Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВ умовах ринкової економіки.
Читайте также:
  1. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки. Крива Лаффера.
  2. Економічні методи державного регулювання ринкової економіки.
  3. Закон зростання потреб. Зміна структури потреб у сучасних умовах
  4. Інфраструктура ринку. Формування ринкової інфраструктури в Україні.
  5. Класифікація підприємств. Малий бізнес у системі ринкової економіки
  6. Конкуренція та її роль в функціонування ринкової економіки.
  7. Конкуренція як основоположний атрибут ринкової економіки
  8. Методи дослiдження речових джерел iнформації експертом i спецiалiстом у лабораторних умовах — методи ,,лабораторної” кримiналістики.
  9. Методичні основи організації обліку і складання звітності в умовах нової інформаційної технології

2. Прибуток підприємства створює базу економічного розвитку держави в цілому. Механізм перерозподілу прибутку підприємства через податкову систему дозволяє “наповнювати" прибуткову частину державних бюджетів всіх рівнів (загальнодержавного і місцевих), що дасть можливість державі успішно виконувати покладені на нього функції і здійснювати намічені програми розвитку економіки. Крім того, реалізація відомого принципу – "багатство держави характеризується рівнем багатства його громадян" також зв'язана з зростанням прибутку підприємства, що забезпечує зростання прибутків його володарів, менеджерів і персоналу.

3. Прибуток підприємства є критерієм ефективності конкретної виробничої (операційної) діяльності. Індивідуальний рівень прибутку підприємства в порівнянні з галузевим характеризує ступінь уміння менеджером успішно здійснювати господарську діяльність в умовах ринкової економіки.

4. Прибуток є основним внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів підприємства, що забезпечують його розвиток. В системі внутрішнім джерел формування цих ресурсів прибутку належить чільна роль. Чим вищим є рівень генерування прибутку підприємства в процесі його господарської діяльності, тим менша в нього потреба в залученні фінансових засобів з зовнішніх джерел і при інших рівних умовах, тим вище рівень самофінансування його розвитку, забезпечення реалізації стратегічних мети цього розвитку

5. Прибуток є головним джерелом зростання ринкової вартості підприємства, тобто він відображає спроможність самозростання вартості капіталу забезпечується шляхом капіталізації частини отриманої підприємством прибутку.

6. Прибуток підприємства є найважливішим джерелом задоволення соціальних потреб суспільства. Соціальна роль прибутку проявляється в тому, що засоби, що перераховуються в бюджети, служать джерелом реалізації різноманітних загальнодержавних і місцевих соціальних програм, що забезпечують "виживання" окремих соціально не захищених членів суспільства.

7. Прибуток є основним захисним механізмом, застерігаючим підприємство від загрози банкрутства. Хоча така загроза може виникнути і в умовах прибуткової господарської діяльності підприємства.

Характеризуючи роль прибутку в ринковій економіці, слідує відзначити, що, на думку багатьох економістів, ця роль не завжди позитивна, бо окремі вигляди прибутку, служать джерелом лише особистого збагачування окремих категорій громадян, не приносивши користь суспільству в цілому. Це відноситься до таких її видів, як прибуток, отриманий від спекулятивних комерційних операцій, від невиправдано високих цін в зв'язку з монопольним положенням на ринку, від "тіньової" діяльності підприємств і т. п.Прибуток підприємства характеризується не тільки своєю багатоаспектною роллю, але і різноманітністю проявів, в яких він виступає. Під загальним поняттям "прибуток" розуміються найрізноманітніші її вигляди, що характеризуються в нинішній час декількома десятками термінів.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты