Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВ цьому роз­ділі статично невизначені стержневі конструкції, елементи ягах пра­цюють на розтяг або стиск, будемо розв'язувати в такій послідовності
1. Визначаємо ступінь статичної невизначеності /пояснено раніше/

2. Розглядаємо статичну сторону задачі, складаємо ті рівняння ста­тики, в які входять невідомі зусилля /реакції/. Їх кількість визна­чається системою дії зовнішніх сил.

3. Геометрична сторона задачі. Виявляємо і записуємо математичний зв'язок між деформаціями окремих стержнів /елементів/ системи. Таких рівнянь запишемо стільки, скільки раз статично невизначена система.

4. Фізична сторона задачі. Записуємо фізичний зв'язок міх дефор­мацією і причиною, яка її зумовила. Це може бути закон Гука або закон розширення /стиснення/ матеріалу під час нагрівання /охо­лодження/.

5. Синтез. Розв'язуючи систему із статичних рівнянь і рівнянь отриманих на основі геометричної і фізичної сторін задачі, визначаємо невідомі зусилля /реакції/ в окремих стержнях /елементах стержня/.

Розглянемо приклади розрахунку статично невизначних стержневих конструкцій.

 

 

 

Запитання для самоперевірки

1. Що таке допустима напруга? Як визначається допустима напруга для пластичних і крихких матеріалів?

2. Дайте визначення статично невизначених систем. Розкажіть по­рядок розкриття статичної невизначеності.

 

 Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 44; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты