Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання вивчення дисципліни

Читайте также:
  1. II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. Базові навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція).
  3. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  4. Вивчення біологічної активності синтезованих сполук
  5. Вивчення результатів дітей як метод наукового дослідження
  6. Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду
  7. Види занять з навчальної дисципліни
  8. Види та завдання педагогічного експерименту
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

сприяння оволодінню знаннями щодо:

- основних засад функціонування державних фінансів;

- системи управління державними фінансами;

- бюджетного планування і прогнозування;

- управління фінансами підприємств державного сектора економіки;

навчитися:

- здійснювати управління державними фінансами;

- застосовувати методи планування і прогнозування бюджетних показників;

- використовувати бюджетне планування і перспективне фінансове прогнозування для розробки та реалізації стратегії розвитку системи державних фінансів;

отримати навички:

- застосування засобів та методів фінансового, бюджетного планування, управління фінансами у державному секторі економіки;

- аналізу законодавчих, нормативно-правових актів у сфері державних фінансів.

Місце дисципліни у навчальному процесі

Вивчення дисципліни «Державні фінанси» ґрунтується на попередньому вивченні таких дисциплін як «Фінанси», «Бюджетна система України», «Податкова система України», «Казначейська система виконання бюджету».

Знання та навички, отримані внаслідок опанування дисципліни використовуються при вивченні дисциплін «Фінансова політика», «Бюджетне планування і прогнозування», підготовці наукових статей та магістерських робіт.


РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Теоретичні засади функціонування державних фінансів

Сутність та призначення державних фінансів як економічної категорії. Принципи та функції державних фінансів. Структура державних фінансів. Роль державних фінансів у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни. Досвід функціонування системи державних фінансів у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою.

Тема 2. Державні фінанси України

Становлення та розвиток системи державних фінансів України. Державні фінанси у системі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту. Принципи функціонування державних фінансів. Інституційні основи державних фінансів. Ефективність використання державних фінансів як інструменту економічних перетворень.

 

Тема 3. Бюджетна система України

Економічна сутність та призначення бюджету. Бюджетна система як вагома складова державних фінансів. Структура та принципи функціонування бюджетної системи. Зведений бюджет. Бюджетна класифікація. Система доходів бюджету. Система видатків бюджету. Становлення та розвиток бюджетної системи України. Роль та напрями бюджетної політики щодо забезпечення суспільного розвитку. 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 13; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
РОЗДІЛ 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ (КОМПЕТЕНЦІЇ), ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ | Тема 13. Система управління державними фінансами
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты