Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПорядок виконання роботи. 1. Вивчити принцип роботи та конструкцію первинного вимірювального перетворювача температури, а також електронного автоматичного потенціометра.

Читайте также:
  1. II. Основні етапи підготовки курсової роботи й графік її виконання
  2. II. Порядок оказания государственной услуги
  3. II. Порядок реализации прав Залогодержателя
  4. II. Порядок та виплата премії
  5. III. Организация и порядок проведения конкурса
  6. III. Основні вимоги до оформлення курсової роботи
  7. III. Порядок исполнения военно-транспортной обязанности гражданами.
  8. III. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
  9. III. Порядок учета судейской деятельности
  10. III. Порядок формирования Единой комиссии

 

1. Вивчити принцип роботи та конструкцію первинного вимірювального перетворювача температури, а також електронного автоматичного потенціометра.

2. Зібрати схему для проведення досліджень (рис.4.3).

3. Увімкнути електронний потенціометр і дати йому прогрітися 5 хвилин.

4. Встановити на шкалі Rp напругу, яка дорівнює 0,0 В, перемикач ПІ перевести в положення "К" та , удержуючи його в цьому положенні, реостатом Rд домогтися нульового показання гальванометра Г2 (після урівноваги гальванометра провести коректировку встановлення "О" при натиснутій кнопці "Точно").

5. Перемикач ПІ перевести в положення "В". З допомогою добитися нульового показання гальванометра Г2. Після урівноваги уточнити значення при натиснутій кнопці "Точно" гальванометра Г2.

6. Записати: показання приладів при кімнатній температурі (температуру повітря по ртутному термометру θ pc ); значення Eт (мВ) по шкалі (оми шкали відповідають мілівольтам шкали ET); значення температури, виміряної електронним потенціометром θП.Дані вимірювань занести в табл. 4.1.

 

В

Рис. 4.3

 

Таблиця 4.1

 

№ п.п Виміряти Обчислити
QРТ, оС ЕТ, мВ θП, оС γі,%
       
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        

 

7. Увімкнути термошафу та по мірі підвищення температури через кожні 15°С (за ртутним термометрам) вимірювати ті ж параметри, урівноважуючи кожного разу вручну схему вимірювання ET . Результати вимірювань занести в табл. 4.1. Вимірювання закінчити при температурі ~ 100°С.

8. Зняти динамічну характеристику електронного потенціометра у комплекті з відповідним первинним вимірювальним перетворювачем. Динамічну характеристику знімають при стрибкуватій зміні температури середовища переміщенням перетворювача з середовища термошафи в середовище з кімнатною темпертурою за допомогою повного відкриття дверцят термошафи з встановленими ,на них первинними вимірювальними перетворювачами.Дані досліджень занести в табл. 4.2.

Таблиця 4.2

t,сек
θп,oC                

 


Дата добавления: 2015-09-14; просмотров: 6; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Лабораторна робота № 4. Мета роботи - вивчити принципи побудови компенсаційних схем вимірювання сигналів первинних вимірювальних перетворювачів | Обробка отриманих даних
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты