Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Статия третия.
Начинает паки со сладкопением десный, сиречь первый лик, на глас 3-й:

Ро́ди вси песнь / погребе́нию Твоему́ прино́сят, Христе́ мой.

132.При́зри на мя и поми́луй мя, / по суду́ лю́бящих и́мя Твое́.

Снем с дре́ва и́же от Аримафе́а, / плащани́цею обви́в / во гро́бе Тя погреба́ет.

133.Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, / и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние.

Мироно́сицы приидо́ша, / ми́ра Тебе́, Христе́ мой, нося́щия прему́дро.

134.Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, / и сохраню́ за́поведи Твоя́.

Гряди́ вся тварь, / пе́сни исхо́дныя принесе́м Зижди́телю.

135.Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, / и научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Я́ко ме́ртва Жива́го / с мироно́сицами, вси миропома́жем му́дренно.

136.Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, / поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́.

Ио́сифе треблаже́нне, / погреби́ те́ло Христа́ Жизнода́вца.

137.Пра́веден еси́, Го́споди, / и пра́ви суди́ Твои́.

Ихже воспита манною, / воздвиго́ша пя́ту на Благоде́теля.

138.Запове́дал еси́ пра́вду, свиде́ния Твоя́, / и и́стину зело́.

И́хже воспита́ ма́нною, / прино́сят Спа́су желчь ку́пно и о́цет.

139.Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́, / я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́.

О пребезу́мия и христоуби́йства пророкоуби́йц!

140.Разжже́но сло́во Твое́ зело́, / и раб Твой возлюби́ е́.

Я́коже безу́мный служи́тель, / предаде́ учени́к бе́здну прему́дрости.

141.Юне́йший аз есмь и уничиже́н, / оправда́ний Твои́х не забы́х.

Изба́вителя оста́вив, / пле́нник оста́вися льсти́вый Иу́да.

142.Пра́вда Твоя́ пра́вда во век, / и зако́н Твой и́стина.

По Соломо́ну, ров глубо́кий, / уста́ евре́й беззако́нных.

143.Ско́рби и ну́жди обрето́ша мя, / за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́.

В стропо́тных ше́ствиих евре́ов беззако́нных, волчцы́ и се́ти.

144.Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, / вразуми́ мя и жив бу́ду.

Ио́сиф погреба́ет с Никоди́мом мертволе́пно Зижди́теля.

145.Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, / оправда́ния Твоя́ взыщу́.

Жизнода́вче Спа́се, / сла́ва держа́ве Твое́й, ад разо́ршей.

146.Воззва́х Ти, спаси́ мя, / и сохраню́ свиде́ния Твоя́.

Лежа́ща Тя Пречи́стая ви́дящи, Сло́ве, / матероле́пно пла́каше.

147.Предвари́х в безго́дии и воззва́х, / на словеса́ Твоя́ упова́х.

О сладча́йшая Моя́ весно́, сладча́йшее Мое́ Ча́до! / Где Твоя́ за́йде добро́та?

148.Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, / поучи́тися словесе́м Твои́м.

Плачь сподвиза́ше Всечи́стая Твоя́ Ма́ти, / Тебе́, Сло́ве, уме́ршу.

149.Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й, / по судьбе́ Твое́й живи́ мя.

Жены́ с ми́ры приидо́ша / пома́зати Христа́ Боже́ственнаго ми́ра.

150.Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, / от зако́на же Твоего́ удали́шася.

Смерть сме́ртию Ты умерщвля́еши, Бо́же мой, / Боже́ственною си́лою Твое́ю.

151.Близ еси́ Ты, Го́споди, / и вси путие́ Твои́ и́стина.

Прельсти́ся преле́стник, / прельсти́выйся избавля́ется, / прему́дростию Твое́ю, Бо́же мой.

152.Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, / я́ко во век основа́л я́ еси́.

Во дно а́дово низведе́н бысть преда́тель, / в кла́денец истле́ния.

153.Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя, / я́ко зако́на Твоего́ не забы́х.

Волчцы́ и се́ти путие́ / треокая́ннаго безу́мнаго Иу́ды.

154.Суди́ суд мой и изба́ви мя, / словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя.

Вси спогиба́ют распина́телие Твои́, Сло́ве, / Сы́не Бо́жий Всецарю́.

155.Дале́че от гре́шник спасе́ние, / я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша.

В кла́денец истле́ния вси спогиба́ют му́жие крове́й.

156.Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, / по судьбе́ Твое́й живи́ мя.

Сы́не Бо́жий Всецарю́, Бо́же мой, Созда́телю мой, / ка́ко страсть подъя́л еси́?

157.Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, / от свиде́ний Твои́х не уклони́хся.

Ю́ница Тельца́ на дре́ве пове́шена взыва́ше зря́щи.

158.Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, / я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша.

Те́ло живоно́сное Ио́сиф погреба́ет с Никоди́мом.

159.Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, / по ми́лости Твое́й живи́ мя.

Взыва́ше Отрокови́ца / те́пле сле́зы точа́щи, / утро́бою пробода́ема.

160.Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, / и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́.

Све́те о́чию Мое́ю, / Сладча́йшее Мое́ Ча́до! / Ка́ко во гро́бе ны́не покрыва́ешися?

161.Кня́зи погна́ша мя ту́не, / и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́.

Ада́ма и Е́ву свободи́ти, Ма́ти не рыда́й, сия́ стражду́.

162.Возра́дуюся аз о словесе́х Твои́х, / я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу.

Прославля́ю Твое́, Сы́не Мой, кра́йнее благоутро́бие, / его́же ра́ди сия́ стра́ждеши.

163.Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, / зако́н же Твой возлюби́х.

О́цтом напое́н был еси́ и же́лчию, Ще́дре, / дре́внее разреша́я вкуше́ние.

164.Седмери́цею днем хвали́х Тя, / о судьба́х пра́вды Твоея́.

На кресте́ пригвозди́лся еси́, / дре́вле лю́ди Твоя́ столпо́м о́блачным покрыва́яй.

165.Мир мног лю́бящим зако́н Твой, / и несть им собла́зна.

Мироно́сицы, Спа́се, ко гро́бу прише́дшия, / ми́ра принесо́ша Тебе́.

166.Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, / и за́поведи Твоя́ возлюби́х.

Воста́ни, Ще́дре, / от про́пастей а́дских возставля́яй нас.

167.Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́, / и возлюби́ я́ зело́.

Воскресни́, Жизнода́вче, / ро́ждшая Тя Ма́ти сле́зы точа́щи глаго́лет.

168.Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, / я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди.

Потщи́ся воскре́снути, печаль разреша́я, Сло́ве, / чи́сто Ро́ждшия Тя.

169.Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, / по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя.

Небе́сныя си́лы ужасо́шася стра́хом, / ме́ртва Тя зря́ще.

170.Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, / по словеси́ Твоему́ изба́ви мя.

Любо́вию же и стра́хом Стра́сти Твоя́ почита́ющим, / даждь прегреше́ний разреше́ние.

171.Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, / егда́ научи́ши мя оправда́нием Твои́м.

О ужа́снаго и стра́ннаго виде́ния, Бо́жий Сло́ве! / Ка́ко земля́ Тя спокрыва́ет?

172.Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́, / я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда.

Нося́й Тя дре́вле, Спа́се, Ио́сиф бе́гает, / и ны́не Тя ины́й погреба́ет.

173.Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, / я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих.

Пла́чет и рыда́ет Тя Пречи́стая Ма́ти Твоя́, / Спа́се мой, умерщвле́наго.

174.Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, / и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть.

Ужаса́ются умы́ стра́ннаго, / и ужа́снаго Тебе́ всех Созда́теля, погребе́ния.

175.Жива́ бу́дет душа́ моя́, и восхва́лит Тя, / и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне.

Излия́ша на гроб мироно́сицы ми́ра, / зело́ ра́но прише́дшыя.

176.Заблуди́х я́ко овча́ поги́бшее, / взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

Мир Це́ркви, / лю́дем Твои́м спасе́ние / да́руй воста́нием Твои́м.

Слава: О Тро́ице, Бо́же мой, / О́тче, Сы́не и Ду́ше, / поми́луй мир.

И ныне: Ви́дети Твоего́ Сы́на Воскресе́ние, / Де́во, сподо́би Твоя́ рабы́.

И абие поем тропари сия, во глас 5:


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 50; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты