Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Иный. Глас тойже.
Ирмос: Услы́шах, Го́споди:

Запев: Святи́и Апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Апо́стольское всечестно́е ликостоя́ние, / Зижди́теля всех моля́щее, / проси́ поми́ловати ны восхваля́ющия тя.

Я́ко де́лателе су́ще, Христо́вы апо́столи, / во всем ми́ре Боже́ственным Сло́вом возде́лавшии, / прино́сите плоды́ Ему́ всегда́.

Виногра́д бы́сте Христо́в / вои́стинну возлю́бленный, / вино́ бо духо́вное источи́сте ми́ру, апо́столи.

Запев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Троичен: Пренача́льная, сообра́зная, / всеси́льнейшая Тро́ице Свята́я, / О́тче, Сло́ве и Ду́ше Святы́й, / Бо́же, Све́те и Животе́, / сохрани́ ста́до Твое́.

Запев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Ра́дуйся, престо́ле огнезра́чный, / ра́дуйся, свети́льниче свещено́сный, / ра́дуйся, горо́ освяще́ния, ковче́же жи́зни, / святы́х свята́я се́не.

 

Ирмос: Услы́ша проро́к / прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся, / я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися / и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: / услы́шах слух Твой и убоя́хся, / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Дел Твои́х да не пре́зриши, / созда́ния Твоего́ да не оста́виши, Правосу́де, / а́ще и еди́н согреши́х, я́ко человек, / па́че вся́каго челове́ка, Человеколю́бче, / но и́маши, я́ко Госпо́дь всех, / власть оставля́ти грехи́.

Приближа́ется, душе́, коне́ц, приближа́ется, / и неради́ши, ни гото́вишися, / вре́мя сокраща́ется, воста́ни, близ при две́рех Судия́ есть, / я́ко со́ние, я́ко цвет, вре́мя жития́ тече́т. / Что всу́е мяте́мся?

Воспряни́, о душе́ моя́, / дея́ния твоя́, я́же соде́лала еси́, помышля́й, / и сия́ пред лице́ твое́ принеси́, / и ка́пли испусти́ слез твои́х: / рцы со дерзнове́нием дея́ния и помышле́ния Христу́, / и оправда́йся.

Не бысть в житии́ греха́, ни дея́ния, ни зло́бы, / ея́же аз, Спа́се, не согреши́х / умо́м и сло́вом, и произволе́нием, / и предложе́нием, и мы́слию, и дея́нием согреши́в, / я́ко ин никто́же когда́.

Отсю́ду и осужде́н бых, / отсю́ду препре́н бых аз окая́нный от своея́ со́вести, / ея́же ничто́же в ми́ре нужне́йше, / Судие́, Изба́вителю мой и ве́дче, / пощади́ и изба́ви, и спаси́ мя, раба́ Твоего́.

Ле́ствица, ю́же ви́де дре́вле / вели́кий в патриа́рсех, / указа́ние есть, душе́ моя́, / де́ятельнаго восхожде́ния, разу́мнаго возше́ствия, / а́ще хо́щеши у́бо, дея́нием, и ра́зумом, / и зре́нием пожи́ти, обнови́ся.

Зной дневны́й претерпе́ / лише́ния ра́ди патриа́рх, / и мраз нощны́й понесе́, / на всяк день снабде́ния творя́, / пасы́й, тружда́яйся, рабо́таяй, / да две жене́ сочета́ет.

Жены́ ми две разуме́й, / дея́ние же и ра́зум в зре́нии, / Ли́ю у́бо дея́ние, я́ко многоча́дную; / Рахи́ль же ра́зум, я́ко многотру́дную; / и́бо кроме́ трудо́в, ни дея́ние, ни зре́ние, душе́, испра́вится.

Бди о душе́ моя́! / Изря́дствуй я́коже дре́вле вели́кий в патриа́рсех, / да стя́жеши дея́ние с ра́зумом, / да бу́деши ум зряй Бо́га / и дости́гнеши незаходя́щий мрак в виде́нии, / и бу́деши вели́кий купе́ц.

Двана́десять патриа́рхов, / вели́кий в патриа́рсех детотвори́в, / та́йно утверди́ тебе́ / ле́ствицу де́ятельнаго, душе́ моя́, восхожде́ния; / де́ти, я́ко основа́ния, степе́ни, / я́ко восхожде́ния, прему́дренно подложи́в.

Иса́ва возненави́деннаго подража́ла еси́, душе́, / отдала́ еси́ преле́стнику твоему́ / пе́рвыя добро́ты пе́рвенство, / и оте́ческия моли́твы отпа́ла еси́, / и два́жды поползну́лася еси́, окая́нная, / дея́нием и ра́зумом, / те́мже ны́не пока́йся.

Едо́м Иса́в нарече́ся, / кра́йняго ра́ди женонеи́стовнаго смеше́ния, / невоздержа́нием бо при́сно разжига́емь, / и сластьми́ оскверня́емь, / Едо́м именова́ся, / е́же глаго́лется разжже́ние души́ любогрехо́вныя.

И́ова на гно́ищи слы́шавши, / о душе́ моя́, оправда́вшагося, / того́ му́жеству не поревнова́ла еси́, / тве́рдаго не име́ла еси́ предложе́ния во всех, я́же ве́си, / и и́миже искуси́лася еси́, / но яви́лася еси́ нетерпели́ва.

И́же пе́рвее на престо́ле, / наг ны́не на гно́ищи гно́ен, / мно́гий в ча́дех и сла́вный, / безча́ден и бездо́мок напра́сно, / пала́ту у́бо гно́ище, / и би́серие стру́пы вменя́ше.

Ца́рским досто́инством, венце́м и багряни́цею оде́ян, / многоиме́нный челове́к и пра́ведный / бога́тством кипя́ и ста́ды, / внеза́пу бога́тства, сла́вы ца́рства / обнища́в лиши́ся.

А́ще пра́веден бя́ше он и непоро́чен па́че всех, / и не убеже́ ловле́ния льсти́ваго и се́ти, / ты же грехолюби́ва су́щи, окая́нная душе́, что сотвори́ши, / а́ще чесо́му о недове́домых / случи́тся наити́ тебе́?

Те́ло оскверни́ся, дух окаля́ся, / весь острупи́хся, / но я́ко врач, Христе́, / обоя́ покая́нием мои́м уврачу́й, / омы́й, очи́сти, / покажи́, Спа́се мой, / па́че сне́га чисте́йша.

Те́ло Твое́ и Кровь, распина́емый о всех, / положи́л еси́, Сло́ве, / Те́ло у́бо, да мя обнови́ши, / Кровь, да омы́еши мя, / дух же пре́дал еси́, / да мя приведе́ши, Христе́, / Твоему́ Роди́телю.

Соде́лал еси́ спасе́ние / посреде́ земли́, Ще́дре, / да спасе́мся. / Во́лею на дре́ве распя́лся еси́. / Еде́м затворе́нный отве́рзеся, / го́рняя и до́льняя тварь, / язы́цы вси спасе́ни / покланя́ются Тебе́.

Да бу́дет ми купе́ль, / кровь из ребр Твои́х, / вку́пе и питие́, / источи́вшее во́ду оставле́ния, / да обою́ду очища́юся, / помазу́яся и пия́, / я́ко пома́зание и питие́, Сло́ве, / живото́чная Твоя́ словеса́.

Наг есмь черто́га, / наг есмь и бра́ка, ку́пно и ве́чери, / свети́льник угасе́, я́ко безъеле́йный, / черто́г заключи́ся мне спя́щу, / ве́черя снеде́ся, / аз же по руку́ и но́гу свя́зан, / вон низве́ржен есмь.

Ча́шу Це́рковь стяжа́, / ре́бра Твоя́ живоно́сная, / из ни́хже сугу́быя нам источи́ то́ки, / оставле́ния и ра́зума, / во о́браз дре́вняго и но́ваго / двои́х вку́пе заве́тов, Спа́се наш.

Вре́мя живота́ моего́ ма́ло, / и испо́лнено боле́зней и лука́вства, / но в покая́нии мя приими́, / и в ра́зум призови́, / да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, / Спа́се, Сам мя уще́дри.

Высокоглаго́лив ны́не есмь, / жесто́к же и се́рдцем, / вотще́ и всу́е, / да не с фарисе́ем осу́диши мя, / па́че же мытаре́во смире́ние пода́ждь ми, / еди́не Ще́дре, Правосу́де, / и сему́ мя сочисли́.

Согреши́х, досади́в сосу́ду пло́ти моея́, / вем, Ще́дре, / но в покая́нии мя приими́, / и в ра́зум призови́, / да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, / Спа́се, Сам мя уще́дри.

Самоистука́н бых страстьми́, / ду́шу мою́ вредя́, Ще́дре, / но в покая́нии мя приими́, / и в ра́зум призови, / да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, / Спа́се, Сам мя уще́дри.

Не послу́шах гла́са Твоего́, / преслу́шах писа́ние Твое́ законополо́жника, / но в покая́нии мя приими́, / и в ра́зум призови́, / да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, / Спа́се, Сам мя уще́дри.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Безпло́тных жи́тельство в пло́ти преходя́щи, / благода́ть преподо́бная к Бо́гу / ве́лию вои́стинну прия́ла еси́, / ве́рно о чту́щих тя предста́тельствуй. / Те́мже мо́лим тя, / от вся́ких напа́стей и нас моли́твами твои́ми изба́ви.

Запев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Вели́ких безме́стий во глубину́ низве́дшися, / неодержи́ма была́ еси́, / но востекла́ еси́ по́мыслом лу́чшим, / к кра́йней дея́ньми я́ве доброде́тели пресла́вно, / а́нгельское естество́, Мари́е, удиви́вши.

Запев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Андре́е, оте́ческая похвало́, / моли́твами твои́ми не преста́й моля́ся, / предстоя́ Тро́ице Пребоже́ственней, / я́ко да изба́вимся муче́ния, / любо́вию предста́теля тя боже́ственнаго всеблаже́нне призыва́ющии, / Кри́ту удобре́ние.

Слава, Троичен: Неразде́льное Существо́м, / несли́тное Ли́цы, / богосло́влю Тя, Тро́ическое Еди́но Божество́, / я́ко единоца́рственное и сопресто́льное, / вопию́ Ти песнь вели́кую, / в вы́шних трегу́бо песносло́вимую.

И ныне, Богородичен: И ражда́еши и де́вствуеши, / и пребыва́еши обою́ду естество́м Де́ва, / Рожде́йся обновля́ет зако́ны естества́, / утро́ба же ражда́ет неражда́ющая. / Бог иде́же хо́щет, побежда́ется естества́ чин, / твори́т бо ели́ка хо́щет.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 58; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты