Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФункції робітників маркетингових підрозділів.

Читайте также:
  1. Банк, його види, операції та функції
  2. Банки як провідні фінансові посередники, їх призначення і функції.
  3. Банківський маркетинг: суть, функції та об’єкти досліджень
  4. Види маркетингових стратегій.
  5. Визначаємо індекс середньорічної продуктивності праці за рахунок збільшення питомої ваги робітників у структурі
  6. Визначити значення функції y
  7. Використання логічних функцій в базах даних. Функції
  8. Виникнення, суть і функції грошей
  9. Границя функції. Означення границі функції за Гейне й за Коші.
  10. Дайте характеристику прогностичної функції соціології.

Начальник відділу маркетингу визначає основні напрями діяльності підрозділу у рамках загальних завдань підприємства, його структуру, стратегію маркетингової діяльності, підбирає кадри, організовує взаємодію відділу з іншими службами підприємства.

Група маркетингових досліджень виконує дослідницькі і аналітичні функції, досліджує кон’юктуру обраних ринків, створює базу даних і маркетингову інформаційну систему, організовує соціологічні дослідження споживачів, посередників, збір інформації про конкурентів підприємства, вивчає споживчі властивості товарів, порівнює їх з властивостями товарів – конкурентів підприємства, вивчає споживчі товарів – конкурентів. У рамках групи можуть переймати участь групи або спеціалісти з:

- економічних і цінових досліджень;

- аналітики з просування товарів;

- аналітики торгівельної збутової діяльності;

- аналітики з окремих товарних груп або сегментів ринку.

Груп и управління окремих товарними категоріями (брендами) спеціалізуються на вивченні перспективності окремих товарів в їх склад можуть входити:

- менеджери по товарам;

- менеджери з перспективних ідей продуктів;

- менеджери зі збуту продукції;

Група з обслуговування клієнтів у яку входять менеджери і спеціалісти з формування баз даних клієнтів, організації сервісної діяльності, роздрібної торгівлі, збутової логістики, агенти з активних продаж.

Група реклами, яка займається розробкой рекламних компаній, взаємодій з рекламними і медіа-агенціями, проведенням промоуш-акцій, оцінкою ефективності рекламних доходів.

Група зв’язків з громадськістю спрямовує свою діяльність на забезпечення від повідного іміджу компанії зі засобами масової інформації, окремими колами бізнесу, науки, власними структурами. Спеціалісти цієї групи організують прес-конференції, брифінги, громадські заходи, забезпечують участь у виставках – ярмарках, прийом делегацій, займаються моніторингом публікацій про компанію та її продукції.

 

Питання для самоконтролю:

 

1. Який тип організаційної структури управління маркетингу найбільш відповідає концепції маркетингу та чому?

2. Чи є доцільним компаніям змінювати організаційну структуру управління маркетингом?

3. Які фактор визначають організаційну структуру управління маркетингом?

4. Якими рисами повинен володіти керівник маркетингового підрозділу?

5. Які функції виконують робітники маркетингових підрозділів?

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 12; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Типи організаційних структур управління маркетинговою діяльністю. | Маркетинговий аудит.
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты