Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПорядок виконання роботи. 1. Включити під напругу лабораторний стенд та ПСДУ.

Читайте также:
  1. II. Основні етапи підготовки курсової роботи й графік її виконання
  2. II. Порядок оказания государственной услуги
  3. II. Порядок реализации прав Залогодержателя
  4. II. Порядок та виплата премії
  5. III. Организация и порядок проведения конкурса
  6. III. Основні вимоги до оформлення курсової роботи
  7. III. Порядок исполнения военно-транспортной обязанности гражданами.
  8. III. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
  9. III. Порядок учета судейской деятельности
  10. III. Порядок формирования Единой комиссии

 

1. Включити під напругу лабораторний стенд та ПСДУ.

2. Включити під напругу та прогріти протягом 2-3 хвилин вольтметр. В7-26. Після прогріву вольтметр встановити нуль приладу та підготувати його для вимірювання напруги.

3. Підключити вольтметр між 1 і 8 гніздом ПСДУ. Натискаючи кнопки "+" та "-" ПДУ виміряти та встановити напругу величиною 8.5 1.2В.

4. Спрямувавши ПДУ в сторону вікна ВП та натискаючи кнопки "+" та "-" ПДУ виміряти найменшу і найбільшу напруги на гніздах 1, 5.

5. Повторити пункт 3, 4 цієї інструкції для параметрів, вимірюючи

напругу на гніздах 1,2 та 1,3.

Результати замірів по пунктах 3, 4, 5 занести в таблицю 16.1.

 

Таблиця16.1

№ п/п Параметр Норма, В Найменше значення, В Найбільше значення, В
     
     
٭      

 

6. Натиснути кнопку 1 на ПДУ та виміряти напругу на гніздах 5, 6, 7.

Результати вимірів занести в табл. 16.2.

Таблиця 16.2 (початок)

Команди (об'єкт) Гнізда
     
     
     
     
     

 

Закінчення таблиці 16.2

     
     
     

 

7. Натиснути послідовно кнопки 2, 3, ..., 8 та виміряти на гніздах 1..5, 1.6,1.7 напругу. Результати виміру записати в таблицю 16.2.

 

16.4. Обробка результатів вимірювання

 

1. Вибираючи більше значення напруги на гніздах 5, 6, 7 за"1", а менше за "0" заповнити таблицю, аналогічну таблиці 16.2, отримавши при цьому коди команд від 1-ої до 8-ої.

 

16.5. Зміст звіту

 

Звіт повинен складатися з назви та номера лабораторної роботи, мети дослідження схеми мал.16.1, таблиці 16.1 і 16.2. 

16.6. Контрольні питання

 

1. Яке значення напруги перших трьох параметрів являється середнім.

2. В яких межах змінюється напруга при зміні значення параметру з мінімального до максимального.

3. Проаналізувати таблицю кодів та дати її аналіз.

 

 

Література

 

1. Иващенко Н.Н. Автоматическое регулирование - М.: Машиностросие, 1973.

2. Наконо Э. Введение в робототехнику,- М,: Мир, 1988.

3. Гинзбург С.А., Лехтман И.Я., Малов В.С. Основы автоматики и телемеханики. — М.: Енергія, 1968.

 

 

Навчальне видання

 

М.О.Білякович вич

Підписано до друку 24.09. 99 р.

Формат 60x84/16. Тираж 100. Зам. 87.

 

252010, м. Київ, вул. Суворова, 1.

Редакційно-видавничий відділ НТУ, тел. 290-70-66.


Дата добавления: 2015-09-14; просмотров: 3; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Лабораторна робота № 15 | Подставив (2.2) в (2.5), получим
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты