Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиконання моделювання
Читайте также:
  1. Варіанти завдань для самостійного виконання
  2. Виконання господарських договорів
  3. Виконання роботи.
  4. Виконання штриховки
  5. Виявлення і опис подій і робіт, необхідних для виконання поставленої мети.
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  9. Завдання на виконання

Для виконання моделювання для трьох сценаріїв одночасно:

1. Перейдіть до меню Scenarios (сценарії) ð Виберіть Manage Scenarios (Управління сценаріями).

2. Змініть значення в Results column (стовпці результатів) у <collect> (або <recollect>) для трьох сценаріїв. Порівняйте з (Рис. 8).

Рис. 8. Менеджер сценаріїв, для проведення моделювання.

 

3. Натисніть кнопку ОК для запуску трьох експериментів. Залежно від швидкості вашого процесора, це може зайняти кілька хвилин.

4. Після закінчення моделювання для трьох сценаріїв, по одному для кожного сценарію, натисніть кнопку Close(Закрити) ð Збережіть ваш проект.

 

7.7. Перегляд результатів

Для перегляду та аналізу результатів:

1. Переключити на Drop_NoFast сценарій (другий) і виберіть команду View Results (Перегляд результатів) з меню результати.

 


Примітка: Щоб перейти до конкретного сценарію, виберіть Switch to Scenario (Переключити на Сценарій) в меню Сценаріїв або просто натисніть CTRL + <номер сценарію>

 

2. Повністю розширте ієрархію об'єктів статистики та виберіть наступні два результати: Congestion Window Size (bytes) (Розмір вікна насичення (байт)) і Sent Segment Sequence Number (Порядок надісланих сегментів) (Рис. 9).

Рис. 9. Перегляд результатів моделювання.

 

3. Натисніть кнопку Show (Показати). У результаті графіки повинні нагадувати наступні (Рис. 10).


Рис. 10. Результати моделювання на графіку.

 

4. Щоб збільшити елемент графу, клацніть і потяніть мишею, щоб намалювати прямокутник, як показано вище.

5. Графік повинний буде перемасштабуватися і нагадувати наступний (Рис. 11):


Рис. 11. Масштабований графік результатів моделювання.

 

6. Зверніть увагу на номер сегменту, котрий буде плоский, і пласкішати з кожною краплею в вікні перевантаження.

7. Закрити відкрите діалогове вікно результатів і виберіть Compare Results (порівняти результати) з меню результатів.


8. Повністю розширте ієрархію Object Statistics (об'єкт статистики), як показано, і виберіть наступні результати: Sent Segment Sequence Number(порядковий номер відправленого сегмента) (Рис. 12).

Рис. 12. Порівняння результатів на графіку. 

9. Натисніть кнопку Show (Показати). Після збільшення зображення, отриманий графік повинен виглядати наступним чином (Рис. 13).

 Рис. 13. Масштабований графік порівняння результатів.

 

8. Додаткові джерела

- OPNET TCP Model Description: з меню Protocols(протоколи) виберіть TCP ð Model Usage Guide.

- Transmission Control Protocol: IETF RFC номер 793 (www.ietf.org / rfc.html).

 

Питання

1) Чому кількість сегментів залишається незмінною (позначається горизонтальною лінією на графіку) з кожною поділкою у вікні перевантаження?
2) Проаналізуйте графік, який порівнює кількість сегментів з трьох сценаріїв. Чому при Drop_NoFast сценарії повільно зростає кількість сегментів?

 

3) У Drop_NoFast сценарії, отриманому на графіку, порівняйте Sent Segment Sequence Number (надіслані кількості сегментів) з Received Segment ACK Number (надісланою кількістю ACK сегменту) для Server_West. Поясніть графік.

 

Підказка: Переконайтеся в тому, що привласнені all values в режимі Capture mode Received (надіслані) до Segment ACK Number статистики.

 4) Створіть ще один сценарій, як дублікат сценарія Drop_Fast. Назвати новий сценарій Q4_Drop_Fast_Buffer. У новому сценарії, редагувати атрибути Client_East вузол і привласнити 65535 в атрибуті Receiver Buffer (bytes) (Один з параметрів TCP). Створити графік, що показує, як розмір вікна перевантаження (байт) Server_West залежить від зростання розміру буферу приймача (порівняйте розмір вікна перевантаження графа з Drop_Fast сценарієм з відповідним графом від Q4_Drop_Fast_Bufferсценарію.)

 

10. Звітність

Підготувати доповідь, яка відображає основні принци, що пояснюються в роботі. Доповідь має включати відповіді на ці питання, а також графіки,створені при моделюванні сценаріїв. Обговорити результати, які ви отримали і порівняти ці результати з вашими очікуваннями.11. Виконання роботи в середовищі OPNET IT Guru Academic Edition 9.1.

1) Створення нового проекту File ð New ð Project ð OK

Задаємо назву проекту та назву сценарію(NO_Drop)Задаємо тип мережі, що створюємо.ð Обираємо з карти ðoбираємо USA.

 

2) Створення мережі: винесемо на робоче поле наступні об’єкти: Application Config, Profile Config, ip32_Cloud, і дві під мережі.

3) Налаштування додатків, згідно з завданням роботи (Рис. 14):

Рис. 14. Налаштування атрибутів додатків.

 

4) Налаштування профілів, згідно з завданням роботи (Рис. 15):

 

Рис. 15. Налаштування атрибутів профілів.

 

5) Налаштування Західної та Східної під мереж:

А) Створення та налаштування Західної під мережі (Рис. 16):

Рис. 16. Створення та налагодження Західної під мережі.

Б) Створення та налагодження Східної під мережі (Рис. 17):Рис. 17. Створення та налагодження Східної під мережі.

 

6) З’єднання під мереж та ТСР-хмари (Рис. 18):

Рис. 18. Готова мережа.

 

7) Вибір параметрів дослідження (Рис. 19)

Рис. 19. Вибір параметрів проведення статистики.

 

8) Далі виберемо дублювання сценаріїв, та створимо два нових сценарії, які будуть відрізнятися від попереднього лише кількома налаштуваннями під мереж.

Сценарій Drop_NoFast(Рис. 20):

Рис. 20. Встановлення значення параметра Packet Discard Ratio ТСР-хмари для сценарію Drop_NoFast.

Сценарій Drop_Fast(Рис. 21):

Рис. 21. Встановлення значень параметрів Fast RetransmitтаFast Recovery на Enable та Reno відповідно для сценарію Drop_Fast.

9) Налаштування часу моделювання 10 хв.та проведення моделювання:

10) Перегляд результатів моделювання в збільшеному вигляді на графіках (Рис. 22, 23, 24):

Рис. 22. Результати моделювання сценарію Drop_NoFast.

Рис. 23. Результати моделювання сценарію Drop_Fast.

 

Рис. 24. Результати моделювання сценарію No_Drop.

 

11) Порівняння кількості відправлених сегментів при моделюванні трьох різних сценаріїв (Рис. 25):


Рис. 25. Порівняння кількості відправлених сегментів різних сценаріїв.

 

12. Відповіді на питання.

1) Так як ТСР має механізм обмеження відправника – розмір даних, що може відправити відправник за певний проміжок часу, отже і число сегментів, відправлених за кожний проміжок часу буде однаковим.

2) Так як в сценарії Drop_NoFastбула змінена пропорція пакетів, то пересилка одного об’єму даних відбувається повільніше, оскільки кількість пакетів передачі суттєво зросла.

3) В сценарії Drop_NoFast при порівнянні Sent Segment Sequence Number (надіслані кількості сегментів) з Received Segment ACK Number (надісланою кількістю ACK сегменту) для Server_West отримали наступний графік (Рис. 26)

Рис. 26. Графік порівнянні Sent Segment Sequence Number з Received Segment ACK Number для Server_West

 

Дані графіки ідентичні, оскільки при передачі пакетів відбувається пристосування розміру вікна перевантаження, що збільшується або зменшується при зменшенні або збільшенні заторів, що дає змогу отримати всі передані пакети.

4) Створення нового сценарію Q4_Drop_Fast_Buffer шляхом дублювання сценарію Drop_Fast та зміни параметрів Receiver Buffer (bytes)(буфер приймача) вузла Client_East на 65535.


Виконавши моделювання отримали наступний графік (Рис. 27):

Рис. 27. Порівняння розміру вікна перевантаження сценаріїв Q4_Drop_Fast_Buffer та Drop_Fast.

Виходячи з даного графіку, можна зробити висновок, що при збільшенні розміру буфера приймача збільшується і розмір вікна перевантаження – це означає, що дані можна передати швидше, оскільки за раз передається більше біт інформації.

13. Контрольні питання

1. Визначити основну ідею управління перевантаженнями ТСР.

2. В чому полягає механізм адитивного збільшення?

3. В чому полягає механізм мультиплікативного зменшення?


4. Яке мінімально можливе значення вікна перевантаження?

5. Як виявляється перевантаження мережі?

6. Я порівняти графіки вимірюваних величин при моделюванні різних сценаріїв в середовищі OPNET IT Guru Academic Edition?

7. Описати механізм роботи протоколу ТСР.

8. Як збільшення буферу приймача впливає на розмір вікна перевантаження?

9. До якого рівня моделі OSI належить протокол ТСР?

10. Яке призначення програмного пакету OPNET IT Guru Academic Edition?

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.032 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты