Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІІ.9. Проаналізуйте переваги і недоліки комбінованого уроку
Комбінований (змішаний) урок має класичну чотириетапну структуру, яка бере свій початок від Я.А. Коменського і Й.Ф. Гербарта. Вона спирається на формальні ступені (рівні) навчання: підготовку до засвоєння нових знань; засвоєння нових знань, умінь; їх закріплення і систематизацію; застосування на практиці. Етапи комбінованого уроку визначаються так:1. Повідомлення теми, мети і завдань уроку, мотивація учіння школярів.2. Перевірка, оцінка і корекція засвоєних раніше знань, навичок і вмінь.3. Відтворення і корекція опорних знань учнів. 4. Сприймання і осмислення, узагальнення і систематизація учнями нових знань.5. Підсумки уроку, повідомлення домашнього завдання.

Найбільш поширеним в сучасній школі вважається комбінований урок, що виконує мету і завдання декількох типів уроків: уроку повідомлення нового матеріалу і урок закріплення отриманих знань; урок формування практичних вмінь і навичок та урок перевірки і корекції отриманих знань та вмінь тощо.

Структура комбінованого типу уроку наприклад: комбінація уроку повідомлення нового матеріалу та закріплення отриманих знань) складається з наступних етапів: - організаційний етап (що настроює суб’єктів навчального процесу на співпрацю); - визначення перед учнів теми та завдань уроку; - мотивація учбової діяльності учнів (використання різноманітних підходів та методичних прийомів щодо активізації пізнавальної діяльності учнів); - повідомлення нового матеріалу (передбачено сприйняття учнями нової теми та робота над осмисленням та засвоєнням основного навчального матеріалу); - закріплення отриманих учнями знань (тобто обговорення розглянутого навчального матеріалу через відповіді на репродуктивні та проблемні питання, аналіз та рішення проблемних ситуацій, рішення задач); - підведення підсумку уроку (вчитель узагальнює роботу, визначає успіхи учнів, оцінює рівень засвоєння ними знань; - домашнє завдання.

Переваги комбінованого уроку – гнучкий, вирішує широкий коло завдань, тому 80% від числа всіх уроків займають комбіновані.

За невеликий відрізок часу на комбінованому уроці відбувається повноцінний цикл переробки та засвоєння учнями навчального матеріалу. Крім того характерним для такого типу уроку є гнучкість (рухомість) структури та рівномірний розподіл часу між його основними етапами, наприклад: повідомлення нового матеріалу та його закріплення. Вчитель повинен пам’ятати, що комбінований урок забезпечує найбільшу віддачу у випадку, коли в залежності від характеру учбової ситуації, ступеня активності дітей і творчого підходу педагогу до організацій пізнавального процесу його структурні компоненти знаходяться у взаємодії, переходять один в один. Так, наприклад, засвоєння нових знань з теми може відбуватися в процесі виконання учнями самостійної роботи. Перевірка знань проходить через всі етапи уроку завдяки активної взаємодії вчителя з учнями і різноманіттю учбової діяльності.

Але поряд із визначеними перевагами комбінованого типу уроку, можна визначити і його недоліки: неможливо врахувати індивідуальні можливості учнів, залучити всіх їх до співпраці, простежити за тим на скільки всі учні засвоїли учбовий матеріал, в учителя не вистачає часу не тільки на засвоєння нових знань, а й на інші види пізнавальної діяльності. Продуктивність усіх етапів знижується ще й тому, що значно виріс обсяг знань, які вивчаються на уроці – це ускладнює управління пізнавальними процесами, погіршує ставлення учнів до навчання.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 138; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты