Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПрактичні завдання. На основі даних наведених у таблиці 16.1
Читайте также:
  1. II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  3. Види та завдання педагогічного експерименту
  4. Вказівки до виконання завдання
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Діловодство як галузь знань і діяльності: поняття, завдання, складові частини, види
  7. ДЛЯ ЗАВДАННЯ НАПРЯМКУ ПОХИЛОМУ ХІДНИКУ
  8. Додаткові завдання за темою 2. „Облік капіталу банку ”.
  9. Додаткові завдання за темою 9 «Облік операцій банку в іноземній валюті».
  10. Домашнє завдання

 

Завдання 1

На основі даних наведених у таблиці 16.1. побудуйте криву Лоренца; чітко позначте точки на кривій Лоренца, через які ви її будували.

 

Таблиця 16.1

Групи родин, по 20% Нижча Друга Третя Четверта Вища
Доходи, %

 

Завдання 2

Визначте зміну реальних доходів, якщо за темпом інфляції у 50% на місяць номінальні доходи зросли за два місяці у 2 рази.

 

Завдання 3

Дослідіть індекс якості життя – the quality-of-life index (нова назва –індекс де потрібно народитися – the where-to-be-born index), який щорічно розраховується The Economist Intelligence Unit та заповніть таблицю 16.2.

 

Таблиця 16.2

Країна Індекс якості життя
Україна            
Росія            
Грузія            
Молдова            
Польща            
Білорусь            

 

За результатами таблиці порівняйте індекс якості життя у представлених країнах, виявіть основні тенденції в динаміці індексу. Визначте основні напрямки покращення якості життя в зазначених країнах.

 

Завдання 4

Робота з твердженнями та цитатами

1. «Чим нижче коефіцієнт Джини, тим більшою мірою ми можемо стверджувати, що розподіл доходів здійснюється в умовах досконалої конкуренції». Ви згодні з цим твердженням? Аргументуйте свою відповідь.

 

«Якщо науково-технічна революція веде до впровадження працезберігаючих технологій, у результаті чого скорочуються робочі місця й, відповідно, положення тих, хто виявився без роботи, погіршується, то ми повинні визнати, що НТР несумісна із критерієм поліпшення добробуту за Парето». Ви згодні із цим висловленням?

 


Тема 17. Глобалізація світогосподарських зв’язків та загальноцивілізаційні проблеми людства

План1. Сучасна глобалізація світогосподарських зв’язків, її суперечності та моделі.

2. Економічні основи та передумови вирішення глобальних проблем людства.

3. Форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем людства.

IОсновні поняття

Світове господарство. МПП. МЕВ. Новий міжнародний економічний порядок. Міжнародна економічна безпека. Міжнародний рух капіталу. Міграція трудових ресурсів. Науково-технічне та виробниче співробітництво. Світова валютна система. Курси валют. Котирування. Режими курсів валют. Режими конвертованості валют. Ринок товарів та послуг. Протекціонізм. Фритредерство. Глобалізація. Глобальна економіка. Рівні глобалізації. Ризики глобалізації. Глобальні проблеми. Екологічна криза. Екологічний неоколоніалізм. Сталий розвиток. ТНК. ТНБ.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність сучасної глобалізації світогосподарських зв’язків?

2. Які фактори зумовлюють процес глобалізації?

3. Чому глобалізація суперечливо впливає на світовий розвиток?

4. Назвіть основні ознаки глобальних проблем.

5. Охарактеризуйте необхідні умови забезпечення екорозвитку.

6. Якими є основні передумови формування суспільства сталого розвитку.7. Охарактеризуйте форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем.

8. У чому полягає різниця між світовою та глобальною економікою?

9. Наведіть приклади інтернаціоналізації культурного простору. Проаналізуйте позитивні та негативні риси морально-етичних факторів глобалізації.

10. Наведіть приклади глобальних корпорацій та світових альянсів, зорієнтованих на світові джерела постачання та ринки збуту. Проаналізуйте причини, які спонукають БНК бути активними учасниками інтернаціоналізації господарського життя.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 7; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты