Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Критерії комплексного оцінювання знань, умінь і навичок студентів
а) при усних відповідях:

-повнота розкриття питання (з’ясування змісту проблеми, наукових шкіл, окремих концепцій, знання літературних джерел, нормативних документів, фактичних даних, історії проблеми тощо);

-логіка викладення матеріалу, культура мови;

-аргументованість, впевненість викладу матеріалу;

-використання основної та додаткової літератури (підручників, навчальних посібників, журналів, інших періодичних видань тощо);

-аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки;

-уміння аналізувати теоретичні проблеми з урахуванням світової і вітчизняної практики;

-уміння аналізувати на основі теоретичного матеріалу економічну політику держави.

б) при виконанні письмових завдань:

-повнота розкриття питання, аргументованість і логіка викладення матеріалу, використання літературних джерел, законодавчих актів, логічних міркувань, історичних даних, прикладів та фактичного матеріалу тощо);

-цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння формулювати висновки;

-творчий характер виконання письмового завдання;

-акуратність оформлення письмової роботи.

Формування рейтингової оцінки має враховувати також формальні навчальні досягнення:

-відвідування занять;

-наявність конспектів лекцій;

-наявність конспектів першоджерел;

-участь у науково-студентській роботі (відвідування наукових гуртків, підготовка наукових виступів і доповідей та ін.);

-участь у роботі студентських наукових конференцій;

-участь у різноманітних конкурсах (олімпіадах та ін.);

-участь у виконанні завдань за замовленням громадських організацій та ін.

 

Максимальна сума балів за виконання окремих видів навчальної діяльності – 50 балів. Мінімальна сума балів за виконання окремих видів навчальної діяльності – 30 балів.

№ п/п Вид навчальної діяльності Кількість балів за виконання
1. Відповідь на питання за викликом викладача 0-5
2. Відповідь на питання за власною ініціативою студента 0-4
3. Доповнення відповіді, участь у дискусії 0-3
4. Розв’язування тестів, вправ, завдань 0-5
5. Підготовка та презентація реферату 0-10
6. Опрацювання літературних джерел 0-5
7. Ведення економічного словника 0-5
8. Участь у науково-студентській роботі 0-10

Модульна контрольна робота включає 5 завдань: 2 теоретичні завдання, 2 тести, 1 вправа. Максимальна оцінка знань – 15 балів. Максимальна оцінка 1 завдання – 3 бали. Мінімальна оцінка модульної контрольної роботи – 10 балів.

Мінімальна кількість балів з поточного оцінювання з урахуванням модульних контрольних робіт – 60 балів. Максимальна – 100 балів.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 44; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты