Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПодаткова міліція
Читайте также:
  1. Державна податкова адміністрація в Україні: ф-ї та організаційна структура.
  2. Державна податкова політика.
  3. Податкова звітність
  4. Податкова система України, її структура та наукові принципи побудови
  5. Податкова служба в Україні і її роль у функціонуванні податкової системи держави

Створення податкової міліції стало необхідною умовою формування ефективної податкової системи. Поряд з Державною митною службою, підрозділами боротьби з економічними злочинами Міністерства внутрішніх справ податкова міліція є частиною сил, що забезпечують економічну безпеку України.

За своїм змістом повноваження органів податкової міліції аналогічні повноваженням інших правоохоронних органів, зокрема, органів внутрішніх справ та Служби безпеки України. Однак, вони відрізняються своїм предметом і основними напрямками діяльності. Іноді права органів податкової міліції трохи ширше за рахунок наділення їх повноваженнями податкових органів у фінансовій сфері.

Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів ДПС. Вона здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

До складу податкової міліції входять:

¨ Головне управління податкової міліції, Слідче управління податкової міліції, Управління боротьби з корупцією в органах державної податкової служби Державної податкової адміністрації України, Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;

¨ Управління податкової міліції, слідчі відділи податкової міліції, відділи боротьби з корупцією в органах державної податкової служби відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

¨ Відділи податкової міліції, слідчі відділення (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій в районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об’єднаних державних податкових інспекцій.

У складі податкової міліції діє спеціальний структурний підрозділ, який проводить роботу по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів. До головних завдань податкової міліції належать:

· Запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

· розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;· запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

· забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків.

Діяльність органів податкової міліції здійснюється на основі принципів законності, поваги прав і свобод людини і громадянина, підконтрольності і підзвітності вищим органам законодавчої і виконавчої влади, об’єднання гласних і негласних форм діяльності; аполітичності, взаємодії з іншими органами, податковими службами інших держав, громадянами і організаціями; єдності і централізації органів міліції; незалежності та єдиноначальності4 конфіденційності.

Широкий перелік завдань, що ставляться перед органами податкової міліції, можна згрупувати в два блоки:

- попередження і припинення податкових правопорушень, насамперед злочинів;

- попередження і припинення правопорушень у системі податкових органів.

Обов’язки податкової міліції можуть бути поділені на п’ять груп:

v обов’язки з виявлення і припинення податкових правопорушень;

v обов’язки з охорони податкових органів;v обов’язки по боротьбі з корупцією;

v обов’язки (наприклад, виконання в рамках своєї компетенції рішень судів, постанов судів, письмових доручень прокурорів, слідчих про проведення пошукових і інших передбачених законом дій, сприяння їм в проведенні окремих процесуальних дій, сприяння податковим органам, органам прокуратури, попереднього слідства, державної безпеки, внутрішніх справ та інших державних органів у виявленні, попередженні і припиненні злочинів і порушень в сфері податкового законодавства тощо);

v обов’язки по охороні (наприклад, співробітники податкової міліції зобов’язані зберігати державну, службову, комерційну таємницю, таємницю відомостей про внески фізичних осіб та іншу інформацію, отриману ними під час виконання службових обов’язків.

 

Контрольні запитання:

1. На скільки груп можна умовно поділити перелік державних установ, уповноважених збирати платежі до бюджетів та цільових фондів, залежно від місця, яке займає в їх діяльності функція забезпечення надходжень?

2. Які державні установи відносяться до першої групи?

3. Які державні установи відносяться до другої групи?

4. Який основний обов’язок суб’єктів підприємницької діяльності?

5. Як була створена Державна податкова служба?

6. Які рівні включає система органів ДПС?

7. Призначення колегій у Державні податковій адміністрації України.

8. Які функції виконує Державна податкова адміністрація України?

9. Які функції виконують Державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції?

10. Які права мають працівники державних податкових органів?11. Які обов’язки і відповідальність мають працівники державних податкових органів?

12. Що таке податкова робота?

13. Що є основою податкової роботи?

14. Дати визначення та навести призначення податкового законодавства.

15. Порядок і форми розрахунків з бюджетом.

16. Розповісти про порядок обчислення податку.

17. Охарактеризувати порядок розрахунків з бюджетом.

18. Функція контролю за правильністю обчислення і своєчасністю сплати податків.

19. Навести характеристику інструкції.

20. В чому необхідність створення податкової міліції?

21. Склад податкової міліції.

22. Головні завдання податкової міліції.

23. На яких принципах здійснюється діяльність органів податкової міліції?

24. Обов’язки податкової міліції.

 

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты