Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиберіть правильну відповідь. 1. Зовнішні ефекти притаманні:
Читайте также:
  1. Виберіть найточнішу відповідь
  2. Виберіть правильну відповідь
  3. Виберіть правильну відповідь
  4. Виберіть правильну відповідь
  5. Виберіть правильну відповідь
  6. Виберіть правильну відповідь
  7. Виберіть правильну відповідь
  8. Виберіть правильну відповідь
  9. Відповідь:А, Б, В, Г, Д.

1. Зовнішні ефекти притаманні:

а) ринковій економіці;

б) адміністративно-командній економіці;

в) будь-якій економічній системі.

2. Ким виступає держава у схемі кругообігу ресурсів, продуктів і доходів:

а) виробником ресурсів і продуктів;

б) споживачем ресурсів і продуктів;

в) отримувачем податків;

г) платником трансфертів населенню та бізнесу;

д) в усіх перелічених ролях.

3. Негативні зовнішні ефекти – це:

а) вартість використаних ресурсів, що невідображена в ціні продукту;

б) зиск третіх осіб;

в) витрати невідображені в цінах;

г) вірні відповіді а) та б);

д) вірні відповіді а) та в).

4. Які гілки державної влади беруть участь у формуванні правової бази господарської діяльності:

а) тільки законодавча;

б) лише виконавча;

в) тільки судова;

г) усі разом;

д) попередні відповіді помилкові.

5. Прикладом чистого суспільного блага є:

а) суспільний транспорт;

б) національна оборона;

в) міський пляж;

г) всі відповіді вірні.

6. Що не є важливою економічною функцією держави у ринковій економіці:

а) створення правової бази економіки та надання соціальних послуг;

б) захист конкуренції;

в) перерозподіл ресурсів і доходів;

г) розв’язання основних проблем організації економіки;

д) стабілізація національної економіки.

7. Які продукти виробляються тільки за рахунок коштів держбюджету:

а) продукти індивідуального споживання;

б) квазісуспільні блага;

в) суспільні блага;

г) попередні відповіді помилкові.

8. Необхідною умовою ефективного державного регулювання економіки є:

а) переважання державної власності над приватною;

б) переважання державного капіталу в енергетиці, на транспорті, у банківській сфері;

в) відпрацьована система законодавчої i виконавчої влади;

г) участь країни у міжнародному поділі праці;

д) правильно вказане у п. в, г;

е) правильно вказане у п. б, в, г.

9. Економічними функціями держави в сучасних суспільних системах не можна вважати:

а) захист конкуренції;

б) забезпечення доходів певних верств населення;

в) стабілізацію економіки;

г) перерозподіл доходів;

д) гарантування певного мінімуму доходу кожному працездатному членові суспільства;

е) правильна відповідь не названа.10. Які фактори нашого часу викликають необхідність державного втручання в економіку:

а) ринок породжує монополію, а тому необхідний захист конкуренції;

б) неконтрольована диференціація доходів загрожує соціальній стабільності;

в) ринковий механізм не може забезпечити достатню зацікавленість бізнесу у виробництві певних товарів і послуг;

г) правильно вказане у п. а, б;

д) правильно вказане у п. а, б, в;

е) правильно вказане у п. а, в.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 24; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Завдання 2. 1. Таблиця 11.3 містить данні про загальні витрати виробництва на фірмі за різними обсягами випуску продукції. | Практичні завдання. Заповніть таблицю 12.1 про різницю між чистими суспільними та чистими приватними благами:
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты