Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 9. Відбір і підготовка проб води, ґрунту, рослин, продуктів харчування рослинного і тваринного походження для радіометрії
Читайте также:
  1. Вибір, підготовка й заняття вогневої позиції
  2. Відбір проб води і інших рідин
  3. Відбір ризиків для страхування
  4. Вплив харчування на життєдіяльність людини.
  5. Державна символіка України та її історичне походження
  6. Докази тваринного походження людини
  7. Економічна сутність грошей та концепції їх походження.
  8. Забруднення продуктів метаболітами мікроорганізмів.
  9. Забруднення харчових продуктів важкими та рідкісними металами.
  10. Заміна продуктів

 

 

Одне з основних завдань радіологічних підрозділів - здійснення контролю за радіоактивним забрудненням об'єктів навколишнього середовища на території країни. Головною формою такого контролю є визначення концентрації радіонуклідів в об'єктах навколишнього середовища, що мають пряме відношення до життєдіяльності людини: в повітрі, воді, грунті, продукції рослинництва і тваринництва.

На підставі радіометричних, спектрометричних і хімічних досліджень приймаються рішення про можливість їх практичного використання.

Для отримання зіставних результатів всі операції радіометричної експертизи, починаючи з відбору проб і закінчуючи статистичною обробкою результатів досліджень, виконуються відповідно до єдиних для всіх

радіологічних служб методичних вказівок.

Визначення сумарної β-активності проводять для оперативного контролю за забрудненістю досліджуваних об'єктів.


За допомогою радіохімічних і гамма-спектрометричних методів досліджень радіологічні відділи визначають вміст 3Н, 14С, 89Sr і 90Sr, 90Y, 95Zr, 103Ru і 106Ru, 131І, 134Cs і i37Сs, 140Ba, 141Се і 144Ce, 210Pb, 210Po, 232Th, 238U, 239Pu та ін.

Визначення 210Po та 239Pu проводиться в районах зі збільшеним вмістом цих елементів в кормах; 90Y, 95Zr, 103Ru і 106Ru, 131І, 140Ba, 141Се і 144Ce - у випадках

«свіжих» опадів радіоактивних речовин при забрудненні сільськохозяйських угідь продуктами ядерного поділу в результаті аварій на підприємствах атомно- енергетичного цикла; вміст 3Н оцінюють в продуктах і сировині тваринного походження, зернофуражі, що ввозять з закордону; 134Cs і i37Сs, 89Sr і 90Sr, 210Pb, 232Th,

238U визначають в грунтах, грубих, сочних, концетрованих кормах, коренеплодах, продуктах тваринництва. 103Ru і 106Ru, 210Po, 239Pu оцінюють в сіні, траві, силосі,

кістках та м’язах; 90Y, 141Се і 144Ce – в сіні, траві; 95Zr, 131І, 140Ba – в траві та молоці. В

воді, як правило, оцінюють лише сумарну β-активність.

В таблиці 33 приведені оптимальні терміни і норми відбору проб, що дозволяють отримати якнайповнішу інформацію про ступінь їх радіоактивного забруднення.

Корми, що експортуються і імпортуються, і продукти тваринництва і рослинництва досліджуються у міру їх надходження. Проба повинна бути типовою для об'єкту, а маса (об'єм) - достатньою, щоб після концентрації отримати кількість золи, необхідну для визначення сумарної β-активності іпроведення радіохімічного аналізу.

Середню пробу формують з 8-10 «точкових проб». Кожну відібрану середню пробу зважують, поміщають в чисту тару (скляна банка, пляшка, поліетиленовий мішок, паперовий пакет), упаковують в ящик, опечатують. До тари прикріплюють етикетку, де указують названня проби, місце і дату відбору, її масу, а у разі висушування проби указують масу сирої і сухої проб.

Крім того, при узятті проби складається акт в двох екземплярах, в якому указують необхідні відомості:

1. Ким узяті проби (установа, посада, прізвище і. п.). 2. Місце і дата відбору проби. 3. Назва продукту. 4. Опис узятих проб, номери проб і їх маса.

5. Куди прямують проби. Мета дослідження. 6. Підписи особи, що проводила

відбір, і представника господарства.

Відбір проб сіяних трав і трав з природних угідь (1-2 кг) проводять 2 рази на місяць в перший рік радіоактивного забруднення і 1 раз на місяць в

наступні роки.

Проби сіна, сінажу, соломи, коренебульбоплодів і концентратів відбирають при їх закладці на зиму, а також при дослідженні раціонів. Зернофураж і солому відбирають одночасно в одних і тих же відділеннях колгоспів, радгоспів. Силос досліджують тільки під час додавання дораціону тварин.

Проби води з річок, озер, ставків і інших водойм беруть в місцях водопоїв 1 раз на місяць у весняний, літній і осінній періоди.


Контрольні проби молока відбирають не рідше 2 разів на місяць в перший рік радіоактивного забруднення території, а в подальші роки - 1 раз на місяць.

М'ясо, внутрішні органи, кістки тварин відбирають безпосередньо в контрольних господарствах в період забою, але не рідше 4 разів за рік (взимку, навесні перед вигоном на пасовища або початком годівлі зелених кормів, в середині літа і восени перед переходом на зимовий раціон).

33. Терміни і норми відбору проб різних об'єктів для оцінки радіоактивності і змісту радіонуклідів

  Найменування об'єкту   Терміни відбору проб Вага проби
для визначення сумарної β- активності   для радіохімічного анализу
Грунт Весна, літо, осінь 150-300 г 1.5-2 кг
Трава Весна, літо, осінь (1-2 рази на місяць) 150-300 г 4-5 кг
Зерно Літо 100-200 г 2-3 кг
Грубі корми Осінь 100-200 г 2-3 кг
Силос, сінаж В період згодовування 100-200 г 4-5 кг
Овочі По мірі надходження 100-200 г 3-6 кг
Коренебульбоплоди Осінь 150-300 г 3-6 кг
Концентровані корми » 100-200 г 2-3 кг
Молоко Не рідше 1 разу на місяць 50-100 мл 5-6 л
М'ясо Весна, літо, осінь, зима 100-200 г 2-3 кг
Кістки » 100-200 г 0.5 кг
Риба свіжа По мірі надходження 100-200 г 3 кг
Вода Весна, літо, осінь 0,5 л 20 л
Птиця По мірі надходження 100-200 г 1 тушка
Яйця » 3-6 шт. 10 шт.
Мед » 150-300 г 0.5-1.0 кг
Шерсть » 20-40 г 0.2-0.5 кг
Лісова підстилка Осінь 100-200 г 2-3 кг
Кора При рубці лісу 100-200 г 2-3 кг
Ягоди, фрукти По мірі надходження 100-200 г 3-6 кг
Гриби свіжі » 100-200 г 4-5 кг
Гриби сухі » 50-100 г 2-3 кг

 Проби м'яса птиці (1 тушка) і яєць (10 штук) беруть щомісячно в період масового забою і здачі яєць в торгову мережу.

Рибу відбирають цілими екземплярами одночасно з пробами води в період масового вилову, мед - перед здачею на заготовчі бази або в торгову

мережу.

Компоненти раціонів годівлі сільськогосподарських тварин і птахів відбирають одночасно з відбором продукції тваринництва: у перший рік - щомісячно, в подальші - 1 раз на два місяці.


При відборі проб в контрольних пунктах заміряють γ-фон приладом типу СРП-68-01 на висоті 0,7-1,0 м над рівнем грунту. Дані γ-фону записують в супровідному документі.

Для отримання оперативної інформації про ступінь забруднення об'єктів навколишнього середовища зазвичай оцінюється сумарна β-активність експрес- методом в товстому шарі при питомій активності проб Апит >3,7·103 Бк/кг (1·10-7 Кі/кг, Кі/л) і в зольному залишку при питомій активності Апит < 3,7·103

Бк/кг.

Результати визначення радіоактивності обробляють математично: визначають середню арифметичну величину вимірювань (М), величину її погрішності (т.), достовірність різниці між середніми арифметичними по роках (Р - критерій Стьюдента).

 

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 55; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты