Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАНАЛІЗ СТРУКТУРИ СТРАХОВОГО РИНКУ
Читайте также:
  1. Аналіз використання трудових ресурсів
  2. Аналіз витрат на оплату праці
  3. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та їх використання
  4. Аналіз кон’юнктури товарних ринків відповідно до експортної (імпортної) спеціалізації Австрії
  5. Аналіз матеріальних витрат
  6. Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
  7. Аналіз показників використання засобів праці
  8. Аналіз показників використання праці і заробітної плати
  9. Аналіз показників готової продукції
  10. Аналіз показників матеріально-технічного забезпечення і використання предметів праці

 

5.2.1 Питома вага в загальному обсязі валових страхових премій відображає частку валових страхових премій з окремого виду страхування в загальному обсязі валових страхових премій на страховому ринку. Цей показник використовується для аналізу зміни структури загального страхового ризику на страховому ринку в цілому за умови зміни частки того чи іншого виду страхування.

Суттєве збільшення питомої ваги окремого виду страхування свідчить про зміни в співвідношенні ризиків, які беруть на себе страховики, що може нести негативні наслідки.

 

ПВВСПi(t)= ВСПi(t) / ВСПt * 100, (5.5)

 

де ВСПi(t) – сума валових страхових премій i-го виду страхування за період t, тис. грн.;

ВСПt загальна сума валових страхових премій за період t, тис. грн.

 

5.2.2 Питома вага в загальному обсязі чистих страхових премій відображає частку чистих страхових премій з окремого виду страхування в загальному обсязі чистих страхових премій на страховому ринку. Цей показник використовується для аналізу зміни структури загального страхового ризику на страховому ринку в цілому за умови зміни частки того чи іншого виду страхування.

Суттєве збільшення питомої ваги окремого виду страхування свідчить про зміни в співвідношенні ризиків, які беруть на себе страховики, що може нести негативні наслідки.

 

ПВЧСПi(t)= ЧСПi(t) / ЧСПt * 100,(5.6)

 

де ЧСПi(t) – сума чистих страхових премій i-го виду страхування за період t, тис. грн.;

ЧСПt загальна сума чистих страхових премій за період t, тис. грн.

 

5.2.3 Питома вага в загальному обсязі валових страхових виплат відображає частку валових страхових виплат з окремого виду страхування в загальному обсязі валових страхових виплат на страховому ринку. Цей показник використовується для аналізу зміни структури загального страхового відшкодування на страховому ринкув цілому за умови зміни частки виплат з того чи іншого виду страхування.

 

ПВВСВi(t)= ВСВi(t) / ВСВt * 100, (5.7)

 

де ВСВi(t) – сума валових страхових виплат i-го виду страхування за період t, тис. грн.;

ВСВt загальна сума валових страхових виплат за період t, тис. грн.

 

5.2.4 Питома вага в загальному обсязі чистих страхових виплат відображає частку чистих страхових виплат з окремого виду страхування в загальному обсязі чистих страхових виплат на страховому ринку. Цей показник використовується для аналізу зміни структури загального страхового відшкодування на страховому ринкув цілому за умови зміни частки виплат з того чи іншого виду страхування. 

ПВЧСВi(t)= ЧСВi(t) / ЧСВt * 100,(5.8)

 

де ЧСВi(t) – сума чистих страхових виплат i-го виду страхування за період t, тис. грн.;

ЧСВt загальна сума чистих страхових виплат за період t, тис. грн.

5.2.5 Коефіцієнт перестрахування характеризує ступінь участі страховиків у перестрахуванні в цілому. Коефіцієнт фіксує участь перестраховиків на страховому ринку та показує залежність виконання страховиками взятих на себе зобов’язань від надійності перестрахування. Оптимальне значення показника – у межах від 5 до 50% від валових показників страхових премій. Значення, нижче встановлених меж, може свідчити про те, що немає такого фактора фінансової надійності, як перестрахування; значення вище встановлених меж – про високий рівень залежності надійності страховиків від перестрахування.КП = СППi(t) / CCПt , (5.9)

 

де СППi(t) сума страхових платежів i-го виду страхування, переданих у перестрахування за період t, тис. грн.;

CCПt – сума страхових премій за період t, тис. грн.

5.2.6 Коефіцієнт перестрахуванняза окремими видами страхування характеризує ступінь участі страховиків у перестрахуванні за окремими видами страхування.

 

КПi(t) = СППi(t) / CCПi(t) , (5.10)

 

де СППi(t) сума страхових платежів i-го виду страхування, переданих у перестрахування за період t, тис. грн.;

CCПt – сума валових страхових премій i-го виду страхування за період t, тис. грн.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты