Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКафедра документознавства та інформаційної діяльності

Читайте также:
  1. Агробізнес як складова частина підприємництва. Особливості підприємницької діяльності в сільському господарстві.
  2. Адміністративна відповідальність у сфері підприємницької діяльності
  3. Адміністративно-організаційні танормативні умови інноваційного пошуку в соціально-педагогічній діяльності.
  4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
  5. Адміністративно-територіальний устрій і територіальна основа діяльності органів публічної влади в Україні
  6. АКАДЕМИЯ Кафедра бухгалтерского учета и аудита
  7. Аналіз складових інноваційної діяльності соціального педагога
  8. Антиінноваційні бар'єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання
  9. Аоміністративно-правовий захист суб'єктів підприємницької діяльності
  10. Види діяльності підприємства та їх характеристика. Загальна кла­сифікація доходів і витрат діяльності підприємства та їх зв'язок з рахунками бухгалтерського балансу.

Освітньо-кваліфікаційний рівень_______________ магістр _____________________________________

Напрям підготовки _______________________Культура_______________________________________

Спеціальність ____Документознавство та інформаційна діяльність________________________

Семестр_____2 (11)______

Навчальна дисципліна______ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ_______________________________

Комплексна контрольна робота

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

I Дайте коротку і конкретну відповідь на теоретичне питання(оцінюється за п’ятибальною системою):

1.

2.

II Знайдіть вірну відповідь на тестові питання(оцінюється за трьохбальною системою):

1.

а)

б)

в)

2.

а)

б)

в)

3.

а)

б)

в)

ІІІ Доповніть твердження(оцінюється за двобальною системою):

1.

2.

IV Практичне завдання(оцінюється за п’ятнадцятибальною системою):

Перше завдання оцінюється у 5 балів, друге - 3 бали, третє – 2 бали, четверте - 15 балів.

Максимальна кількість балів -25.

“відмінно”- від 23 до 25 балів.

“добре” - від 19 до 22 балів;

“задовільно” - від 16 до 18 балів,

“незадовільно“ - нижче 15 балів, а також якщо задача не вирішена.

Додаткові запитання оцінюються викладачем окремо.

Затверджено на засіданні кафедри документознавства та інформаційної діяльності _____

Протокол №__2__ від „_1__” _____жовтня________ 2013__року

Завідувач кафедри _________________ ___ Л.П.Піддубна _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор _________________ ____ О.О.Заікіна ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Форма № Н-5.05

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Освітньо-кваліфікаційний рівень_______________ магістр _____________________________________

Напрям підготовки _______________________Культура_______________________________________

Спеціальність ____Документознавство та інформаційна діяльність________________________

Семестр_____2 (11)______

Навчальна дисципліна______ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ_______________________________

Комплексна контрольна робота

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7I Дайте коротку і конкретну відповідь на теоретичне питання(оцінюється за п’ятибальною системою):

1.

2.

II Знайдіть вірну відповідь на тестові питання(оцінюється за трьохбальною системою):

1.

а)

б)

в)

2.

а)

б)

в)

3.

а)

б)

в)

ІІІ Доповніть твердження(оцінюється за двобальною системою):

1.

2.

IV Практичне завдання(оцінюється за п’ятнадцятибальною системою):

Перше завдання оцінюється у 5 балів, друге - 3 бали, третє – 2 бали, четверте - 15 балів.

Максимальна кількість балів -25.

“відмінно”- від 23 до 25 балів.

“добре” - від 19 до 22 балів;

“задовільно” - від 16 до 18 балів,

“незадовільно“ - нижче 15 балів, а також якщо задача не вирішена.

Додаткові запитання оцінюються викладачем окремо.

Затверджено на засіданні кафедри документознавства та інформаційної діяльності _____

Протокол №__2__ від „_1__” _____жовтня________ 2013__року

Завідувач кафедри _________________ ___ Л.П.Піддубна _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор _________________ ____ О.О.Заікіна ___________________________(підпис) (прізвище та ініціали)

Форма № Н-5.05

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 9; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Екзаменатор _________________ ____ О.О.Заікіна ___________________________ | 
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты