Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначення затрат на проектні роботи
Читайте также:
  1. IV Раздел. Расчет общей суммы затрат. Проверка.
  2. R зависимость затрат от объема производства
  3. R затраты на производство для оценки себестоимости отдельных видов произведенной продукции и остатков незавершенного производства
  4. R нормы и нормативы затрат
  5. R превышение выручки над суммой переменных затрат
  6. R превышение выручки над суммой переменных затрат
  7. Автоматизация учета затрат на производство
  8. Анализ себестоимости услуг (затрат) гостиничного хозяйства
  9. АНАЛІЗ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЙОГО РОЗВИТКУ
  10. Бюджет прямых затрат на оплату труда

Затрати на оплату праці проектувальників визначаються по трудомісткості робіт і по розміру середньої годинної ставки інженера. Середня годинна ставка визначається виходячи із місячної ставки 2000...2500 грн. та фонду робочого часу 167 годин на місяць:

От = Оклад / Фонд =2200 /167 = 13,17 ( грн./год. )

Розрахунок трудомісткості проектних робіт виконується в формі таблиці 7.5

 

Таблиця 7.5 Трудомісткість проектних робіт

№ п/п Найменування креслення або документа. Формат або розмір Трудомісткість год.
Розрахункова частина
Розробка схеми керування верстата 8•А4 18,0
Розрахунок та вибір потужності двигуна головного електроприводу та допоміжних двигунів 25•А4 27,0
Розрахунок та вибір апаратів 16•А4 12,0
Креслення
Принципова електрична схема А1 10,0
Монтажна схема А1 8,0
Розміщення електроустаткування на верстаті. А1 7,0
ВСЬОГО: 82,0

 

Затрати на оплату праці проектувальників визначаються добутком сумарної трудомісткості проектних робіт на середню годинну ставку інженера

Спр = Тпр * Ст. = 82,0 * 13,17 = 1079,94 ( грн.)

Цей результат відображається в статті 8 калькуляції ( таблиця 7.6 )

Розраховуємо відрахування на соціальні заходи на проектні роботи:

 

Вс.з.пр.роб = Спр*0,3912 = 1079,94 *0,3912 = 422,47 (грн.)

Цей результат відображається в статті 9 калькуляції ( таблиця 7.6)

 

7.9 Визначення розміру інших видатків.

 

До інших відносяться видатки, що пов'язані з організацією проектних робіт, канцелярськими видатками та інше. Ці видатки прийма­ють в розмірі 3% від затрат на проектні роботи.

Оін= Спр * 0,03 = 1079,94 * 0,03 = 32,39 (грн.)

Цей результат відображається в статті 10 калькуляції ( таблиця 7.6).

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 13; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты