Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗмістовий модуль 1. Загальні основи економіки державного сектора
Читайте также:
 1. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. IV. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
 3. IV. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2
 4. V. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №4
 5. Актуальні проблеми науки державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі
 6. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки. Крива Лаффера.
 7. В умовах ринкової економіки.
 8. Вертикаль власти, опыт державного прошлого и задачи национального строительства в РФ.
 9. Вопрос 2. Модульная система координации размеров в строительстве (МКРС), типизация и унификация. Правила привязки несущих конструкций к разбивочным осям.
 10. Вопрос 54. Пропорции денежного сектора экономики и денежный мультипликатор

Тема 1. Держава як інституціональна основа національної економіки

1. Визначення держави та теорії її виникнення.

2. Форми держави та їх характеристика.

3. Держава як особлива форма організації суспільства. Форми державного устрою.

4. Зовнішні та внутрішні функції держави.

5. Державні інституції та їх відмінності.

 

Тема 2. Теорії держави і економіки державного сектора

1. Еволюція ролі держави в ринковій економіці.

2. Державний сектор у ринковій економіці.

3. Економічна теорія суспільного добробуту.

Змістовий модуль 2. Державні витрати та оподаткування

Тема 4. Теорія державних витрат

 

 1. Товари суспільного споживання і гарантовані державою товари індивідуального споживання.
 2. Приватні та суспільні механізми розподілу ресурсів..
 3. Альтернативні схеми визначення рівня суспільних благ.
 4. Екстерналії: відмінності, наслідки та методи розв’язання.

 

Тема 6. Теорія формування дохідної частини державного бюджету

1. Податки в структурі державного сектора економіки.

2. Економічний вплив оподаткування доходів на споживання індивідів.

 

Тема 7. Теорія оптимального оподаткування і розміру податкового тягаря в короткостроковому та довгостроковому періодах

 

1. Оптимальне редистрибутивне оподаткування доходу.

2. Оптимальна структура оподаткування прибутку.

 

Змістовий модуль 3. Державне підприємництво та державне управління

 

Тема 8. Державне підприємництво і його роль в економіці державного сектора

1. Державне виробництво, державна власність та державне підприємництво в ринковій економіці.

2. Обґрунтування державного виробництва товарів індивідуального споживання.

3. Координація державою приватних і суспільних інтересів.

4. Проблема ефективності державних підприємств.

Тема 9. Державне управління

1. Управління державним сектором економіки. Приватизація: поняття і методи.

2. Децентралізація: принципи і методи реалізації.

Тема 10. Державне управління фінансовими ресурсами і грошовими потоками

1. Фінансовий федералізм. Взаємодія федерального уряду та місцевого самоврядування.

2. Система федеральних податків та витрати на місцевому рівні. 

Тема 11. Теоретичне обґрунтування оптимальних розмірів державного сектора в трансформаційних економіках

1. Методика оцінювання витрат і результатів у приватному та суспільному секторах.

2. Принципи ціноутворення у державному секторі в умовах змішаної економіки.

3. Оптимізація структури оподаткування та витрат державного сектора.

4. Оптимальне оподаткування й ефективність виробництва.

5. Оптимальне оподаткування та справедливість.

Плани семінарських занять


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты