Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


В ТУЮЖДЕ НЕДЕЛЮ СЫРНУЮ ВЕЧЕРА
По начальном псалме на Го́споди воззва́х, поставим стихов 10 от Изведи́ из темни́цы: И поем стихиры 4 покаянны, Октоиха на ряду гласа, яже суть писаны две вечер на стиховне, и две утренних стиховных. [Такожде и в прочия недели, от сея даже до пятыя святаго поста. Го́споди воззва́х: поем на глас иже во Осмогласнике на ряду.] И в Триоди 3, и в Минеи 3.

Творение господина Иосифа.
Стихиры, глас 2. Подобен: Егда́ от Дре́ва:

Воздержа́нием те́ло смири́ти вси потщи́мся, / боже́ственное преходя́ще по́прище непоро́чнаго поста́ / и моли́твами и слеза́ми Го́спода спаса́ющаго нас взы́щем, / и забве́ние зло́бы всеконе́чное сотвори́м, вопию́ще: / согреши́хом Ти, спаси́, я́коже дре́вле ниневи́тяны, Христе́ Царю́, / и о́бщники ны сотвори́ Небе́снаго Ца́рствия Благоутро́бне.

Себе́ отчаява́ю, помышля́я де́ла моя́, Го́споди, / вся́каго муче́ния досто́йная: / се бо презре́в честны́я Твоя́, Спа́се, за́поведи, / блу́дно мое́ житие́ ижди́х. / Те́мже молю́ся, ту́чами покая́ния мя очи́стив, / посто́м и моле́нием я́ко еди́н ми́лостивый просвети́, / и не гнуша́йся мене́, Благоде́телю всех, и Преблаги́й.

Ин господина Феодора, глас тойже.
Подобен: Па́че ума́ даро́в:

По́стное вре́мя све́тло начне́м, / к подвиго́м духо́вным себе́ подложи́вше, / очи́стим ду́шу, очи́стим плоть, / пости́мся я́коже в сне́дех от вся́кия стра́сти, / доброде́тельми наслажда́ющеся ду́ха: / в ни́хже соверша́ющеся любо́вию, / да сподо́бимся вси ви́дети / всечестну́ю страсть Христа́ Бо́га / и святу́ю Па́сху, духо́вно ра́дующеся.

Таже в Минеи святому, подобны 3. Аще ли имать самогласен: Сла́ва, аще ли несть, Сла́ва, и ны́не, Богородичен, в тойже глас Минеи. Вход с кадильницею: Све́те ти́хий:

Прокимен глас 8: Не отврати́ лица́ Твоего́ от о́трока Твоего́, я́ко скорблю́, ско́ро услы́ши мя: / вонми́ души́ мое́й, и изба́ви ю. Стих: Спасе́ние Твое́ Бо́же да прии́мет мя. Стих: Да у́зрят ни́щии, и возвеселя́тся. Стих: Взыщи́те Бо́га, и жива́ бу́дет душа́ ва́ша. И паки высочайшим гласом: Не отврати́ лица́ Твоего́:

Подобает ведати, яко во всех Неделях святыя Четыредесятницы во светильничное бывает вход, ради великих прокименов.

Сподо́би Го́споди: Поклоны 3 и ектения.

На стиховне самогласен глас 4:

Возсия́ благода́ть Твоя́, Го́споди, / возсия́ просвеще́ние душ на́ших. / Се вре́мя благоприя́тное, се вре́мя покая́ния, / отложи́м дела́ тьмы, и облече́мся во ору́жия све́та: / я́ко да преплы́вше поста́ вели́кую пучи́ну, / в тридне́вное Воскресе́ние дости́гнем, / Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, / спаса́ющаго ду́ши на́ша.

Стих: К Тебе́ возведо́х о́чи мои́, живу́щему на небеси́. Се я́ко о́чи раб в руку́ госпо́дий свои́х, я́ко о́чи рабы́ни в руку́ госпожи́ своея́, та́ко о́чи на́ши ко Го́споду Бо́гу на́шему, / до́ндеже уще́дрит ны.

И повторяем тойже.

Таже стих: Поми́луй нас Го́споди, поми́луй нас, я́ко по мно́гу испо́лнихомся уничиже́ния: наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́ния гобзу́ющих, / и уничиже́ния го́рдых.

И мученичен: Прославля́емый в па́мятех святы́х Твои́х, Христе́ Бо́же, / от них умоля́емь, / низпосли́ нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, самогласен в Минеи, аще имать: И ны́не, Богородичен по гласу Минеи.

Аще ли не имать,
Сла́ва, и ны́не, Богородичен, глас тойже.
Подобен: Я́ко до́бля:

А́нгельстии чи́ни Тя Богома́ти прославля́ют: / Бо́га бо Всечи́стая родила́ еси́, / Отцу́, и Ду́ха соприсносу́щна, / и а́нгельская во́инства от не су́щаго хоте́нием поста́вивша. / Его́же моли́ от тли спасти́ и просвети́ти ду́ши правосла́вных, / Тя воспева́ющих, Всечи́стая.

Ны́не отпуща́еши: Трисвятое: поклоны три. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш: И настоящия тропари, глас 4: Богоро́дице Де́во ра́дуйся: И творим поклон един. Сла́ва: Крести́телю Христо́в: поклон един. И ны́не: Моли́те о нас святи́и апо́столи: поклон един. Таже, Под Твое́ благоутро́бие: без поклона. Го́споди поми́луй, 40 кротким и тихим гласом. Сла́ва, и ны́не: Честне́йшую херуви́м: И́менем Госпо́дним благослови́ о́тче. Священник: Сый благослове́н Христо́с Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Мы же: Аминь. И молитву: Небе́сный Царю́:

И творим три поклоны великия, и глаголем молитву преподобнаго Ефрема Сирина: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми.

Дух же целому́дрия, смиреному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́.

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

И целуем святыя и честныя иконы. И глаголет предстоятель: Сла́ва Тебе́ Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́. И бывает молитва от священника, и совершенный отпуст.

По Вечерни же в трапезе бывает утешение братии.

По востании же от трапезы, Повечерие поем малое по обычаю, с метании и поклоны постными. На Сла́ва в вы́шних, метания 3. [Аще было бдение, канон Богородице не глаголется.] Досто́йно есть: Трисвятое. Метания 3, и обычныя тропари. Го́споди поми́луй, 40. И́же на вся́кое вре́мя: иерей: Бо́же уще́дри ны: Поклоны 3 великия, с молитвою святаго Ефрема: Го́споди и Влады́ко: И прочих 12. Таже, Трисвятое. По О́тче наш: Го́споди поми́луй, 12 и молитва, Нескве́рная: И даждь нам: И отпуст.

И имже образом указася служба Вечерни и Повечерия сея Недели, сице да бывает и в прочия, даже до пятыя Недели святыя Четыредесятницы, изменяемым некоим, о нихже на своих им местех будет.

Подобает ведати, яко аще будет брату нашему отыти ко Господу во святых сих днех посреде седмицы: не бывают третины его, даже до пятка вечера, тогда бо совершается паннихида его: подобне и в субботу Литургиа его. Во грядущую же субботу бывают девятины его, аще случится, аще ли ни. Четыредесятины же его бывают, егда число дней его исполнится: приношения же, и памяти его начинаются от Новыя недели, даже до исполнения дней четыредесяти.Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 79; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты