Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаsync Усе уведення-виведення у файловою систему повинен проводитися синхронно
Читайте также:
  1. Асинхронно-вентильный каскад (АВК)
  2. В рыночной экономике взаимодействующие решения конкурирующих покупателей и продавцов определяют систему цен на продукты и ресурсы в любой данный период времени.
  3. В «советскую» систему правления
  4. ВЛИЯНИЕ ФРАНЦ. РЕВОЛЮЦИИ НА СИСТЕМУ МО В ЕВРОПЕ
  5. Вход в систему
  6. Действие тепла на иммунную систему
  7. Деятельность ответственного за систему качества
  8. Если ваша компания или спонсорская линия обеспечивает систему голосовой почты – пошлите свою заявку
  9. Жан Сюисс пытается внедрить опасную систему

user Дозволяє непривилигированному користувачеві монтувати файловою систему. для таких користувачів монтування завжди виконується з опрциями noexec, nosuid, nodev

nodev Файли байт-ориентированных і блок-орієнтованих пристроїв у файловій системі не інтерпретуються як спеціальні файли

nosuid Не дозволяє задіювати біти зміни ідентифікатора користувача і зміни ідентифікатора групи

nouser Забороняє непривилигированному користувачеві монтувати файлову систему

 

Для размонтирования файлової системи використовується команда umount :

umount <точка монтування>

 

 

5 Вимоги безпеки під час виконання лабораторної роботи:

 

5.1До виконання лабораторної роботи допускаються студенти, які пройшли ввідний інструктаж з ОП і ПБ та склали залік про, що свідчить підпис в спеціальному журналі.

 

5.2Перед початком лабораторної роботи ознайомитись з лабораторним обладнанням на робочому місті, яке використовуються на лабораторній роботі і їх функціональним призначенням.

5.3 В процесі виконання лабораторної роботи

 

необхідно:

1. Суворо дотримуватись положень інструкції №89 з охорони праці.

2. Уважно слідкувати за справністю основних блоків і пристроїв.

 

3. Працювати на клавіатурі чистими сухими руками, не натискувати на ті чи інші клавіші без потреби або навмання.

4. Працюючи з дискетами, оберігати їх від ударів, скручення, дії
магнітного поля або тепла; не торкатись дискети, яка виступає з
конверта; вставляти дискету в дисковод в правильному орієнтуванні.

5. Під час перерви в роботі вимикати комп'ютер лише в тому разі, коли
обробка поточної інформації завершена і всі необхідні дані
збережено на носіях.

забороняється:

1. Залишати ПЕОМ у ввімкненому стані без нагляду.

2. Торкатися до екрана і тильного боку дисплея, проводів живлення і пристроїв заземлення, з'єднувальних кабелів.

3. Вимикати без особливої потреби тумблер на індивідуальному щитку.

4. Порушувати порядок ввімкнення й вимкнення апаратних блоків, намагатись самостійно усунути виявлену несправність в роботі апаратури.

5. Класти на апаратуру сторонні предмети.

 

6 Характеристика робочого місця6.1 Персональний компютер на базі процесора Intel Core i3.

6.2 Операційна система НАУ-Linux вер 5.5 або 6.5.

 

7 Порядок виконання роботи

 

 

7.1 У відповідь на запрошення localhost login: зареєструватись, ввівши ім'я суперкористувача root та пароль naulinux у відповідь на запит Pasword: . Після вдалої реєстрації на екрані з’явиться запрошення до роботи [root@localhost ~]# . Для зняття своєїреєстрації,тобто розреєстрації, достатньо ввести команду logout, або exit чи ctrl-D, а система видасть запрошення на нову реєстрацію.

Весь діалог по цій роботі у строгій відповідності до формату та синтаксису екранного тексту занести в звіт.

 

7.2 Зареєструватись на першій (по замовчуванню) віртуальній консолі, як суперкористувач, використовуючи ідентифікаційні дані з попереднього пункту.

Послідовно перемикаючи консолі командою ALT/F№ зареєструватись на другій консолі під іменем usergood пароль good, а на третій – під іменем usernew пароль new. Командою who переглянути та проаналізувати результати реєстрації на різних консолях (файл пристрою консолі tty№).

Весь діалог по цій роботі у строгій відповідності до формату та синтаксису екранного тексту занести в звіт.7.3 Ввести команду ls з першої консолі для перегляду файлів (крім прихованих) у поточному каталозі, а потім цією ж командою з ключем –a вивести всі файли, проаналізувати результат та зробити висновки.

Отримати довідку по команді ls без можливості прокрутки тексту,використовуючи довгий ключ цієї команди –help, та з можливістю прокрутки за допомогою доданої через канал зв'язку програми посторінкового виводу |more. Прокрутка на одну сторінку здійснюється клавішею «проміжок», а на один рядок – клавішею «enter», вихід із програми more команда q.

Весь діалог по цій роботі у строгій відповідності до формату та синтаксису екранного тексту занести в звіт.

7.4 Перейти в кореневий каталог / командою cd /, та переглянути його командою ls і визначити призначення кожного каталогу 1-го рівня (по довіднику). Перейти в домашній каталог користувача ~ командою cd ~ та визначити його командою pwd. Перейти в батьківський каталог командою cd .. та визначити його ім`я командою pwd, командою ls вивести вміст цього каталогу та проаналізувати результат. Перейти в домашній каталог користувача командою cd без параметрів та переглянути його вміст командою ls -lF і ls –alF, зробити висновки. Перейти в каталог .././../. командою cd .././../. та визначити місце знаходження командою pwd.

Весь діалог по цій роботі у строгій відповідності до формату та синтаксису екранного тексту занести в звіт.

7.5 Створити 3 каталоги з довільними іменами командою mkdir dir1 dir2 dir3 в домашньому каталозі, а командою ls перевірити їхнє створення, визначити батьківський каталог. Для створення відсутніх бьтьківських каталогів, вказаних в командному рядку, необхідно використать ключ –p (#mkdir –p dir1/dir2/dir3). Пояснити різницю між двома командними рядками з командами mkdir.Створити пусті файли в домашньому каталозі командою touch a b c (а в с – імена файлів), та видалити їх командою rm a b c , підтвердження виконання операцій визначати командою ls. Видалити каталог dir1/dir2/dir3 (цей шлях розпочинається з поточного), включаючи всі батьківські (dir1, dir2), командою rmdir –p. Самостійно створити декілька файлів і каталогів, та видалити їх, використовуючи ключі –для підтвердження кожного видалення, v – для виведення всих файлів, які видаляються на консоль.

Створити в домашньому каталозі 3 пустих файли x y z та підкаталог с. Скопіювати створені файли у каталог с командою cp x y z c. Командою ls впевнитись у виконанні цих операцій, та перенести скопійовані файли із каталогу ~c в каталог /home командою mv ~c/x ~/y ~c/z .. Видалити всі знову створенні об`єкти eфайлової структури самостійно.

Весь діалог по цій роботі у строгій відповідності до формату та синтаксису екранного тексту занести в звіт.

 

7.6 Вивести розширений лістінг каталогу /etc командою ls –l /etc, по якому визначити самий великий (колонка 4) файл, самий старий файл (колонки 5-7), самий новий файл (колонки 5-Виконати це завдання із застосуванням різних режимів сортування: ls –lSr - сортування файлів у розширеному списку по розміру у зворотньому порядку (самий великий файл), ls –lt - сортування файлів у розширеному списку по даті модифікації (самий старий та самий новий файл).

Весь діалог по цій роботі у строгій відповідності до формату та синтаксису екранного тексту занести в звіт.

 

7.7 Переглінути стандартні каталоги /bin, /sbin, /etc, /lib,/boot, mnt, /dev, /proc, /tmp, /home, /usr, /var командою ls, переміщуючись по різних гілках стандартної ієрархії каталогів Linux та зробити висноки по розподілу файлів між стандартними каталогами ОС Linux.

 

7.8 Знайдіть текстовий файл у каталозі /etc та почергово виведіть його на екран різними програмами cat, more, less та визначте наявність прокрутки тексту або її відсутність та комбінації клавіш , які використовуються для прокрутки при її наявності. Вихід із програми more – командою q, «enter» та «проміжок» - для прокрутки. Прокрутка в програмі less – клавішами управління курсором та «Page-Up» і «Page Down».

Весь діалог по цій роботі у строгій відповідності до формату та синтаксису екранного тексту занести в звіт.

 

 

7.9 Змонтувати гнучкий диск з файловою системою msdos до каталогу /mnt файлової системиLinux командою mount –t msdos /dev/fd0 /mnt. Переглянути вміст дискети в ОС Windows NT та в ОС Linux командою ls /mnt, порівняти вміст та зробити висновки. Для монтування оптичного диска використовувати наступні параметри: –t_iso9660_/dev/cdrom_/mnt.

7.10 Розмонтувати гнучкий диск від каталогу /mnt командою umount /dev/fd0 та перевірити відсутність доступу до дискети і його наявність в ОС Windos NT. Для оптичного диска - umount /dev/cdrom.

 

 

8 Зміст звіту

8.1 Номер і назва роботи;

8.2 Мета;

8.3 Завдання;

8.4 Характеристика робочого місця;

8.5 Звіт по кожному пункту у строгій відповідності до формату та синтаксису екранного тексту.

8.6 Висновки по роботі.

8.7 Відповіді на контрольні запитання.

 

 

9 Контрольні питання для самоперевірки

9.1 Якою командою здійснюється монтування файлової системи?

9.2 Як здійснюється перехід між віртуальними консолями?

9.3 Як вивести зареєстрованих користувачів?

9.4 Як розмонтувати файлову систему?

9.5 Як видалити каталог з файлами?

9.6 Як переіменувати файл?

9.7 Як вивести всі атрибути файла?

9.8 Чим відрізняється запрошення суперкористувача?

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты