Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ІІ. 15. Проаналізуйте переваги інтерактивних технологій у початковій школі
Мета інтерактивного навчання – створювання комфортних умов навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес.

Суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це базується на співпраці, взаємо - навчанні: вчитель – учень, учень – учень. При цьому вчитель і учень – рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. Під час такого спілкування учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати обґрунтовані рішення.

Інтерактивні технології навчання – це такий творчий процес взаємодії вчителя та учнів, у ході якого відбувається активне спілкування, вільний обмін думок, висування пропозицій та думок в атмосфері зацікавленості, доброзичливості та щирості, результатом якого є спільне розв’язання оставлених завдань. Вони дають високий відсоток кількості учнів, які успішно навчаються, можливість самостійно приймати рішення під час навчальної діяльності. Джерелом мотивації при цьому є внутрішні потреби. Учні проходять усі етапинавчання: сприймання, розуміння, узагальнення, систематизацію, практичнезастосування і закріплення знань на основі запам’ятовування. Ці технології розвивають уміння спілкуватися, толерантно ставитися до протилежних позицій і думок, розуміти сутність речей, осмислювати ідеї та концепцію, шукати потрібну інформацію і застосовувати її в конкретних умовах.

Інтерактивні технології навчання О.Пометун, Л.Пироженко поділили на чотири групи:• парне навчання (робота учня з учителем чи однолітком один на один);• фронтальне навчання;• навчання у грі;• навчання у дискусії. Під час роботи в парах можна виконувати такі вправи: обговорити завдання, короткий текст; взяти інтерв’ю, визначити ставлення (думку) партнера до того чиіншого питання, твердження і т.д.; зробити критичний аналіз роботи один одного;сформулювати підсумок теми, що вивчається.До фронтальних технологій інтерактивного навчання відносять такі, що передбачають одночасно спільну роботу всього класу. Це – обговорення проблеми у загальному колі (її застосовують з іншими технологіями). До технологій навчання у грі відносяться імітації, рольові ігри, драматизація. Найбільш уживаними стали: при фронтальній формі роботи такі технології: мікрофон, "мозковий штурм”, ажурна пилка, "незакінчене речення”; при кооперативній формі: робота в парах ("Облич до обличчя”, "Один – удвох – усі разом”), робота в малих групах, акваріум; інтерактивні ігри: "Рольова гра”, "Драматизація”, "Спрощене судове слухання”; технології навчання у дискусії: метод "Прес”, "Обери позицію”.

Виходячи з вищезазначеного, на практиці необхідно використовувати інтерактивні форми в цілому, або ж взявши елементи, які більш доцільні до певного класу. Саме інтерактивні методи дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це надає змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення; формувати критичне мислення; виявляти і реалізувати індивідуальні можливості. При цьому навчально-виховний процес організовується так, що учні шукають зв’язок між новими та вже отриманими знаннями; приймають альтернативні рішення, мають змогу зробити "відкриття”, формують свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів; навчаються співробітництву. ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 1.Технологія "Незакінчене речення” (Я дякую своїй Батьківщині (родині, школі) за ..., бажаю їй ... .2. Технологія "Мікрофон” Завдання: поставити питання за своєю темою для іншої групи, але таке яке, сьогодні ще не звучало. Діти беруть мікрофон і запитують. Частіше використовуючи ті питання які чули на попередніх уроках. Учитель ставить питання – учні відповідають. 3.Гра "Реклама на телеканалі” Робота в групах. Кожна група вибирає картку, де вказана тема реклами.Ми – пішоходи. Моя Батьківщина. Моя родина. Моя школа.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 181; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты