Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Одеса 2008
Англійська мова.: Посібник до індивідуальної роботи для студентів напрямів підготовки «Комп’ютерна інженерія» та «Комп’ютерні науки». /Вереітіна І.А., Молодіт О.В.; За ред. к.п.н., доц. Зукіної Л.Б.- Одеса: Одеська державна академія холоду, 2008. –161c.

 

Посібник складено для використання у навчальному процесі підготовки бакалаврів напрямів підготовки “Комп’ютерна інженерія ” та «Комп’ютерні науки». Мета посібника – формування навичок читання професійно – орієнтованих іншомовних джерел, а також навичок усного мовлення у межах тем, визначених програмою з метою підготовки студентів до участі у олімпіадах, наукових конференціях, семінарах, тощо.

© ОДАХ, 2008

 

Передмова

Посібник призначено для індивідуальної роботи студентів - бакалаврів напрямів підготовки «Комп’ютерна інженерія» та «Комп’ютерні науки» з метою підготовки їх до участі у олімпіадах з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», конкурсах на краще знання іноземної мови, розробки наукових проектів, участі у наукових конференціях та семінарах.Цією метою і визначається структура посібника, який складається із сімнадцяти уроків. Кожний урок включає тексти для ознайомлювального читання, лексичні вправи, призначені для активного засвоєння професійно – орієнтованого лексичного мінімуму, вивчення матеріалу форм і конструкцій, що характерні для ділового професійного спілкування, письмового викладу інформації, лексичних засобів релевантного відтворення комунікативних намірів на письмі та розвитку мовних умінь та навичок.

Бажаємо успіхів у навчанні!

Методичні вказівки

Індивідуальна робота студентів є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність. Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача з одним або кількома студентами в позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою і затвердженим деканом факультету або директором інституту. Організація та проведення індивідуальних занять доручається найбільш кваліфікованим викладачам. Індивідуальні заняття спрямовуються здебільшого на поглиблене вивчення студентами навчальної дисципліни, або мають науково-дослідний характер.Види індивідуальної роботи студентів: консультація; тестування; індивідуальне навчально-дослідне завдання (конспект із теми (модуля), реферат, анотація прочитаної наукової літератури з курсу, бібліографічний опис, розробка та виконання тестів, розробка конспектів уроків тощо);

Цілі і задачі курсу:

Навчальна - розвиток і вдосконалення навичок перекладу технічної літератури, вивчення граматичних явищ, характерних для технічних текстів, вивчення архітектури комп'ютера, нових інформаційних технологій, технологій майбутнього.

Розвиваюча - розширення активного вокабуляра, придбання необхідного лексичного мінімуму для читання і перекладу технічної літератури, отримання базових знань для роботи на комп'ютері і в мережі Internet.

Загальноосвітня - розширення кругозору, знайомство з сучасними способами передачі інформації, з будовою комп'ютера і різноманітними сферами його вживання.

Потенційна аудиторія

Посібник призначений для студентів технічних вузів, чия професійна діяльність буде пов'язана з роботою на комп'ютері. Так само цей курс можна використовувати для україномовної аудиторії, яка бажає одержати базові знання лексичного матеріалу англійською мовою для успішної роботи на комп'ютері і в середовищі Internet.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 46; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты