Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДругий за упокой, к Солуняном, зачало 270.
Читайте также:
  1. Другий канон преподобныя, на 4. Глас 6.
  2. Другий канон, творение Иоанна монаха. Глас 8.
  3. Евангелие от Иоанна, зачало 39
  4. Евангелие от Иоанна, зачало 39.
  5. Евангелие от Иоанна, зачало 41б
  6. Евангелие от Иоанна, зачало 59б
  7. Евангелие от Луки, зачало 105
  8. Евангелие от Луки, зачало 79
  9. Евангелие от Луки, зачало 79.

Бра́тие, не хощу́ вас неве́дети о уме́рших, да не скорбите́, я́коже и про́чии не иму́щии упова́ния. А́ще бо ве́руем, я́ко Иису́с у́мре и воскре́се, та́ко и Бог уме́ршия во Иису́се приведе́т с Ним. Сие́ бо вам глаго́лем сло́вом Госпо́дним, я́ко мы живу́щии, оста́вшии в прише́ствие Госпо́дне, не и́мамы предвари́ти уме́рших. Я́ко Сам Госпо́дь в повеле́нии, во гла́се Арха́нгелове и в трубе́ Бо́жии сни́дет с небесе́, и ме́ртвии о Христе́ воскре́снут пе́рвее. Пото́м же мы, живу́щии оста́вшии, ку́пно с ни́ми восхище́ни бу́дем на о́блацех в сре́тение Госпо́дне на возду́се, и та́ко всегда́ с Го́сподем бу́дем.

Аллилу́иа, глас 6: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́ Го́споди. Стих: И па́мять их в род и род.

Евангелие от Луки, зачало 105.

Рече́ Госпо́дь: блюди́те, да не прельще́ни бу́дете: мно́зи бо прии́дут во и́мя Мое́, глаго́люще, я́ко Аз есмь, и вре́мя прибли́жися. Не изы́дите у́бо во след их. Егда́ же услы́шите бра́ни и нестрое́ния, не убо́йтеся: подоба́ет бо сим бы́ти пре́жде, но не у а́бие кончи́на. И бу́дут зна́мения в со́лнце, и луне́ и звезда́х: и на земли́ туга́ язы́ком от неча́яния, шу́ма морска́го и возмуще́ния, издыха́ющим челове́ком от стра́ха и ча́яния гряду́щих на вселе́нную: си́лы бо небе́сныя подви́гнутся. И тогда́ у́зрят Сы́на Челове́ческа гряду́ща на о́блацех с си́лою и сла́вою мно́гою. Не́бо и земля́ ми́мо и́дет, а словеса́ Моя́ не и́мут прейти́. Внемли́те же себе́, да не когда́ отягча́ют сердца́ ва́ша объяде́нием и пия́нством и печа́льми жите́йскими, и на́йдет на вы внеза́пу день той. Я́ко сеть бо прии́де на вся живу́щия на лицы́ всея́ земли́. Бди́те у́бо на вся́ко вре́мя моля́щеся, да сподо́битеся убежа́ти всех сих хотя́щих бы́ти, и ста́ти пред Сы́ном Челове́ческим.Другое усопшим, от Иоанна, зачало 16.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшим к Нему́ иуде́ем: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко слу́шаяй словесе́ Моего́ и ве́руяй Посла́вшему Мя, и́мать живо́т ве́чный, и на суд не прии́дет, но пре́йдет от сме́рти в живо́т. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко гряде́т час, и ны́не есть, егда́ ме́ртвии услы́шат глас Сы́на Бо́жия, и услы́шавше оживу́т. Я́коже бо Оте́ц и́мать живо́т в Себе́, та́ко даст и Сы́нови живо́т име́ти в Себе́. И о́бласть даст Ему́ и суд твори́ти, я́ко Сын Челове́чь есть, не диви́теся сему́. Я́ко гряде́т час, во́ньже вси су́щии во гробе́х услы́шат глас Сы́на Бо́жия, и изы́дут сотво́ршии блага́я в воскреше́ние живота́, а сотво́ршии зла́я в воскреше́ние суда́. Не могу́ Аз о Себе́ твори́ти ничесо́же. Я́коже слы́шу, сужду́, и суд Мой пра́веден есть, я́ко не ищу́ во́ли Моея́, но во́ли посла́вшаго Мя Отца́.Киноник: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́ Го́споди, и па́мять их в род и род. Аллилу́иа, трижды.

Ведати же подобает, яко сие последование бывает непременно и в субботу святыя Пятьдесятницы.

 


НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты