Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Песнь 3. Ирмос: На недви́жимом, Христе́, ка́мени за́поведий Твои́х, / утверди́ мое́ помышле́ние.
Ирмос: На недви́жимом, Христе́, ка́мени за́поведий Твои́х, / утверди́ мое́ помышле́ние.

Огнь от Го́спода иногда́ / Госпо́дь одожди́в, / зе́млю Содо́мскую / пре́жде попали́.

На горе́ спаса́йся, душе́, / я́коже Лот о́ный, / и в Сиго́р угонза́й.

Бе́гай запале́ния, о душе́, / бе́гай Содо́мскаго горе́ния, / бе́гай тле́ния Боже́ственнаго пла́мене.

Испове́даюся Тебе́, Спа́се, / согреши́х, согреши́х Ти, / но осла́би, оста́ви ми, / я́ко благоутро́бен.

Согреши́х Тебе́ еди́н аз, / согреши́х па́че всех, Христе́ Спа́се, / да не пре́зриши мене́.

Ты еси́ Па́стырь до́брый, / взыщи́ мене́ а́гнца, / и заблу́ждшаго да не пре́зриши мене́.

Ты еси́ сла́дкий, Иису́се, / Ты еси́ Созда́телю мой, / в Тебе́, Спа́се, оправда́юся.

Запев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Троичен: О Тро́ице Еди́нице Бо́же! / Спаси́ нас от пре́лести, / и искуше́ний и обстоя́ний.

Запев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Ра́дуйся, Богоприя́тная утро́бо, / ра́дуйся, престо́ле Госпо́день, / ра́дуйся, Ма́ти Жи́зни на́шея.

 

Ирмос: Утверди́, Го́споди, на ка́мени за́поведей Твои́х / подви́гшееся се́рдце мое́, / я́ко Еди́н Свят еси́ и Госпо́дь.

Исто́чник живота́ стяжа́х Тебе́, / сме́рти низложи́теля, / и вопию́ Ти от се́рдца моего́ пре́жде конца́: / согреши́х, очи́сти и спаси́ мя.

При Но́и, Спа́се, / блу́дствовавшия подража́х, / о́нех насле́дствовав осужде́ние, / в пото́пе погруже́ния.

Согреши́х, Го́споди, / согреши́х Тебе́, очи́сти мя, / несть бо и́же кто согреши́ в челове́цех, / его́же не превзыдо́х прегреше́ньми.

Ха́ма о́наго душе́, / отцеуби́йца подража́вши, / сра́ма не покры́ла еси́ и́скренняго, / вспять зря возврати́вшися.

Благослове́ния Си́мова не насле́довала еси́, душе́ окая́нная, / ни простра́нное одержа́ние, / я́коже Иа́фет име́ла еси́ на земли́ оставле́ния.

От земли́ Харра́н, / изы́ди от греха́, душе́ моя́, / гряди́ в зе́млю точа́щую присноживо́тное нетле́ние, / е́же Авраа́м насле́дствова.

Авраа́ма слы́шала еси́, душе́ моя́, / дре́вле оста́вльша зе́млю оте́чества, / и бы́вша прише́льца, / сего́ произволе́нию подража́й.

У ду́ба Мамври́йскаго / учреди́в патриа́рх а́нгелы, / насле́дствова по ста́рости / обетова́ния лови́тву.

Исаа́ка, окая́нная душе́ моя́, / разуме́вши но́вую же́ртву, / та́йно всесожже́нную Го́сподеви, / подража́й его́ произволе́нию.

Исма́ила слы́шала еси́, трезви́ся, душе́ моя́, / изгна́на я́ко рабы́нино отрожде́ние, / виждь, да не ка́ко подо́бно что / постра́ждеши ласкосе́рдствующи.

Ага́ре дре́вле, душе́, еги́птяныне уподо́билася еси́, / порабо́тившися произволе́нием и ро́ждши / но́ваго Исма́ила, презо́рство.

Иа́ковлю ле́ствицу / разуме́ла еси́, душе́ моя́, / явля́емую от земли́ к небесе́м, / почто́ не име́ла еси́ / восхо́да тве́рда, благоче́стия?

Свяще́нника Бо́жия и царя́ уедине́на, / Христо́во подо́бие, / в ми́ре жития́, в челове́цех подража́й.

Не бу́ди столп сла́ный, душе́, / возврати́вшися вспять: / о́браз да устраши́т тя Содо́мский, / горе́ в Сиго́р спаса́йся.

Запале́ния, я́коже Лот, / бе́гай, душе́ моя́, греха́, / бе́гай Содо́мы и Гомо́рры, / бе́гай пла́мене вся́каго безслове́снаго жела́ния.

Поми́луй, Го́споди, поми́луй мя, вопию́ Ти, / егда́ прии́деши со а́нгелы Твои́ми, / возда́ти всем по достоя́нию дея́ний.

Моле́ния, Влады́ко, / Тебе́ пою́щих не отве́ржи, / но уще́дри, Человеколю́бче, / и пода́ждь ве́рою прося́щим оставле́ние.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Содержи́мь есмь бу́рею и треволне́нием согреше́ний, / но сама́ мя, ма́ти, ны́не спаси́, / и к приста́нищу Боже́ственнаго покая́ния возведи́.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Ра́бское моле́ние и ны́не преподо́бная / прине́сши ко благоутро́бней моли́твами твои́ми, Богоро́дице, / отве́рзи ми Боже́ственныя вхо́ды.

Запев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Твои́ми моли́твами да́руй / и мне оставле́ние долго́в, / о Андре́е, Кри́тский председа́телю! / покая́ния бо ты таи́нник преизря́дный.

Слава, Троичен: Тро́ице про́стая, несозда́нная, / безнача́льное Естество́, / в Тро́ице пева́емая Ипоста́сей, / спаси́ ны ве́рою покланя́ющияся / держа́ве Твое́й.

И ныне, Богородичен: От Отца́ безле́тна Сы́на, / в ле́то Богороди́тельнице / неискусому́жно родила́ еси́, / стра́нное чу́до, / пребы́вши Де́ва доя́щи.

Ирмос: Утверди́, Го́споди, на ка́мени за́поведей Твои́х / подви́гшееся се́рдце мое́, / я́ко Еди́н Свят еси́ и Госпо́дь.

Седален, господина Иосифа, глас 8:
Подобен: Воскре́сл еси́ от гро́ба:

Свети́ла богозра́чная, Спа́совы апо́столи, / просвети́те нас во тьме жития́, / я́ко да во дни ны́не благообра́зно хо́дим, / све́том воздержа́ния нощны́х страсте́й отбега́юще, / и све́тлыя стра́сти Христо́вы у́зрим, ра́дующеся.

Слава, другий седален, глас 8
Подобен: Повеле́нное та́йно:

Апо́стольская двоенадеся́тице богоизбра́нная, / мольбу́ Христу́ ны́не принеси́, / по́стное по́прище всем прейти́, / соверша́ющим во умиле́нии моли́твы, / творя́щим усе́рдно доброде́тели, / я́ко да си́це предвари́м ви́дети / Христа́ Бо́га сла́вное Воскресе́ние, / сла́ву и хвалу́ принося́ще.

И ныне, Богородичен. Подобен:Непостижи́маго Бо́га, Сы́на и Сло́во, / несказа́нно па́че ума́ из Тебе́ ро́ждшееся, / моли́ Богоро́дице со апо́столы, / мир вселе́нней чи́стый пода́ти, / и согреше́ний да́ти нам пре́жде конца́ проще́ние, / и Ца́рствия Небе́снаго кра́йния ра́ди бла́гости, / сподо́бити рабы́ Твоя́.

И чтем вторую статию жития преподобныя Марии.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 60; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты