Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗадача 3. 1. Інформація та класифікація джерел інформації.
Читайте также:
  1. VI. Общая задача чистого разума
  2. XV. СВЕРХЗАДАЧА. СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
  3. А) соответствие организационной структуры управления целям и задачам предприятия в данный момент
  4. В какой степени «набор» агентств вашей компа­нии соответствует задачам маркетинга-микс?
  5. В чём состоит наша задача
  6. Внимание! В ходе тренинга эта задача отрабатывается детально в рамках диалога и ролевой игры.
  7. ГЛАВА 12. Возвышенная задача — нести Свет
  8. Глава 20. Движение как сверхзадача, или Дорогу осилит идущий
  9. ГЛАВА 21 Одна задача - одна работа
  10. Если вы не берете денег, как же возможно практически помогать нуждающимся? Разве это не наша задача?

Робота в аудиторії

1. Інформація та класифікація джерел інформації.

2. Система показників діяльності підприємства.

3. Прийоми перевірки доброякісності інформації.

4. Організація економічного аналізу на підприємстві.

5. Планування та етапи аналітичної роботи.

6. Узагальнення, оформлення та використання результатів аналізу.

Самостійна робота

Вивчення теоретичного матеріалу теми 5.

Задача 3.


ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Тема 5.Аналіз виробництва продукції,
робіт і послуг

5.1. Значення та завдання аналізу
виробництва продукції

У ринкових умовах господарювання всі підприємства одержали повну оперативну самостійність у визначенні, яку продукцію і скільки випускати, з ким співробітничати і кому продавати свої вироби, як організовувати і відповідно планувати всі виробничі процеси. Зрозуміло, що ця свобода дій надається для належного врахування кон’юнктури ринку, його потреб і вимог.

Правильно вибрана стратегія виробництва і належні обсяги випуску продукції забезпечують бажаний обсяг реалізації і відповідні масштабам цієї діяльності прибутки. Тому виробнича діяльність підприємства жорстко обумовлюється загальною економічною ситуацією, галузевими пропорціями і платоспроможним попитом населення.

У процесі аналізу виробничої діяльності підприємства потрібно розглянути такі питання:

а) якість планування виробництва, напруженість та обґрунтованість планів діяльності як підприємства в цілому, так і його окремих виробничих підрозділів;

б) оцінку виконання планів виробництва, постачання та реалізації продукції, динаміки обсягів виробництва;

в) визначення основних факторів, що впливали на загальні обсяги виробництва протягом останніх років, і зокрема у звітному періоді;

г) взаємозв’язок і взаємозумовленість показників обсягу виробництва, реалізації, асортименту, якості виробів тощо;

д) визначення внутрішньогосподарських резервів зростання обсягів випуску продукції та реалізації, а також розробку заходів щодо їх використання.

Для виконання аналітичного дослідження використовують статистичну звітність про виробництво продукції (форма № 1-п), а також планові матеріали відповідного відділу і бухгалтерські дані (про випуск, відвантаження та реалізацію продукції), інші оперативні дані виробничої діяльності. Бажано також ознайомитися з обсягами залишків незавершеного виробництва, готової продукції на складі і товарів відвантажених (форма № 1).
Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты