИ Лініменти –розчини   Якщо сухих речовин більше 3%, при розрахун­ках враховують коефіцієнт збільшення об’єму   За виготовлення двокомпонент­ного лініменту (в вартість входить опера­ція додавання емульгатору)   • за кожний додатковий компонент; • при необхідності за від­повідальність за роботу з отруйними, наркотичними,психотропними речовина­ми та прекурсорами
  Лініменти – суспензії Розраховують аналогічно емульсіям і суспен­зіям    
  Лініменти-емульсії  
Мазі, очні мазі Виписують пот­рібну кількість речовин Кількість інгредієнтів вказана в пропису За виготовлення двокомпонент­ної мазі, очної мазі за кожний додатковий компонент; • при необхідності за відповідальність в роботі з отруйними, наркотичними, психотропними речовина­ми та прекурсорами
  Без означення основи; а) 3 указівкою концентрації лікар­ських речовин; б) без вказівки концентрації лікар­ських речовин Якщо не вказана концентрація мазі, готують 10% мазь. Якщо лікар не вказав основу і про­пис не є фармакопейний, то (згідно ДФУ) го­тують на вазеліні, а якщо мазь очна, то беруть стерильну основу, що складається з 1 частини ланоліну і 9 частин вазеліну для очних ма­зей.    

 

НАСТОЇ ТА ВІДВАРИ Виписують з означеним співвідношенням сировина – витяг Беруть вказану кількість лікарської рослинної сировини і розраховують необхідну кількість води Необхідну кількість води визначають враховуючи, що на сировині залишається певна кількість води За виготовлення двокомпонентного настою чи відвару  
Виписують без означеного співвідношення сировина – витяг керуються такими правилами: • з сильнодіючої рослинної сировини(листя наперстянки, трави термопсису)водні витяги готують у співвідношенні 1;400; • з трави конвалії, коренів та кореневищ валеріани, трави горицвіту - 1:30; • з кореня алтеї -1:20; • з усіх інших видів сировини - 1:10 і розраховують кіль­кість води Для розрахунків використовують коефіцієнт збільшення об’єму (КЗО). До потрібної кількості витягу додають результат множення кількості сировини і КЗО    

 

 

РОЗЧИНИ ІН’ЄКЦІЇ, ОЧНІ   Концентрація речовин до 3%   Кількість розчинника та інгредієнтів згідно пропису   За виготов­лення двоком­понентного розчину (в який закладено використання стабілізуючих, консервуючих та ізотонуючих речовин) • за кожний додатковий компонент; • при необхідності за відповідальність за роботу з отруйними, наркотични­ми, психотропними речови­нами та прекурсорами    
  Концентрація ре­човин більше 3%   Розраховується кількість інгредієнту, а потім визначається кількість розчинника: з загаль­ного об’єму розчину віднімаємо кількість інг­редієнту, що помножений на коефіцієнт збіль­шення об’єму    
ЛІКИ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ   Виписують, роб­лячи позначку -«для немовлят»   Розрахунки ведуть відповідно до лікарської форми, що прописана в рецепті   За виготовлен­ня двокомпо­нентної лі­карської форми • за кожний додатковий компонент; • при необхідності за відповідальність за роботу з отруйними, психотропни­ми речовинами та прекур­сорами

 

 

· 1. Вартість кожного інгредієнта розраховується множенням його кількості на його вартість згідно з діючим прейскуран­том (див. табл. 1).

2. Упаковка повинна відповідати фізико-хімічним властивостям лікарської форми (виду, об’єму, консистенції тощо), її вартість визначається згідно з діючим прейскурантом (див. табл. 2).

 

 
 

Назва закладу Код закладу по ЗКУД (штамп закладу) Код закладу по ЗКПО Медична документація Ф-1 РЕЦЕПТНомер рецепта 1 (дорослий, дитячий – «22» вересня 200__р. потрібне підкреслити) (дата виписки рецепта) За повну вартість Безоплатно Оплата 50% Прізвище, ініціали та вік хворого Харченко Б.С., 34 р. Адреса хворого або номер медичної картки амбулаторного хворого м.Х ерсон, вул. Миру 7, кв. 17____ Прізвище, ініціали лікаря Гоца В.О.________
7-00 1,125 0,07 0,055 4,80 13,05 у 0,15 13-20 Т 1-04 14-24   Rp.: Inf. Herbae Leonuri – 200 ml Kalii jodidi – 5,0 Aethylmorphini hydrochloridi – 0,3 0,2 Sirupi sacchari – 10 ml. M.D.S. По 1 ст. лож. 3 рази на день.
Підпис і особиста печатка лікаря (розбірливо) М.П. Гоца
Рецепт дійсний протягом 1 місяця

 

 


 

Етилморфіну гідрохлорид – список А, перевіряємо дози.

1.Визначаємо кількість прийомів: 210мл:15= 14 прийомів.

2. Визначаємо разову дозу: 0,3:14=0,02

3. Визначаємо добову дозу: 0,02х3=0,06

РД-0,02 ВРД-0,03ДД-0,06 ВДД- 0,1

Дози не завищені.

Норма відпуску - 0,2, зменшуємо кількість етилморфіну гідрохлориду до норми відпуску.

Рецепт виписаний невірно тому, що етилморфіну гідрохлорид повинен бути в рецепті на першому місці і завищена норма відпуску.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты