Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПротягом якого строку з дня набрання судовим рішенням апеляційного господарського суду законної сили може бути подана касаційна скарга?
Читайте также:
  1. Визнання доходів і витрат протягом виконання будівельного контракту
  2. ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКУ ДОСТАВКИ ВАНТАЖУ
  3. Вік, з якого настає адміністративна відповідальність
  4. Внутрішній аудит як суб'єкт внутрішньогосподарського контролю
  5. До якого важкого ускладнення може привести гіпертермія в післяопераційному періоді?
  6. Значення якого з показників зменшується після настання фази підйому і зростає після настання фази падіння?
  7. К. Левин доказал, что негативное отношение к человеку в группе является более благоприятным социальный фактором, чем отсутствие всякого отношения.
  8. Курс якого виду платіжних засобів використовується.
  9. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення
  10. Поняття земель сільськогосподарського призначення

A. протягом 10 днів;

B. протягом одного місяця;

C. протягом двох місяців;

D. протягом двадцяти днів

 

51. Заява про вжиття запобіжних заходів розглядається господарським судом не пізніше:A. двох днів з дня її подання;B. п’яти днів з дня її подання;C. одного місяця з моменту її подання.

 

52. Протягом якого строку з дня оголошення рішення місцевого господарського суду може бути подана апеляційна скарга?A. п’яти днів;B. десяти днів;C. тридцяти днів. 53.Протягом якого строку з дня оголошення ухвали місцевого господарського суду може бути подана апеляційна скарга?A. п’яти днів;B. десяти днів;C. тридцяти днів.

 

54. Господарський суд припиняє провадження у справі, якщо:

A. спір не підлягає вирішенню в господарських судах України;

B. позивач не з’явився у засідання господарського суду;

55. Апеляційна скарга на ухвалу місцевого господарського суду розглядається з дня постановлення ухвали до прийняття її до провадження у строк:

A. протягом п’ятнадцяти днів;

B. у місячний строк;

C. у двомісячний строк;

D. у трьохмісячний строк.

 

56. Не перешкоджає повторному зверненню з позовною заявою у загальному порядку:

A. відмова у прийнятті позовної заяви;

B. повернення позовної заяви;

C. зупинення провадження у справі;

57. Про порушення провадження у справі виноситься:

A. рішення;

B. ухвала;

C. первісне рішення;

D. первісна ухвала;

E. постанова.

 

58. Обставини, які мають значення для правильного вирішення спору встановлюються такими засобами:

A. письмові докази;

B. речові докази;

C. висновки судових експертів

D. пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь у судовому процесі

E. всіма переліченими засобами

 

59. Справи у спорах, у яких відповідачем є Національний банк України розглядаються:

A. Вищим господарським судом України;

B. місцевим господарським судом Київської області;

C. Печерським районним господарським судом м. Києва;

D. господарським судом міста Києва.

 

60. Якщо справа не підсудна даному господарському суду, матеріали справи:

A. повертаються господарським судом не пізніше п’яти днів від дня надходження позовної заяви;

B. надсилаються господарським судом за встановленою підсудністю не пізніше п’яти днів від дня надходження позовної заяви;C. повертаються господарським судом не пізніше трьох днів від дня надходження позовної заяви;

 

61. Доказами у справі є:

A. будь-які фактичні дані;

B. будь-яка інформація;

C. будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін;

 

62.Засобами доказування у господарському процесі є:

A. письмові та речові докази;

B. первинні та похідні докази;

C. свідчення свідків;

D. прямі та непрямі докази.

 

63. Відвід судового експерта не може бути здійснений:

A. за заявою сторін;

B. за заявою прокурора;

C. за заявою колегії господарського суду касаційної інстанції.

64. Суддя відмовляє у прийнятті позовної заяви, якщо:

A. заява не підлягає розгляду в господарських судах України;

B. у позовній заяві не вказано повного найменування сторін, їх поштових адрес;

C. позов подано до підприємства, організації, яке розташоване в іншій області.

D. позов подано з запізненням. 

65 Про відмову у прийнятті позовної заяви виноситься:

A. постанова;

B. рішення;

C. ухвала;

D. наказ.

 

66. Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо:

A. позовну заяву не підписано;

B. не подано копій всіх необхідних доказів;

C. не подано доказів надсилання відповідачеві претензії і доданих до неї документів.

 

67. Суддя, прийнявши позовну заяву, виносить і надсилає сторонам, прокурору, якщо він є заявником, ухвалу про порушення провадження у справі не пізніше:

A. трьох днів;

B. п’яти днів;

C. десяти днів

D. тридцяти днів з дня її надходження.

 

68. Забезпечення позову допускається:

A. до початку розгляду справи по суті;

B. до подачі позовної заяви;

C. до прийняття судового рішення у справі;

D. у будь­якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

 

69. Спір має бути вирішений господарським судом від дня одержання позовної заяви у строк не більше:

A. десяти днів;

B. одного місяця;

C. двох місяців;

D. трьох місяців.

 

70. Якщо відзив на позовну заяву не подано, справу може бути:

A. перенесено;

B. закрито;

C. залишено без розгляду;

D. розглянуто за наявними в ній матеріалами.

 

71. Господарський суд не має права зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь у судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках:

A. призначення господарським судом судової експертизи;

B. надсилання господарським судом матеріалів до слідчих органів;

C. неподання стороною витребуваних доказів;D. заміни однієї з сторін її правонаступником.

 

72. Господарський суд припиняє провадження у справі, якщо:

A. відповідач не з’явився у засідання господарського суду;

B. сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.

 

73. Апеляційна скарга подається:

A. особисто представником сторони чи прокурором до апеляційного господарського суду;

B. надсилається до апеляційного господарського суду поштою;

C. через місцевий господарський суд, який розглянув справу;

 

74. Апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається апеляційним господарським судом, якщо:

A. апеляційна скарга не підписана;

B. скаргу подано безпосередньо до суду апеляційної інстанції;

 

75. Апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається апеляційним господарським судом, якщо:

A. до скарги не додано квитанції про оплату поштового відправлення, яким надіслана її копія іншій стороні (сторонам);

B. скаргу подано до закінчення строку, встановленого для її подання.

 

76. Апеляційна скарга на рішення місцевого господарського суду розглядається з дня постановлення ухвали до прийняття її до провадження у строк:

A. протягом десяти робочих днів;

B. у місячний строк;

C. у двомісячний строк;

D. у трьохмісячний строк.

 

77. Апеляційна інстанція за результатами розгляду апеляційної скарги має право:

A. залишити рішення місцевого господарського суду без змін, а скаргу без задоволення;

B. скасувати рішення повністю або частково і направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції;

C. дати рекомендації щодо перегляду рішення;

 

78.Підставами для скасування або зміни рішення місцевого господарського суду є:

A. особлива складність справи;

B. порушення строку прийняття рішення;

C. невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи;

D. порушення порядку оголошення рішення.

79. За наслідками розгляду апеляційної скарги апеляційний господарський суд приймає:А. рішення;B. висновок;C. постанову;D. виконавчий лист

80. Касаційна скарга подається до Вищого господарського суду України:

A. тільки через місцевий господарський суд;

B. тільки через апеляційний господарський суд;

C. через місцевий чи апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення чи постанову;

D. безпосередньо до Вищого господарського суду України.

 

81. Касаційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом, якщо:

A. касаційна скарга підписана особою, посадове становище якої не зазначено;

B. до скарги не додано документів, що підтверджують оплату послуг експерта.

 

82. Касаційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом, якщо:

A. скаргу надіслано інакше, ніж через місцевий або апеляційний господарський суд, що прийняв рішення або постанову;

B. до скарги (подання) не додано доказів надіслання її копії прокурору;

 

83. Касаційна скарга на рішення або постанову судів попередніх інстанцій розглядається протягом одного місяця з дня:

A. подання касаційної скарги;

B. надходження справи разом із касаційною скаргою до Вищого господарського суду України;

C. з дня постановлення ухвали про прийняття касаційної скарги до провадження Вищим господарським судом України

 

84. Касаційна скарга на ухвалу судів попередніх інстанцій розглядається протягом п’ятнадцяти днів з дня:

A. подання касаційної скарги;

B. надходження справи разом із касаційною скаргою до Вищого господарського суду України;

C. з дня постановлення ухвали про прийняття касаційної скарги до провадження Вищим господарським судом України

 

85. Касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право:

A. доповнити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції;

B. залишити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення;

C. скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції повністю або частково і направити справу на розгляд Верховного суду України;

 

86. Касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право:

A. призначити у справі судову експертизу;

B. скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції і передати справу на новий розгляд до апеляційного суду, якщо порушення норм процесуального права, які унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, допущені тільки апеляційним судом.

C. у будь-якому випадку направити справу до суду першої інстанції

 

87. Порушення норм процесуального права є в будь-якому разі підставою для скасування рішення місцевого або постанови апеляційного господарського суду, якщо:

A. справу розглянуто судом у незаконному складі колегії суддів;

B. справу розглянуто судом за відсутності будь­якої із сторін, повідомленої належним чином про час і місце засідання суду;

 

88. Порушення норм процесуального права є в будь-якому разі підставою для скасування рішення місцевого або постанови апеляційного господарського суду, якщо:

A. господарський суд прийняв рішення або постанову, що стосується прав і обов’язків третіх осіб, які були залучені до участі у справі.

B. рішення або постанова підписані тими суддями, що зазначені в рішенні або постанові.

 

89. Верховний Суд України переглядає судові рішення господарських судів:

A. з підстав неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалені різні за змісном судові рішення у подібних правовідносинах;

B. у разі їх невідповідності рішенням Верховного Суду;

 

90. Верховний Суд України за результатами розгляду справи більшістю голосів приймається постанова:

A. про повне або часткове задоволення заяви;

B. про витребування додаткових доказів

 

91. Стадією господарського процесу не є:

A. порушення провадження у справі;

B. претензійне урегулювання спору;

C. підготовка матеріалів до розгляду;

D. виконавче провадження;

E. провадження в суді касаційної інстанції.

92. Джерела господарського процесуального законодавства:

A. Господарський процесуальний кодекс України;

B. укази Президента України;

C. постанови Кабінету Міністрів України;

D. постанови Вищого господарського суду України.

93. Господарські процесуальні правовідносини виникають між:

A. позивачем і відповідачем;

B. позивачем і третьою особою з самостійними вимогами на предмет спору;

C. позивачем і суддею господарського суду;

D. відповідачем і суддею господарського суду;

E. господарським судом та іншими учасниками судового процесу.

94. Провадження у справах порушується господарським судом незалежно від ужи­вання сторонами заходів досудового врегулювання спорів за заявою:

A. підприємств та організацій;

B. Голови Вищого господарського суду;

95. Провадження у справах порушується господарським судом за заявою:

A. органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати

B. суддів

96. Порядок досудового врегулювання господарських спорів поширюється на спори:

A. про визнання договорів недійсними;

B. про визнання недійсними актів державних органів;

C. про стягнення заборгованості за опротестованими векселями;

D. про звернення стягнення на заставлене майно;

E. про стягнення заборгованості.

97. Згідно порядку досудового врегулювання господарських спорів підприємства звертаються до організації, яка порушила їхні права, з:

A. письмовою претензією;

B. усною заявою;

C. усною претензією;

D. нотаріально посвідченою заявою.

98. Документи, які є в організації, до якої пред’являється претензія:

A. додаються в оригіналах;

B. не додаються;

C. не додаються із зазначенням про це у претензії;

D. додаються у копіях;

E. додаються у належним чином засвідчених копіях.

99. Претензія підприємства підписується:

A. заступником керівника підприємства;

B. уповноваженою особою;

C. керівником юридичного підрозділу підприємства;

D. власником підприємства.

100. Претензія передається адресатові шляхом:

A. повідомлення по телефону;

B. надсилання листом;

C. надсилання рекомендованим або цінним листом;

 

101. У разі витребування у заявника документів, необхідних для розгляду претензії, термін розгляду може бути продовжено на строк не:

A. менше п’яти днів;

B менше десяти днів;

C. менше двадцяти днів;

D. більше десяти днів;

E. більше двадцяти днів.

102. Про результати розгляду претензії заявника повідомляється:

A. по телефону;

B. в усній формі;

C. у письмовій формі;

D. у нотаріально засвідченій формі;

E. по факсу.

103. Відповідь на претензію підписується:

A. заступником керівника підприємства;

B. уповноваженою особою;

C. керівником юридичного підрозділу підприємства;

D. власником підприємства.

104.Відповідь на претензіюпередається адресатові шляхом:

A. повідомлення по телефону;

B. надсилання листом;

C. надсилання рекомендованим або цінним листом;

105. Справи зі спорів, що виникають при виконанні господарських договорів, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням:

A. сторони, зобов’язаної за договором здійснити на користь другої певні дії;

B. відповідача;

C. позивача;

D. за вибором відповідача;

E. сторони, зобов’язаної за договором передати майно

106. Справи у спорах про визнання договорів недійсними, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням:

A. сторони, зобов’язаної за договором здійснити на користь другої певні дії;

B. відповідача;

C. позивача;

D. за вибором відповідача;

E. сторони, зобов’язаної за договором передати майно

107. Справи зі спорів за участю кількох відповідачів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням:

A. сторони, зобов’язаної за договором здійснити на користь другої певні дії;

B. відповідача;

C. позивача;

D. за вибором відповідача;

E. одного з відповідачів за вибором позивача.

108. Справи про банкрутство розглядаються господарським судом за місцезнаходженням:

A. кредитора;

B. за згодою кредиторів;

C. боржника;

D. ліквідатора;

E. арбітражного керуючого.

109. Справи зі спорів, що виникають із договору перевезення, в яких одним із відповідачів є орган транспорту, розглядаються за місцезнаходженням:

A. позивача;

B. предмета спору;

C. цього органу;

D. за вибором відповідачів;

E. за умовами договору.

110. Справи зі спорів про право власності на майно розглядаються господарським судом за місцезнаходженням:

A. позивача;

B. відповідача;

C. майна;

D. за вибором позивача;

E. за угодою сторін.

111. Справи зі спорів про витребування майна з чужого незаконного володіння розглядаються господарським судом за місцезнаходженням:

A. позивача;

B. відповідача;

C. майна;

D. за вибором позивача;

E. за угодою сторін.

112. Справи зі спорів про усунення перешкод у користуванні майном розглядаються господарським судом за місцезнаходженням:

A. позивача;

B. відповідача;

C. майна;

D. за вибором позивача;

E. за угодою сторін.

113. При непідсудності справи даному господарському суду господарський суд надсилає матеріали справи за встановленою підсудністю:

A. не пізніше трьох днів;

B. не пізніше п’яти днів;

C. після п’яти днів;

D. не пізніше десяти днів;

E. після десяти днів.

114. Строк надсилання матеріалів справи за встановленою підсудністю визначається з дня:

A. надходження позовної заяви;

B. винесення ухвали про передачу справи;

C. прийняття рішення головою господарського суду;

D. досягнення угоди між сторонами;

E. подання протесту прокурором.

115. Справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи цент­ральний орган виконавчої влади, розглядає:

A. господарський суд міста Києва;

B. Верховний Суд України;

C. Вищий господарський суд України;

D. Конституційний Суд України;

E. Київський апеляційний господарський суд

116. Справи у спорах, у яких відповідачем є Національний банк України, розглядає:

A. господарський суд міста Києва;

B. Верховний Суд України;

C. Вищий господарський суд України;

D. Конституційний Суд України;

E. Київський апеляційний господарський суд

117. Обставини, на які сторона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, повинні довести:

A. сама сторона;

B. господарський суд;

C. свідки;

D. судовий експерт;

E. уповноважена особа.

118. Належність доказів означає, що господарський суд приймає тільки ті докази, які:

A. подані сторонами;

B. подані учасниками процесу;

C. мають значення для справи;

D. подані свідками;

E. досліджені господарським судом.

119. Допустимість доказів означає, що обставини справи повин­ні бути підтверджені:

A. письмовими доказами і не можуть підтверджуватись речовими доказами;

B. речовими доказами і не можуть підтверджуватись письмовими доказами;

C. певними засобами доказування і не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування;

D. виключно усними поясненнями;

E. будь-якими доказами, наданими учасниками справи.

120. Не потребують доказування обставини:

A. визнані сторонами загальновідомими;

B. визнані господарським судом загальновідомими;

C. факти, які становлять комерційну таємницю.

121. Письмовими доказами не є:

A. документи, які містять дані про загальновідомі обставини;

B. письмові пояснення сторін;

C. письмовий висновок судового експерта;

D. документи і матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору;

E. предмети, що своїми властивостями свідчать про обставини.

122. Господарський суд може провести огляд та дослідження письмових і речових доказів:

A. лише у засіданні господарського суду;

B. у місцезнаходженні позивача;

C. у місцезнаходженні відповідача;

D. у місцезнаходженні сторін;

E. у місцезнаходженні доказів.

123. За результатами огляду та дослідження доказів у місці їх знаходження складається протокол, який підписується:

A. усіма учасниками, які брали участь в огляді та дослідженні;

B. сторонами і суддею господарського суду, які брали участь в огляді та дослідженні;

C. суддею господарського суду, який брав участь в огляді та дослідженні;

D. суддею господарського суду і судовим експертом, які брали участь в огляді та дослідженні;

E. лише сторонами, які брали участь в огляді та дослідженні.

124. Для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд:

A. вимагає додаткових пояснень від позивача;

B. вимагає додаткових доказів від позивача;

C. вимагає додаткових доказів від відповідача;

D. призначає судову експертизу;

E. призначає додаткове судове засідання з метою встановлення відповіді на запитання.

125. Висновок судового експерта подається господарському суду:

A. у письмовій формі;

B. у нотаріально посвідченій формі;

C. після ознайомлення з ним сторін;

D. у посвідченій сторонами формі.

126. Господарський суд оцінює докази:

A. за вказівками Вищого господарського суду;

B. за своїм внутрішнім переконанням, керуючись законом;

C.залежно від того, які з обставин, якими позивач обгрунтовує свої вимоги, були визнані відповідачем;

D. керуючись наданими доказами;

E. за порадами прокурора.

127. Заздалегідь встановлену силу для господарського суду мають:

A. письмові докази;

B. речові докази;

C. висновок судового експерта;

D. ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили;

E. пояснення сторін.

128. Судовий збір не справляється за подання:

A. позовної заяви прокурора;

B. позовної заяви СПД фізичної особи;

C. апеляційної скарги;

D. касаційної скарги;

E. позовної заяви приватного підприємства.

129. Позовні заяви майнового характеру оплачуються судовим збором у розмірі:

A. 2% ціни позову;

B. 3% ціни позову;

C. 5% ціни позову;

D. 7% ціни позову;

E. 10% ціни позову.

 

130. Позовні заяви немайнового характеру оплачуються судовим збором у розмірі:

A. 1 розмір мінімальної заробітної плати;

B. 1,5 розмірів мінімальної заробітної плати;

C. 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

D. 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

E. 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

131. Заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову оплачуються судовим збором у розмірі:

A. 1 розмір мінімальної заробітної плати;

B. 1,5 розмірів мінімальної заробітної плати;

C. 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

D. 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

E. 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

132. Заяви кредиторів про порушення справ про банкрутство оплачуються судовим збором у розмірі:

A. 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

B. 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

C. 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

D. 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

E. 5 розмірів мінімальної заробітної плати.

133. Розмір судового збору, яке оплачується при поданні позовної заяви до господарського суду, встановлює:

A. Господарський процесуальний кодекс України;

B. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито»;

C. Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України;

D. Бюджетний кодекс України;

E. Закон України «Про судовий збір»

 

134. Якщо спір виникає внаслідок неправильних дій сторони, гос­подарський суд має право незалежно від результатів вирішення спору:

A. покласти на цю сторону сплату судового збору;

B. стягнути державне мито у подвійному розмірі з обох сторін;

C. стягнути державне мито у подвійному розмірі з цієї сторони.

135. Суми, які підлягають оплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов’язані з розглядом справи, при задоволенні позову покладаються:

A. на відповідача;

B. на позивача, якщо відповідач звільнений від сплати;

136. Процесуальні дії в господарському процесі вчиняються у строки:

A. встановлені Конституцією України;

B. встановлені Господарським процесуальним кодексом України;

C. призначені господарським судом за погодженням із сторонами;

D. узгоджені сторонами;

E. встановлені прокурором.

137. Строки для вчинення процесуальних дій визначаються:

A. точною календарною датою;

B. зазначенням події, яка можливо не настане.

138. Перебіг процесуального строку, обчислюваного роками, починається:

A. з попереднього дня до календарної дати, якою визначено його початок;

B. наступного дня після календарної дати, якою визначено його початок;

139. Перебіг процесуального строку, обчислюваного роками, починається:

A. наступного дня після настання події, якою визначено його початок;

B. з попереднього дня настання події, якою визначено його початок;

140. У випадках, коли останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається:

A. попередній останній робочий день;

B. цей неробочий день;

C. перший наступний за ним робочий день;

D. узгоджений сторонами день;

E. визначений господарським судом день.

141. Господарський суд зобов’язаний зупинити провадження у справі у випадках:

A. неможливості розгляду даної справи до вирішення пов’я­заної з нею іншої справи, що вирішується іншим судом;

B. необхідності витребування інших доказів;

142. Господарський суд відкладає розгляд справи у випадках:

A. призначення господарським судом судової експертизи;

B. неможливості розгляду даної справи до вирішення пов’я­заної з нею іншої справи, що вирішується іншим судом;

C. неподання витребуваних доказів;

143.Питання про повернення позовної заяви вирішується з дня надходження заяви:

A. у триденний строк;

B. п’ятиденний строк;

C. семиденний строк;

D. десятиденний строк;

E. негайно.

144. Позовна заява не може бути підписана:

A. представником позивача;

B. прокурором;

C. заступником прокурора;

D. громадянином — суб’єктом підприємницької діяльності.

145. До позовної заяви додаються документи, які підтверджують:

A. відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів;

B. висновок судового експерта;

C. належність доказів.

 

146. Позивач при поданні позову зобов’язаний:

А. повідомити про це відповідача та третю особу по телефону

B. надіслати відповідачам та третім особам копії позовної заяви та доданих до неї документів поштою;

C. надіслати відповідачам та третім особам копії позовної заяви та доданих до неї документів рекомендованим листом;

D. надіслати відповідачам та третім особам копії позовної заяви листом з описом вкладення;

E. надіслати відповідачам та третім особам копії позовної заяви та доданих до неї документів листом з описом вкладення;

 

147. Відзив на позовну заяву має право надіслати:

A. позивач;

B. відповідач;

148. Подання зустрічного позову є:

A. правом позивача;

B. правом відповідача;

C. обов’язком позивача;

D. обов’язком відповідача;

 

149. Питання про прийняття позовної заяви вирішується:

A. головою господарського суду одноособово;

B. заступником голови господарського суду одноособово;

C. суддею господарського суду одноособово;

D. суддями господарського суду колегіально;

E. суддею і головою господарського суду сумісно.

150. Перешкоджає повторному зверненню з позовною заявою в загальному порядку:

A. відмова у прийнятті позовної заяви;

B. повернення позовної заяви;

C. залишення позову без розгляду.

 

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 36; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.084 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты