Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ІІ. 12. Самостійна робота учнів, домашнє завдання. Запропонуйте диференційовані дом. завдання.
Самостійність учнів у навчанні - найважливіша передумова повноцінного оволодіння знаннями, вміннями й навичками. Часто і правильно застосовувана самостійна робота розвиває довільну увагу дітей, виробляє в них здатність міркувати, запобігає формалізму в засвоєнні знань і взагалі формує самостійність як рису характеру. Це зумовлює обов'язковість і різноманітність самостійних робіт. Самостійна робота сприяє формуванню самостійності як якості особи, сприяє реалізації принципу індивідуального підходу, дозволяє диференціювати навчальні завдання і тим самим сприяти досягненню дійсно свідомого і міцного оволодіння знаннями.

Самостійні роботи класифікують наступним чином: 1. За дидактичною метою - спрямовані на:- підготовку учнів до сприймання нового матеріалу; - засвоєння нових знань; - закріплення, розширення і удосконалення засвоєних знань; - вироблення, закріплення і удосконалення умінь і навичок. 2. За навчальним матеріалом - пов'язані із лічбою, вимірюванням, спостереженням, постановкою дослідів, роботою з книгою і т. ін. 3. Самостійні роботи розрізняють за характером навчальної діяльності, якої вони вимагають від учня. З цієї точки зору розрізняють роботи:- за заданим зразком (наприклад, написання букв, цифр, склеювання коробочки тощо), тобто роботи, засновані головним чином на наслідуванні;- за правилом або цілою системою правил - це роботи, що вимагають від дітей самостійного застосування знань, умінь, засвоєних раніше під керівництвом вчителя;-конструктивні, які вимагають творчого підходу. 4.За способом організації виділяють такі види самостійної роботи:а) фронтальна, коли всі учні виконують однакове завдання;б) групова, коли різні групи учнів працюють над різними завданнями; в) індивідуальна, коли кожен учень виконує особливе завдання.

Важливою дидактичною умовою ефективності самостійної роботи є її диференціація. Уроках математики в 2 класі, тема “Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел”

І. Який з прикладів розв'язано правильно?

а) 17+75=82 б) 17+75+93 в) 17+75 92

II. Вибери правильну відповідь.39 - (7 - 4) =а) 36; б) 28; в) 35. 39 - 7 - 4 =а) 36, б) 42; в) 28.

III. Яка з нерівностей є правильною? а) 49 - 9 > 49; б) 80 + 5 > 90; в) 93 + 3 < 100.

IV. У першій бочці було 33 л води, у другій стільки ж, а в третій - на 12 л води менше, ніж у перших двох бочках разом. Скільки літрів води було у третій бочці? Який з виразів відповідає розв'язанню задачі?а) (33 + 33) + 12;

б) (33 + 33) - 12; в) 33 + (33 - 12).

Приклади завдань для самостійної роботи з нарощуванням ступеня складності з української мови 2 клас до теми “Ненаголошені [е], [и]”.

1. Користуючись пам'яткою, встав пропущені букви в словах: кр..ло, в..сокий, бл..зький, д..міти, к..піти.

2. Відшукай у тексті слова з ненаголошеними [е], [и], випиши їх.

3. Склади речення зі словами: степи, верби, гриби, тепленький.

4. Випиши з орфографічного словника 3 іменники і 3 прикметники з ненаголошеними [е], [и].

Вправи пропонуються на дошці або на спеціальних картках з переліком вимог щодо до їх виконання. Вчитель може дозволити дітям самим вибирати завдання, яке їм захочеться (легке чи більш складне). Це формує відповідну самооцінку учнями своїх можливостей.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 157; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты