Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКурс: «Фізіологічні та біохімічні основи фізичного виховання».
Читайте также:
  1. II. Баскетбол, як засіб фізичного виховання
  2. Змістовий модуль 1. Загальні основи економіки державного сектора
  3. Змістовий модуль 2. Основи макроекономіки та світового господарства.
  4. Курс: Основи медичних знань.
  5. Методичні основи автоматизації процесів збирання економічної інформації
  6. Методичні основи організації економічного аналізу
  7. Методичні основи організації обліку і складання звітності в умовах нової інформаційної технології
  8. МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І ОСНОВИ ХОРЕОГРАФІЇ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ
  9. Наукові основи державного управління - це

Питання до державного екзамену

Медико-біологічнІ основИ фізичної культури

і спорту”

 

Курс: «Фізіологічні та біохімічні основи фізичного виховання».

1. Розкрийте значення фізичних вправ для розвитку організму і підвищення його стійкості до різних несприятливих дій зовнішнього середовища.

2. Дайте визначення понять «адинамія» і «гіподинамія». Поясніть їх вплив на функції організму.

3. Розкрийте сутність ритмічності фізіологічних функцій. Назвіть види біоритмів, їх значення в практичній діяльності.

4. Розкрийте значення понять «паспортний» та «біологічний» вік, «акселерація» і «ретардація». Поясніть значення цих чинників при визначенні перспективності юних спортсменів.

5. Дайте характеристику фізіологічнім особливостям рухового апарату дітей шкільного віку.

6. Розкрийте вплив залоз внутрішньої секреції на зріст і розвиток організму.

7. Розкрийте фізіологічні особливості вищої нервової діяльності і аналізаторів у дітей шкільного віку.

8. Дайте характеристику фізіологічнім особливостям систем кровообігу і дихання у дітей шкільного віку.

9. Поясніть особливості фізіологічних функцій і систем у людей середнього і літнього|немолодого| віку.

10. Охарактеризуйте наслідки надмірних, нераціонально спланованих фізичних навантажень.

11. Охарактеризуйте явища адаптації, деадаптації|, реадаптації| і переадаптації|.

12. Назвіть і поясніть різновиди передстартового стану.

13. Дайте характеристику фаз і закономірностей впрацьовування|.

14. Дайте характеристику «стійкого стану». Поясніть різновиди стійкого стану.

15. Розкрийте механізм виникнення станів «мертвої точки» і «другого дихання».

16. Розкрийте біологічне значення стомлення та фази розвитку стомлення.

17. Дайте фізіологічну характеристику процесів відновлення: особливості протікання, періоди (стадії) і фази відновного періоду.

18. Наведить приклади використання фізіологічних механізмів виникнення явища суперкомпенсації при побудові|шикуванні| тренувального процесу.

19. Висвітліть тривалість протікання відновних процесів. Назвіть засоби|кошти|, які прискорюють процес відновлення.

20. Наведіть зразки стандартних навантажень (функціональних проб).21. Розкрийте сутність перетренування, ознаки і заходи запобігання|попереджати|.

22. Охарактеризуйте функціональні властивості системи зовнішнього дихання, які визначають киснево-транспортні можливості організму.

23. Охарактеризуйте функціональні властивості серцево-судинної системи, визначальні киснево-транспортні можливості організму.

24. Охарактеризуйте функціональні властивості м'язового апарату, що визначають витривалість спортсмена.

25. Охарактеризуйте стадії (фази) формування рухового навику.

26. Назвіть джерела енергії при м’язової діяльності.

27. Визначте основні причини гіпертрофії м'язів.

28. Визначте співвідношення процесів аеробного та анаеробного ресінтезу АТФ у вправах різної потужності та тривалості.

29. Висвітлить вплив мікроелементів на працездатність спортсменів.

30. Висвітлить вплив гормонів на працездатність спортсменів.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты