Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМатеріали для підготовки
Читайте также:
  1. II. Основні етапи підготовки курсової роботи й графік її виконання
  2. З ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
  3. Завдання №3. Допоміжні матеріали.
  4. Матеріали забезпечення основного етапу заняття.
  5. Методика підготовки і читання лекцій у ВНЗ
  6. може встановлювати особливі умови підготовки фахівців за пріорітетними високотехнологічними напрямами відповідно до державних цільових програм.
  7. На етапі підготовки мають бути пророблені три аспекти проведення переговорів: змістовний, організаційний та тактичний.
  8. Перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного
  9. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

 

 

Кафедра інноваційного менеджменту

та управління бізнес-процесами

 

 

Матеріали для підготовки

до комплексного державного екзамену спеціаліста

для студентів спеціальності

7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”

(денної та заочної форми навчання)

 

Кривий Ріг 2013

Матеріали для підготовки до комплексного державного екзамену спеціаліста для студентів спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування” (денної та заочної форми навчання). – Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет». – 2013.

 

Укладачі: Афанасьєв Є.В, доктор економічних наук, професор, зав. кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами   Мокряк Е.В. - кандидат економічних наук, доцент кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами   Веселовська О.Є. - кандидат економічних наук, доцент кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами   Удовенко В.О. - кандидат технічних наук, доцент кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами   Тесленко Н.Б. – асистент кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами  
Рецензенти: Ткаліченко С.В.– к.е.н., доцент кафедри математичних моделей та інформаційних систем в економіці    
Відповідальний за випуск: Афанасьєв Є.В, доктор економічних наук, професор, зав. кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами  

 

 
 


Вступ

 

 

Згідно освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника вищого закладу освіти - спеціаліста за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування», нормативною формою державної атестації щодо встановлення рівня опанування студентом відповідних знань і умінь – є комплексний державний екзамен.

На держану атестацію виносяться дисципліни:

“Менеджмент організації”

“Стратегічний менеджмент”

“Інвестиційний менеджмент”

“Інноваційний менеджмент”“Автоматизоване робоче місце менеджера”

 

Комплексний державний екзамен складається з двох етапів:

1 - перевірка комплексу теоретичних знань з зазначених дисциплін;

2 – тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені у галузевому стандарті вищої освіти України «Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста з фаху «Менеджмент організацій і адміністрування»»;

3 – письмове розв'язання задач з дисциплін, які формують спеціаліста, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

 

Екзаменаційний білет включає 10 завдань.

Структура екзаменаційного білета наступна:

1-5.Теоретичні питання з дисциплін:

“Менеджмент організації”

“Стратегічний менеджмент”

“Інвестиційний менеджмент”

“Інноваційний менеджмент”

“Автоматизоване робоче місце менеджера”

 

6-8.

Блок тестів з дисципліни «Менеджмент організацій»

Блок тестів з дисципліни «Стратегічний менеджмент»

Блок тестів з дисципліни «Інноваційний менеджмент»

 

9,10.Практичні задачі з дисципліни:

9. “Інвестиційний менеджмент”

10. Комплексна задача

 

Вирішення блоку тестових питань передбачає знаходження вірного варіанту (варіантів) відповідей без їх обґрунтування.При вирішенні задач необхідно продемонструвати володіння методикою розрахунків, логікою алгоритму рішення, зробити висновки відносно отриманого результату. Вирішення задач вимагає пояснення здійснених розрахунків.

Письмові відповіді студентів оцінює комісія по прийому комплексного державного екзамену з дисциплін у спеціалістів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», затверджена Наказом по інституту №76 від 23.03.2012р.

Шкали оцінювання результатів

(переведення 100-більної шкали оцінювання в 4-ти бальну та шкалу за системою ECTS )

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНУ Оцінка за 4-и бальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
90-100 Відмінно A
82-89 Добре B
74-81 C
64-73 Задовільно D
60-63 E
35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання екзамену (ПМК) або з можливістю повторного захисту дипломної роботи через рік FX
1-34 Незадовільно – з обов’язковим самостійним повторним вивченням дисципліни та можливістю повторного складання екзамену (ПМК) під час наступної екзаменаційної сесії. У разі захисту дипломної роботи – з обов’язковою повторною підготовкою і захистом дипломної роботи через рік F

 

В даній методичній розробці надаються зразки теоретичних, тестових та практичних завдань з дисциплін, які винесені на державну атестацію, для підготовки до комплексного державного екзамену спеціаліста спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування” (денної та заочної форми навчання).
Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты