Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБ) основні характеристики реле
Читайте также:
  1. Ei — экспертная оценка i-й характеристики.
  2. II. Физические характеристики участников коммуникации
  3. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  4. III.2.1) Понятие преступления, его основные характеристики.
  5. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
  6. IV.1.3 Типологические характеристики
  7. U-образные характеристики синхронного генератора
  8. U–образные и рабочие характеристики синхронного двигателя
  9. VI. Основні етапи заняття
  10. А)Основные характеристики ковалентной связи.

 

Розглянемо залежність вихідного параметра від значення впливаючої величини для реле із замикаючим контактом. У цих реле при відсутності вхідного сигнала контакти виконавчого органу розімкнені і струм в керованому колі рівний нулю. Для безконтактних реле опір, введений в кероване коло, не рівний нескінченності і струм має мінімальне значення. На рис.1 по осі абцис відкладено значення впливаючої величини, а по осі ординат – вихідної. Значення впливаючої величини, при якому відбувається спрацювування реле, називається значенням величини спрацювування. До того часу, коли х < xср, вихідний параметр “у” або рівний нулю, або рівен всоєму мінімальному значенню уmin (для безконтактних апаратів). При х > xср вихідний параметрстрибком змінюється від уmin до ymax. Відбувається спрацювування реле. Якщо після спрацьовування зменшувати значення впливаючої величини, то при х < xср відбувається відпускання реле. Значення впливаючої величини, при якому відбулося стрибкоподібне зменшення вихідного параметра з ymax до уmin, називається значенням величини відпускання.


 

 

 

Рис. 1 – залежність вихідного параметру від вхідного параметру реле.

 

 

 

Рис. 2 – залежність вихідної і вхідної величини електромагнітного реле від часу.


Задане значення величин ( спрацьовування або відпускання), на яке відрегульовано апарат, називається установкою за впливаючою величиною. Час з моменту подачі команди на спрацьовування до моменту стрибкоподібної зміни вихідної величини, називається часом вмикання. Цей час залежить від конструкції реле і велични вхідного параметра. Чим більше значення впливаючої величини порівняно з хср, тим швидше і надійніше спрацьовує реле. Відношення називається коефіцієнтом запасу. Для цілого ряду реле важливим параметром є відношення , яке називається коефіцієнтом повернення.

 

Час з моменту подачі команди на відключення до моменту досягання мінімального значення вихідної величини називається часом відключення. Для контактних апаратів цей час складається з двох інтервалів – часу відпускання і часу дуги. Наочне уявлення про час роботи електромагнітного реле дає рис.2. на рис.2а наведена залежність струму від часу в керованому колі, а на рис.2б – в керуючому колі (обмотці реле). важливим параметром, що характеризує посилюючі властивості реле, є відношення Руср, де Ру – максимальна потужність у навантаженні керованого кола, а Рср – мінімальна потужність вхідного сигналу, при якому відбувається спрацьовування реле. Для реле з виконуючим органом у вигляді контактної системи максимальна потужність керування Ру визначається не тривалим струмом, який може пропустити контакт, а струмом, який можна багаторазово відключити. 

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 26; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты