Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМЕТОДИЧНІ, НАОЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ, СТИМУЛЬНІ ТА ОПІРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ
Читайте также:
  1. Вміст теми: Термопластичні відтискні матеріали
  2. Книга: Конспект лекцій Педагогіка
  3. Композитні матеріали
  4. Конспект лекцій
  5. Конспект лекцій
  6. Конспект лекцій
  7. Конспект лекцій
  8. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
  9. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
  10. Конспект лекцій Педагогіка

Застосування інформаційних технологій дозволяє змінити способи передачі навчального матеріалу, які традиційно здійснюються під час лекцій, за допомогою спеціально розроблених мультимедіа засобів. При цьому якість засвоєння теоретичного матеріалу не поступається тій, яка досягається при звичному читанні лекцій і може бути досягнута за рахунок створення комп'ютерних навчальних програм і використання телекомунікацій в навчальному процесі.

Для організації вивчення теоретичного матеріалу дисципліни «Господарський процес» можуть бути використані такі види мультимедійних курсів:

Відеолекція. Лекція викладача записується на відеоплівку. Методом нелінійного монтажу вона може бути доповнена мультимедійними додатками, що ілюструють виклад лекції.

Такі доповнення не тільки збагачують зміст лекції, але і роблять її виклад живішим і привабливішим для студентів. Безперечною перевагою такого способу викладу матеріалу є можливість прослуховувати лекцію в будь-який слушний час, повторно звертаючись до найбільш складних місць;

Мультимедіа лекція. Для самостійної роботи над лекційним матеріалом можуть бути розроблені інтерактивні комп'ютерні навчальні програми. Це навчальні посібники, в яких теоретичний матеріал завдяки використанню мультимедійних засобів структурований так, що кожен студент може вибрати для себе оптимальну траєкторію вивчення матеріалу, зручний темп роботи над дисципліною і такий спосіб вивчення, який максимально відповідає психофізіологічним особливостям його сприйняття. Навчальний ефект в таких програмах досягається не лише за рахунок змістовної частини і дружнього інтерфейсу, але і за рахунок використання, наприклад, тестуючих програм, які дозволяють студенту оцінити ступінь засвоєння ним теоретичного навчального матеріалу.

Традиційні аналогові навчальні видання: електронні тексти лекцій, опорні конспекти, методична допомога для вивчення теоретичного матеріалу тощо.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Правові акти:

1. Конституція України// Відомості Верховної Ради. - 1996.- N 30.- Ст. 141

2. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991р. //Відомості Верховної Ради.-1992.- N 6.- Ст.56

3. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 р. //Відомості Верховної Ради України. - 2006.- N 15.-Ст. 1284. Закон України «Про Вищу раду юстиції» від 15.01.1998 р. // Відомості Верховної Ради. - 1998.- N 25.- Ст.146) 5. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12.1993 р. //Відомості Верховної Ради. - 1994.- N 11.- Ст.506. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991р.//Відомості Верховної Ради. - 1991.- N 53.-Ст.7937. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р.// Відомості Верховної Ради.-1991.- N 29.- Ст. 3778. Закон України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI// Відомості Верховної Ради.-2012.- N 148-149.- Ст.629. Закон України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 р. (в редакції від 07.10.2008р.)//Відомості Верховної Ради. - 1999.- N 24.-Ст.20710. Закон України «Про державну виконавчу службу» //Відомості Верховної Ради.-1998.- N 36-37.- Ст.243) 11. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1992.- N 31.- Ст.44012. Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р.// Відомості Верховної Ради. - 2012.- N 14.- Ст.8713. Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2002 р. № 15-рп/2002 (справа про досудове врегулювання спорів)// Вісник Конституційного Суду України. – 2002. - № 4. – с. 17.

14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок накладення арешту на цінні папери» від 22.09.1999 № 1744// Урядовий кур'єр вiд 04.11.199915. Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 23.08.1994 № 02-5/611 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову»

16. Роз’яснення Вищого господарського суду України вiд 28.03.2002 № 04-5/366 «Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України»

17. Роз’яснення Вищого господарського суду України вiд 28.03.2002 № 04-5/367 «Про деякі питання практики застосування розділу XII-1 Господарського процесуального кодексу України»

18. Роз’яснення Вищого господарського суду України вiд 28.03.2002 № 04-5/365 «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України»

19. Роз’яснення Вищого господарського суду України від 21.05.2002 № 04-5/563 «Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за ново виявленими обставинами»

20. Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 10.12.1996 № 02-5/422 «Про судове рішення»

21. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 04.06.2008 № 01-8/348 «Про деякі питання, пов’язані зі строками проведення судових експертиз»

22. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 07.04.2008 № 01-8/211 «Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України»23. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14.12.2007 № 01-8/973 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права»

24. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 03.08.2007 № 01-8/622 «Про деякі питання практики застосування статті 20 Господарського процесуального кодексу України»

25. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14.08.2007 № 01-8/675 «Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2007 року»

26. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 20.04.2007 № 01-8/251 «Про деякі питання практики вжиття запобіжних заходів»

27. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 10.11.2006 р. № 01-8/2504 «Про практику Верховного Суду України щодо застосування приписів розділу ХІІ Господарського процесуального кодексу України»

28. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 27.11.2006 р. № 01-8/2651 «Про деякі питання призначення судових експертиз»

29. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 12.12.2006 р. № 01-8/2776 «Про деякі питання практики забезпечення позову»

30. Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 28.12.2007 р. № 04-5/14 «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин

31. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 29.11.2007 № 01-8/917 «Про деякі питання судової практики застосування Статуту залізниць України, інших норм транспортного законодавства»

32. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 30.11.2007 № 01-8/918 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з орендою земельних ділянок (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)»

33. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 21.08.2007 № 01-8/741 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням конкурентного законодавства (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)»

34. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13.06.2007 р. № 8 «Про незалежність судової влади»

35. Лист Вищого господарського суду України від 11.12.2006 № 05-3/2772 щодо розгляду скарг на дії чи бездіяльність органів Державної виконавчої служби

36. Лист Вищого господарського суду України від 15.12.2006 № 05-3/2833 щодо застосування в судовій практиці приписів частини першої статті 11112 Господарського процесуального кодексу України

37. Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 04.03.1998 р. № 02-5/78 «Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України»

Основна література

38. Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебное пособие (курс лекций). – Х., 2002. – 256 с.

39. Бевзенко В.М., Мінько С.М. Особливості визначення підвідомчості публічно-правових спорів //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 3.-С.122-126

40. Бейцун І. В.Проблемні питання практики розгляду судами корпоративних спорів //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 6.-С.113-119

41. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами судової практики застосування процесуальних норм.- К.: Юстиніан, 2009.-856с.42. Бєлкін М.Л., Бєлкіна Ю.Л. Застосування принципу розумності в господарських та цивільних спорах // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 1.- С.98-10243. Бондар І.В. Становлення інституту перегляду за нововиявленими обставинами у процесуальному законодавстві / І. В. Бондар // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 2.- С. 96-99

44. Булгакова І.В Актуальні проблеми застосування заходів забезпечення позову в господарському процесі //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 6.-С.14-17

45. Васільєв С.В. Господарський процес України: підручник. - Харків: Еспада, 2010.- 283 с.46. Вечірко І.О. Основні стадії провадження у справі про банкрутство: особливості класифікації та зміст / І. О. Вечірко // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 3.- С. 58-6747. Вечірко І.О. Особливості реалізації принципу диспозитивності в процесі розгляду господарським судом справ про банкрутство / І. О. Вечірко // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 1.- С.19-2448. Вечірко І.О. Особливості реалізації функцій господарського суду при здійсненні ліквідаційної процедури в провадженні у справах про банкрутство / І. О. Вечірко // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 4.- С. 24-3349. Горевий В.І. Господарський процес: Практикум: навчальний посібник.-Суми: Університетська книга, 2010.-283с.

50. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П.Подцерковний, О.О.Квасніцька, Т.В.Степанова та інш.; за ред. О.П.Подцерковного, М.Ю.Картузова. – Х.: Одіссей, - 2012. – 400 с.

51. Господарське процесуальне право України: навч. посіб. /В.Л. Костюк, К.М.Біда, В.В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В.Л. Костюк.- К.: Ін Юре, 2009.-223 с.52. Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О.І.Харитонової.- К.: Істина, 2008.-360с.

53. Грек Б.М., Буряк О.В. Про окремі аспекти правового статусу ухвал суду у господарському судочинстві України//Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 3.-С.6-11

54. Демченко С.Ф. Методологічні засади створення модельних господарських судів//Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 1.-С.6-9

55. Іоннікова І.А. Участь прокурора у господарському процесі: проблемні питання та судова практика //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 1.-С.12-17

56. Картузов М.Ю. Проблемні питання застосування запобіжних заходів у господарському процесі / М. Ю. Картузов // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 4.- С. 100 -106

57. форм суддівського самоврядування в системі господарських судів України //Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 3.-С.122-128

58. Кот О.В. Рішення господарського суду: проблеми викладення змісту / О. В. Кот// Вісник господарського судочинства .-2009.- № 5.- С. 96-108

59. Кравчук В.М. Підвідомчість корпоративних спорів //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 4.-С.69-75

60. Кузнєцова Н.С. Господарська і адміністративна юрисдикція: проблеми розмежування //Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 2.-С. 77-78

61. Лазько Г.З. Особливості реалізації процесуального представництва у господарському процесі //Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 3.-С.108-112

62. Лукач І.В. Деякі проблеми розмежування підвідомчості справ, що виникають з господарських та трудових відносин //Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 2.-С.68-72

63. Найфлейш В. Д., Степанова Т. В. Окрема думка судді господарського суду //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 5.-С.125-129

64. Науменко О.М. Проблеми виконання рішень господарських судів щодо стягнення коштів з державного та місцевих бюджетів// Перші юридичні читання: Збірник наукових статей за матеріалами Міжнар. наук.-практ.конф.:/Уклад С.С.Пікалюк, М.В. Сокол.-Луцьк: П.П. Іванюк, 2008.-С.74-76

65. Ніколенко Л.М. Принцип змагальності у господарському судочинстві// Вісник господарського судочинства.-2008.-№5.-С.120-126

66. Ніколенко Л.М. Теоретичні питання доступності правосуддя у господарському і цивільному судочинстві / Л. М. Ніколенко // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 2.- С. 71-7867. Новосельцев І.І. Транскордонна неплатоспроможність та її вплив на режим безготівкових розрахунків / І. І. Новосельцев // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 2.- 118

68. Оніщук М.В. Огляд проекту Господарського процесуального кодексу України //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 2.-С.121-123

69. Остапенко Т.А. Напрями підвищення ефективності роботи господарського суду та оптимізації навантаження / Т. А. Остапенко // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 1.- С.22-2470. Остапенко Т.А. Про узагальнення судової практики вирішення господарськими судами окремих категорій спорів за участю нерезидентів Т. А. Остапенко // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 2.- С.25-55

71. Остапович Г.М. Коментар до рекомендацій президії Вищого господарського суду України «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» від 28 грудня 2007 р. № 04-5/14//Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 2.-С.15-23

72. Погорецький В.М. Треті особи в арбітражному процесі //Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 2.-С. 163

73. Прилуцький Р.Б. Щодо джерел господарського процесуального права України // Вісник господарського судочинства.-2008.-№5.-С.110-11574. Притика Д.М. Дискусійні проблем судової реформи в Україні / Д. М. Притика // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 1.- С.44-53

75. Притика Д.М. Проект нового Господарського процесуального кодексу України потребує невідкладного розгляду //Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 2.-С.24-26

76. Притика Ю.Д. Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах //Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 4.-С.53-58

77. Смітюх А.В. Процесуальні диверсії та зловживання процесуальними правами в умовах правової реальності України //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 1.-С.89-92

78. Стахурський М.Ф. Проблеми визначення підвідомчості земельних спорів господарським судам України / М. Ф. Стахурський // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 5.- С. 35-38

79. Татьков В.І. Актуальні проблеми судової практики та організації судочинства //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 2.-С.124-127

80. Тимченко Г.П. Попереднє судове засідання як етап підготовки справи до судового розгляду //Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 2.-С. 104-108

81. Хамник М.М. Державний арбітраж: особливий орган державної чи судової влади в СРСР? Проблеми правового статусу //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 4.-С.125-131

82. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін. Господарське процесуальне право: Підручник/ В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука – 2-ге вид., перероб. і доп. –Суми: ВТД «Університетська книга», 2009.-378 с.83. Шелухін М.Л. Зубатенко О.М. Господарське процесуальне право: Навч. посібник у схемах.-К.Центр навчальної літератури, 2006.-264с.84. Щербанюк О.В. Проблеми реалізації конституційних принципів територіальності та спеціалізації судової системи України//Вісник господарського судочинства.-2008.-№5.-С.45-53

Допоміжна література

85. Адамовська О. А. Зменшення судом розміру штрафних санкцій //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 5.-С.130-13586. Бейцун І. В.Проблемні питання практики розгляду судами корпоративних спорів //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 6.-С.113-11987. Беляневич О.А. Про відповідність предмета позову встановленим способам захисту права//Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 1.-С.97-10388. Бєлкін М.Л. Застосування позовів про переведення прав та обов’язків покупця акцій на іншу особу в рейдерських схемах //Вісник господарського судочинства.-2008.-№5.-С.17289. Бєлкін М.Л., Бєлкіна Ю.Л. Актуальні питання призначення судових експертиз у господарському процесі / М. Л. Бєлкін, Ю. Л. Бєлкіна // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 3.- С. 17890. Данилова Т. Б. Деякі питання застосування процесуального законодавства при вирішенні спорів, що виникають із Статуту залізниць України та перевезення вантажів залізницею //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 5.-С.12-1791. Демченко С.Ф. Деякі проблеми судової практики вирішення корпоративних спорів //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 6.-С.94-9892. Демченко С.Ф. Методологічні засади створення модельних господарських судів//Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 1.-С.6-993. Джумагельдієва Г.Д. Хто може бути судовим експертом? //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 4.-С.86-9394. Коротун О.М. Асоціації суддів: деякі проблеми нормативного врегулювання// Вісник господарського судочинства.-2008.-№5.-С.132-13695. Коротун О.М. Деякі питання нормативного врегулювання організаційних форм суддівського самоврядування в системі господарських судів України //Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 3.-С.122-12896. Кравчук Г. А. Перевезення вантажів залізницею: правове регулювання та судова практика (за матеріалами круглого столу) //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 4.-С.43-4697. Майданик Р.А. Проблеми судової практики з питань переважного права купівлі акцій закритих акціонерних товариств //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 6.-С.105-106 98. Осетинський А. Й. Розвиток вітчизняного законодавства у сфері перевезень вантажів залізницею та деякі аспекти правозастосовчої практики //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 5.-С.110-11499. Остапович Г.М. Коментар до рекомендацій президії Вищого господарського суду України «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» від 28 грудня 2007 р. № 04-5/14//Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 2.-С.15-23100. Спасибо-Фатєєва І.В. Рейдерство: розуміння, види, небезпека та способи боротьби //Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 4.-С.46-52101. Спасибо-Фатєєва І.В. З’ясування поняття та змісту корпоративних відносин та корпоративних прав як передумова вирішення корпоративних спорів //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 6.-С.99-104102. Теньков С.О. Рішення місцевих органів влади про надання земельних ділянок як предмет судового розгляду (огляд судової практики //Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 2.-С. 73-76103. Хорт Ю.В. Тест на платоспроможність як спосіб захисту інтересів кредиторів / Ю. В. Хорт Вісник господарського судочинства .-2009.- № 5.- С. 101-108.

Інтернет-ресурси:

1. www.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

2. www.scourt.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховного Суду України.

3. www.vgsu.arbitr.gov.ua - Офіційний веб-сайт Вищого господарського суду України.

4. http://www.kmu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Кабінет Міністрів України.

5. www.reyestr.court.gov.ua – Єдиний державний реєстр судових рішень.

6. http://www.naiau.kiev.ua - Національна академія внутрішніх справ України.

7. http://www.nbuv.gov.ua - Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты