Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗасоби для виконання роботи. Верстат ЦДК4-2, заготівка, вимірна лінійка, тахометр, секундомір, круглі пилки із різною кількістю зубців
Читайте также:
  1. II. Основні етапи підготовки курсової роботи й графік її виконання
  2. III. Основні вимоги до оформлення курсової роботи
  3. VII. Надання і рецензування курсової роботи
  4. Агресивність дітей дошкільного та шкільного віку. Причини формування та засоби подолання
  5. Алкілуючі засоби
  6. Анестезуючі засоби загальної дії
  7. Антиадренергічні засоби, гангліоблокатори
  8. Антибактеріальні засоби для топічного застосування
  9. Антибактеріальні та антисептичні засоби
  10. Антигестагені засоби

Верстат ЦДК4-2, заготівка, вимірна лінійка, тахометр, секундомір, круглі пилки із різною кількістю зубців, штангенциркуль, мікрометр.

Персональна ЕОМ із наступним програмним забезпеченням (папка “OND”):

- програма динамічної моделі дослідження процесів пиляння деревини;

- програма оброблення результатів багатофакторного експеримента (matplan.xls.).

 

5. Послідовність виконання роботи

 

1. Вивчити теоретичні відомості про планування багатофакторного експеримента (пункт 2 даної лабораторної роботи та література [1, 3, 4]).

2. Згідно умовам індивідуального завдання (додаток 1.1) виконати математичне формулювання задачі дослідження і результати подати у вигляді таблиці 1.2

 

Таблиця 1.2 – Математичне формулювання завдання дослідження

 

№ п/п Назва Позначення Один. вимір. Діапазон зміни або постійне значення
  1. 2. 3. Змінні фактори      
  1. 2. ... Постійні фактори      
    1. 2. ... Показники оцінки процесу дослідження      
    1. 2. Математичні моделі (загальний вигляд)  

 

3. Визначити кодові і натуральні значення змінних факторів на трьох рівнях, заповнивши таблицю 1.2 і подати їх результати у вигляді таблиці 1.3.

 

Таблиця 1.3 – Натуральні і кодові значення факторів

 

Фактор (назва, позначення, од. вим.) Основний рівень (0) Верхній рівень (+1) Нижній рівень (-1) Інтервал зміни D Кодове значення фактора Примітка
               

 

4. Вибрати загальний вигляд рівняння регресії та розробити план-матрицю багатофакторного експерименту в кодових і натуральних значеннях факторів.

5. Користуючись експериментальною установкою на базі верстата ЦДК4-2, виконати досліди за планом і результати записати в таблицю 1.4. 

 

Таблиця 1.4 – Результати виконання експериментальних досліджень

 

№ досліду Натуральні значення змінних факторів Значення замірів параметра оцінки Середнє значення
1. 2. 3. 4.              

 

6. За допомогою програми (matplan.xls.) на ЕОМ виконати статистичне оброблення результатів експерименту з одержанням рівняння регресії в кодових та натуральних значеннях факторів.

7. Виконати аналіз одержаного рівняння регресії в кодових значеннях та побудувати графічні залежності від кожного із факторів.

8. Зробити висновки про результати виконаної роботи.

 

6. Методичні вказівки до виконання роботи

 

Для забезпечення можливості виконання експериментальної частини лабораторної роботи на протязі двох годин аудиторного заняття, пропонуємо студентам скористатися програмами на ЕОМ динамічних моделей процесів дослідження . Кожна із моделей дозволяє виконання планів багатофакторного експерименту з максимальним числом змінних дослідів близько десяти і декількома параметрами оцінки процесу (до п’яти).Принцип побудови моделей і робота з ними описано [2, 3].

У даній лабораторній роботі поставлено завдання дослідження 2-х і 3-х факторних функціональних залежностей, тому всім іншим факторам надаються постійні значення (див. табл.6.1), що встановлюються самостійно студентом на основі його знань із спеціальних дисциплін [8, 9, 10, 11].

Кожен дослід експерименту повинен мати достатню кількість повторень (пропонуємо не менше трьох разів), з метою забезпечення достовірності результатів та визначення відновленості результатів дослідів [2, 3].

Для кращого засвоєння методики статистичного оброблення результатів досліджень пропонуємо виконати розрахунки спочатку вручну, а потім за допомогою програм ЕОМ.

Графічні залежності так само можна виконувати вручну або ж застосовувати середовище Excel на ЕОМ.

 

7. Контрольні запитання

 

1. Поясніть сутність .

2. Назвіть переваги

3. Як вибирається загальний вигляд математичної моделі?

4. Які властивості матриці ПФП?

5. Назвіть послідовність дій статичного оброблення результатів ПФП експерименту.

6. Поясніть необхідність і методику визначення відновленості результатів дослідів плану експерименту.

7. Як виконується оцінка значимості коефіцієнтів рівняння регресії і для чого?

8. Як виконується перевірка рівняння регресії на адекватність?

9. Назвіть загальні правила аналізу рівняння регресії в кодових значеннях.

 

8. Зміст звіту про виконання лабораторної роботи

1. Теоретичні відомості про методику математичного планування багатофакторного експерименту.2. Розроблення план-матриці в кодових і натуральних значеннях.

3. Виконання експерименту.

3.1. Опис експериментальної установки та приладів вимірювання.

3.2. Умови виконання дослідів експерименту

3.3. Результати дослідів.

4. Оброблення результатів експерименту.

5. Аналіз рівняння регресії.

6. Побудова графічних залежностей і аналіз результатів дослідження.

7. Висновки.

 

 

Додаток 1.1

 

Варіанти завдань для експериментальних досліджень

Назва процесу дослідження Параметр оцінки процесу Фактори впливу Дослідити залежність
Поздовжнє пиляння круглими пилками 1. Використана потужність на різання , Вт. 2. Точність обро-блення по ширині деталі, 3. Шорсткість обробленої поверхні , мкм 1. Подача на зуб, 2. Висота пропилу, 3. Порода деревини, 4. Крок зуба, 5. Ширина пропилу, 6. Кут різання, 7. Число пилок,   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.  

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты