Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКЕРУВАННЯ ЗОВНІШНІМИ ПРИСТРОЯМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕОМ
Читайте также:
  1. Виділяють кілька ефективних способів керування конфліктною ситуацією, їх поділяють на дві категорії: структурні та міжособистісні.
  2. Деякі токсини і лікарські препарати, які ефективно можуть бути видалені з кров’яного русла за допомогою методів екстракорпральної детоксикації
  3. Дослідження індивідуально-типологічних особливостей особистості за допомогою психографічного теста ТіГр.
  4. Керування виконанням програм
  5. Кут α називають кутом керування.
  6. Методика дослідження максимальної частоти рухів рук за допомогою приладу „ТЕМП ІІ”.
  7. Методика дослідження функціональної рухливості нервових процесів за допомогою ХРОНОРЕФЛЕКСОМЕТРА
  8. Оператори мови VBA та її керуючі конструкції. Конструкції With, For Each мови VBA. Управління файлами за допомогою VBA. Виконання макросу у Word запис макросу в Excel.
  9. Скільки відсотків пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою лікується в стаціонарі?

 

5.1 Мета роботи та об’єкт дослідження

 

Мета роботи: експериментально дослідити керувати зовнішніми пристроями за допомогою ПЕОМ.

Робоче завдання: теоретично засвоїти правила підключення зовнішніх пристроїв до ПЕОМ, принципи керування зовнішніми пристроями. Скласти керівну програму на мові Visual Basic 6.0 (VB6) під Windows XP SP2. Поставити і провести експеримент по перевірці працездатності програми

Об’єкт дослідження – ПЕОМ, що оснащена зовнішніми пристроями.

 

5.2 Завдання на підготовку до лабораторної роботи

 

5.2.1 Загальні відомості

Керування будь-яким пристроєм або технологічним процесом можна виконати за допомогою ПЕОМ, тобто без втручання людини. Для здійснення цієї мети необхідно вирішити дві задачі:

1) Підключити пристрій до ПЕОМ.

2) Скласти, ввести та запустити на виконання відповідну програму керування підключеним пристроєм.

Для рішення першої задачі необхідно використовувати погоджуючи пристрої, такі як АЦП, ЦАП, підсилювачі, перетворювачі, реле та інші. Це пов’язано з тим, що в більшості випадків зовнішні пристрої працюють з аналоговими сигналами, а ПЕОМ – з цифровими. Значення аналогових сигналів можуть змінюватися в дуже широких межах. Цифрові сигнали можуть приймати тільки два значення: рівень логічної одиниці та рівень логічного нуля.

Для підключення зовнішніх пристроїв до комп’ютера використовують спеціальні роз’єми, які називаються портами. Кожна сучасна ПЕОМ має в своєму складі декілька стандартних портів для здійснення зв’язку з зовнішніми пристроями. Найбільш відомі з них – паралельний порт (передача інформації відбувається одночасно, наприклад LPT), та послідовний порт (передача інформації відбувається послідовно, наприклад COM, USB). Обидва типи портів можуть використовуватися для підключення зовнішніх пристроїв до ПЕОМ, але більш просте підключення – це підключення через паралельний порт LPT.

За кожен такт передачі інформації паралельний порт здатен передавати 1 байт (8 біт) інформації. Передача може виконуватися в будь-якому напрямку – від комп’ютера до зовнішнього пристрою та навпаки.

Більшість зовнішніх пристроїв працюють зі зворотнім зв’язком (ЗЗ), і тому необхідно використовувати одночасно два порти. Через перший порт комп’ютер зчитує технологічну інформацію від зовнішнього пристрою, опрацьовує її, формує керівні сигнали і відправляє їх в інший порт для керування зовнішнім пристроєм. Цей процес зчитування, обробки та керування повинен відбуватися постійно, з заданим інтервалом часу.Але окрім правильного підключення зовнішнього пристрою необхідно ще мати програму керування. Для створення програми керування можна використовувати будь-які мови програмування як високого рівня (QB, Visual Basic, Turbo Pascal, Delphi, Сі, Ci++ та інші) так і низького (Assembler). Єдина умова при виборі мови програмування – здатність працювати з портами ПЕОМ.

В даній лабораторній роботі для складання програм керування пропонується використовувати мову Visual Basic (VB), як найбільш просту для вивчення, та таку, що не потребує великих системних ресурсів. Перед виконанням роботи необхідно повторити основні прийоми програмування, які наведено нижче.

1) Основні об’єкти, що використовуються для створення програм.Усі об’єкти VB розташовуються на формі. Форма повинна мати назву (параметр Name) та заголовок (параметр Caption). Крім цього форма має розміри – висоту (параметр Height) та ширину (параметр Width). Загальний вигляд форми (колір, положення і т.д.) можна змінювати за допомогою інших параметрів.На формі розташовуються необхідні об’єкти. Для їх додавання потрібно за допомогою миші на панелі об’єктів вибрати необхідний об’єкт і розташувати його на формі у вибране місце. Обравши бажаний об’єкт, можна змінити його назву (параметр Name), заголовок (параметр Caption), значення (параметр Text), положення, розміри та інші параметри.

Призначення деяких об’єктів VB, що використовуються в лабораторній роботі:

Label – виведення на форму текстової інформації описового характеру;

TextBox– об’єкт, призначений для введення інформації з клавіатури, або виведення результатів розрахунків;

Shape– об’єкт, що дозволяє будувати на формі геометричні фігури;

CommandButton – командна кнопка.

2) Оператори введення/виведення даних через порт. Ці оператори використовуються для передачі даних в порт, а також для зчитування даних з порту. Вони працюють аналогічно операторам IN та OUT мови Асемблер. Відмінність полягає в засобі представлення даних. На мові Асемблер дані представляються в шістнадцятковому коді, а на мові VB – в десятковому.

OUT порт, дані–пересилання даних у вказаний порт.

Приклад: OUT 23,56 – пересилання числа 56 у порт з адресою 23.

На мові Асемблер ця інструкція виглядає так: MVI A,38Н (56)

OUT 17Н (23)

INP порт –зчитування даних з вказаного порту.

Приклад:D = INP(49) – зчитування у змінну D даних, отриманих з порту 49.

На мові Асемблер цей запис виглядає так: IN 31Н (49)

MOV D,A

На мові VB дозволяється також працювати з даними, записаними у шістнадцятковій системі. Наприклад:Запис OUT 23, 56 повністю відповідає записам OUT &H17, 56 та OUT &H17, &H38.

3) Введення/виведення інформації. Ці оператори використовуються для введення даних з клавіатури та виведення даних на монітор. Введення та виведення даних в VB відбувається через об’єкти TextBox. Наприклад:

D = TextBox1.Text – присвоєння змінній D значення, введеного в об’єкті TextBox1;

TextBox1.Text = D– виведення в об’єкті TextBox1 значення змінної D.

4) Графічні побудови. Ці оператори використовуються для роботи з графічними елементами. Для побудови графічного елементу використовується об’єкт Shape. Після його побудови можна змінити форму та властивості цього об’єкту:

Shape1.Shape=0 –зробити об’єкт Shape1 у вигляді прямокутника;

Shape1.Shape=1 –зробити об’єкт Shape1 у вигляді квадрата;

Shape1.Shape=3 –зробити об’єкт Shape1 у вигляді кола;

Для зміни фону графічних об’єктів необхідно використовувати наступні параметри:

FillStyle = 0 –фарбування об’єкта суцільним кольором;

FillStyle = 1 –зробити об’єкт прозорим;

FillColor = “колір” –встановити об’єкту відповідний колір.

Оператори перетворення чисел з однієї системи числення в іншу. Числа в VB можуть бути представлені в різних системах числення. Переведення чисел з десяткової системи числення в шістнадцяткову здійснюється за допомогою функції HEX.

Приклад:TextBox1.Text = Hex(10) – виведення шістнадцяткового значення числа 10


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты