Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 4
1. Попит, пропозиція та чинники, що їх визначають. Ринкова рівновага. Роль ціни.

2. Собівартість: види, структура та шляхи зниження.

3. Середні постійні витрати фірми у короткостроковому періоді становлять 70 грн., середні загальні витрати – 95 грн. Розрахуйте прибуток фірми, якщо протягом періоду вона виготовила і продала 310 одиниць продукції за ціною 105 грн. за одиницю.

 

Варіант 5

1. Натуральне і товарне господарство. Умови виникнення товарного виробництва.

2. Суть поняття ціни та механізми ціноутворення.

3. Річні постійні витрати фірми на виробництво комп’ютерних столів дорівнюють 15 тис. грн. Змінні витрати в розрахунку на один стіл становлять 400 грн. На скільки гривень зміняться середні загальні витрати на виробництво одного столу при збільшенні виробництва столів з 50 до 80 шт. на рік.

Варіант 6

1. Товар і його властивості. Закон вартості і його функції.

2. Показники ефективності економічної діяльності та шляхи їх підвищення

3. Обчисліть рівень безробіття в Україні у 2010 р., якщо відомо, що кількість зайнятих у національній економіці в цей період становила 20 266,0 тис. осіб, а кількість безробітних дорівнювала 1 785,6 тис. осіб.

 

Варіант 7

1. Розвиток форми вартості і виникнення грошей. Суть і функції грошей. Закони грошового обігу.

2. Теоретичні засади та принципи побудови системи національних рахунків, її зміст та значення для макроекономічного аналізу.

3. Визначте реальну заробітну плату, якщо номінальна заробітна плата протягом періоду підвищилась з 1200 до 1800 грн., за цей же самий час ціни збільшились на 200%.

Варіант 8

1. Причини виникнення і суть монополій. Антимонопольне регулювання.

2. Новітні макроекономічні показники: індекс людського розвитку, індекс економічної свободи, рівень глобалізації економіки.

3. Рівень цін товару А у базисному році складає 40 грн., у поточному році – 80 грн.; кількість товару А у базисному році – 100 одиниць; у поточному році – 400 одиниць. Розрахувати індекс: Ласпейреса, Пааше, Фішера.

 

Варіант 9

1. Економічний цикл та його фази. Причини циклічної динаміки.

2. Суть, цілі та інструменти фіскальної (бюджетно-податкової) політики.

3. Споживчі витрати домогосподарств Украйни та некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, у 2009 році становив 588812 млн. грн., валові приватні інвестиції – 155815 млн. грн., витрати сектору загального державного управління - 184014 млн. грн. При цьому країна отримала від експорту 423564 млн. грн. і здійснила виплати за імпорт на суму 438860 млн. грн. Також відомо, що амортизація основного капіталу становила 107204 млн. грн. Визначте: валовий внутрішній продукт.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 38; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты