Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВИПУСК ПРОДУКЦІЇ У ПОДЕКАДНОМУ РОЗРІЗІ
Читайте также:
  1. Аналіз показників готової продукції
  2. Аналіз собівартості окремих видів продукції
  3. Аналіз якості продукції
  4. Відмова від здійснення реєстрації призведе до закриття доступу для продукції конкретної компанії на ринок Євросоюзу.
  5. ГОЛКОПРОБИВНОЇ МАШИНИ ЇХ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  6. Грошовому ринку. Випуск та обіг депозитних сертифікатів та казначейських векселів.
  7. Завдання 1. У піддослідної тварини (щур) відтворити гарячку і вивчити залежність температури тіла від рівня теплопродукції.
  8. Колектив розробників третього випуску
  9. Методика визначення фактичної собівартості продукції(робіт, по­слуг).
Декада Обсяг виробництва за місяць, % Зараховується в плановий ритм
за планом фактично
Перша
Друга
Третя
Разом

 

Після того, як буде з’ясований ступінь ритмічності роботи, слід перейти до вивчення основних чинників, які зумовлювали можливі порушення ритмічності (рис. 5.1).

Неритмічність роботи притаманна багатьом підприємствам. Тому треба ретельно вивчати не лише причини цієї хронічної виробничої «хвороби», а й наслідки, а саме:

¾ збільшення кількості браку і відходів сировини та матеріалів;

¾ погіршання якості продукції;

¾ підвищення собівартості продукції;

¾ порушення у ритмі відвантаження, а отже, затримки реалізації продукції;

¾ посилення плинності кадрів;

¾ виникнення інших небажаних проблем.

Ритмічність тісно пов’язана з комплектністю виробництва. Це поняття може бути визначене як пропорційність, збалансованість виробництва окремих деталей, вузлів, напівфабрикатів. Комплектне виробництво забезпечує нормальний процес складання готових виробів і запобігає затримкам у зв’язку із відсутністю якихось деталей. Засобом, який забезпечує необхідний темп складальних робіт при деяких неузгодженостях поточного виробництва деталей, є незавершене виробництво. Тому під час аналізу комплектності виробництва треба звертати увагу і на комплектність залишків деталей і вузлів у незавершеному виробництві. Водночас треба пересвідчитися, наскільки фактична наявність деталей відповідає даним обліку і плановій потребі.

Контрольні запитання

1. Значення та завдання аналізу виробництва продукції, робіт і послуг в умовах ринкових перетворень в Україні.

2. Аналіз обсягу виробництва продукції у натуральному і вартісному вимірі.

3. Аналіз динаміки обсягів виробництва продукції.

4. Основні причини спаду обсягів виробництва у перехідний період.

5. Аналіз асортименту і структури випуску продукції.

6. Основні причини асортиментно-структурних зрушень при виробництві продукції.

7. Аналіз якості продукції та основних причин зміни її рівня.

8. Аналіз сортності продукції.

9. Аналіз виробничого браку і причин його виникнення.10. Аналіз ритмічності виробництва та випуску продукції.

11. Аналіз комплектності виробництва і продукції.

12. Аналіз комплектності незавершеного виробництва.

Практичне заняття 1


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты