Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиявлення і опис подій і робіт, необхідних для виконання поставленої мети.
Читайте также:
  1. II. Основні етапи підготовки курсової роботи й графік її виконання
  2. Варіанти завдань для самостійного виконання
  3. Виконання господарських договорів
  4. Виконання моделювання
  5. Виконання роботи
  6. Виконання роботи.
  7. Виконання штриховки
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання

ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

Вступ

Магістерська кваліфікаційна робота має науково-дослідний характер. Розглядаються питання дослідження умов контакту, геометричних і кінематичних параметрів зубчастих передач.

Дослідження умов контакту, геометричних і кінематичних параметрів зубчастих передач пов’язані із значними математичними та конструкторськими труднощами. Завдання суттєво ускладнюється за рахунок того, що потрібно змоделювати такий профіль зубчастого колеса, який більшість програм для навчання відтворити не може.

Інженерні дослідження спрямовуються на вивчення гібридних зачеплень. Пропонується вивчити саме синусо-евольвентний вид зачеплення, його особливості і характеристики.

В магістерській кваліфікаційній роботі проведена розробка математичної моделі гібридного зачеплення. Були проведені комп’ютерне дослідження, на основі яких було встановлено можливість заміни традиційного виду зачеплення на гібридний.

Розроблено новий спосіб нарізання гібридних зубчастих коліс, а саме синусоїдальних, з допомогою звичайної дискової фрези, з використанням допоміжної ланки – мультиплікатора. На базі даних розробок оформлена заявка на патент. На базі серійного зубофрезерного верстату було встановлено даний пристрій і проведено ряд експериментів. Результатами даних експериментів було підтверджено доцільність і правильність комп’ютерного моделювання.

 

 

Планування магістерської роботи

4.1.1 Етапи планування магістерської роботи

Для забезпечення більш чіткого планування магістерської роботи, використаємо систему сіткового планування і управління (СПУ). Основа системи СПУ полягає в побудові графічних моделей процесів, забезпеченні можливості оцінки поточного стану і прогнозування подальшого ходу розробки.

Перевагами методів СПУ є: чітке узгодження всіх робіт в часі, виявлення вирішальної (критичної) за термінами послідовності робіт від початку до кінця розробки і зосередження уваги керівників на цих роботах, оптимізація розробок по вартості (забезпечення мінімуму витрат), можливість оперативного коректування складних планів за допомогою електронно-обчислювальної техніки та ін.

Для розрахунку оптимального терміну завершення магістерської роботи розділимо комплекс робіт на окремі етапи і опишемо події та роботи на цих етапах.В основу сіткового планування покладено зображення плануючого комплексу робіт у вигляді сіткового графіка.

Магістерська робота складається з таких етапів:

1. підготовчий;

2. теоретичні дослідження (аналіз поломок зубчастих передач);

3. опис та аналіз існуючих методів та способів відновлення зубчастих передач;

4. розробка та конструювання гібридних синусо-евольвентних зачеплень, проведення експериментальних досліджень;

5. обробка експериментальних даних, та встановлення можливості заміни традиційного евольвентного зубчастого зачеплення на гібридне синусо-евольвентне;

6. оформлення магістерської роботи.

 

Тривалості етапів магістерської роботи Таблиця 4.1

№ п/п Найменування етапів робіт Виконавці Кількість виконавців Тривалість етапу (дні)
Підготовчий студент, керівник
Теоретичні дослідження студент, керівник
Опис та аналіз існуючих методів та способів відновлення зубчастих передач студент, керівник
Розробка та конструювання гібридних синусо-евольвентних зачеплень, проведення експериментальних досліджень студент, керівник
Обробка експериментальних даних, та встановлення можливості заміни традиційного евольвентного зубчастого зачеплення на гібридне синусо-евольвентне студент, керівник
Оформлення магістерської роботи студент, керівник
  Всього: 45 + 16 = 61

 Виявлення і опис подій і робіт, необхідних для виконання поставленої мети.

Графічна модель всього процесу виконання магістерської роботи (сітковий графік) складається з робіт і подій. Кількість робіт у сітковому графіку залежить від степені його деталізації, яка визначається обсягом і складністю розробки. Межі деталізації подій і робіт визначаються технологією робіт і межами відповідальності виконавців. Чим більше деталізована сітка, тим конкретніше визначена кожна робота, тим простіше її оцінити і проконтролювати в ході виконання розробки. Всі події і роботи, що входять в комплекс робіт, зведемо в таблицю в порядку їх послідовності. Цей список включатиме перелік подій та їх індексацію, а також перелік робіт та їх коди (табл. 4.2).

Перелік подій та робіт Таблиця 4.2

Номер події Найменування події Код роботи Зміст роботи Кіль-кість днів вико-нання
  Завдання магістерської роботи отримано   0-1 Складання плану виконання магістерської роботи  
  План виконання магістерської роботи складено   1-2 Аналіз поставленої задачі на виконання плану магістерської роботи  
    Поставлену задачу на виконання плану магістерської роботи проаналізовано 2-3   2-10   2-17   2-22 Перегляд періодичних видань. Отримання завдання з економічної частини Отримання завдання з охорони праці Отримання завдання з цивільної безпеки      
    Періодичні видання переглянуто     3-4 Опис та аналіз існуючих методів та способів відновлення зубчастих передач    
    Опис та аналіз існуючих методів та способів відновлення зубчастих передач проведений     4-5 Побудова математичної моделі нового пристрою для нарізання синусоїдальних зубчастих коліс    
    Побудова математичної моделі нового пристрою для нарізання синусоїдальних зубчастих коліс проведена     5-6 Вибір та обґрунтування методів та способів дослідження гібридних зачеплень    
  Вибір та обґрунтування методів та способів дослідження гібридних зачеплень проведено     6-7 Розробка та конструювання гібридних синусо-евольвентних зачеплень,    
  Розробка та конструювання гібридних синусо-евольвентних зачеплень проведена   7-8 Проведення експериментальних досліджень синусо-евольвентного зачеплення  
  Проведення експериментальних досліджень синусо-евольвентного зачеплення проведені   8-9 Обробка експериментальних даних. Побудова графічних залежностей  
  Обробка експериментальних даних та побудова графічних залежностей проведена   9-27 Підготовка графічної частини магістерської роботи  
  Завдання з економічної частини отримано   10-11 Побудова сіткового графіка виконання науково-дослідної роботи  
  Сітковий графік виконання науково-дослідної роботи побудовано   11-12 Розрахунок витрат на виконання магістерської роботи  
  Розрахунок витрат на виконання магістерської роботи проведено   12-13 Розрахунок експлуатаційних витрат  
  Експлуатаційні витрати розраховано   13-14 Визначення ціни споживання проектного рішення  
  Ціну споживання проектного рішення розраховано   14-15 Написання економічного розділу  
  Економічний розділ магістерської роботи написано   15-16 Перевірка економічного розділу магістерської роботи консультантом з економіки  
  Економічний розділ консультантом з економіки перевірено   16-28 Внесення доповнень, поправок та виправлення помилок  
Завдання з охорони праці отримано 17-18 Розрахунок штучного освітлення лабораторії
  Штучне освітлення лабораторії розраховано   18-19 Розрахунок заземлення лабораторії  
  Заземлення лабораторії розраховано   19-20 Написання розділу з охорони праці  
  Розділ з охорони праці написано   20-21 Перевірка розділу охорони праці консультантом з охорони праці    
  Розділ з охорони праці магістерської роботи перевірено   21-28 Внесення доповнень, поправок та виправлення помилок    
  Завдання з цивільної безпеки отримано   22-23 Огляд екологічної ситуації в м. Новий Розділ    
    Огляд екологічної ситуації в м. Новий Розділ зроблений     23-24 Аналіз небезпечних ситуацій, які можуть виникнути при роботі обладнання, яке використуоваєтсья для проведення дослідів    
  Аналіз небезпечних ситуацій, які можуть виникнути при роботі обладнання, яке використуоваєтсья для проведення дослідів проведено   24-25 Написання розділу з цивільної безпеки    
  Розділ з цивільної безпеки написано     25-26 Перевірка розділу цивільної безпеки консультантом з цивільної безпеки  
  Розділ з цивільної безпеки магістерської роботи перевірено     26-28 Внесення доповнень, поправок та виправлення помилок  
  Підготовку графічної частини магістерської роботи завершено   27-28 Внесення доповнень, поправок та виправлення помилок  
  Помилки виправлено. Поправки та доповнення внесено   28-29 Підготовка до захисту магістерської роботи  
  Підготовка до захисту магістерської роботи завершена      

Сітковий графік, побудований відповідно до визначених у таблиці 4.2 подій та робіт, зображений на рис. 4.1. 

 


 

Рис. 4.1. Сітковий графік процесу виконання магістерської роботи.

 

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты